Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Katt­försäkring

Kattförsäkringen ger ekonomisk trygghet om din katt blir sjuk eller skadas i en olycka. Du kan teckna en kattförsäkring när katten har fyllt 5 veckor, men är yngre än 8 år. Det extra skyddet Vårdskydd Plus kan du endast teckna för en katt som är yngre än 5 år. Du får 25 % rabatt på veterinärvårdsförsäkringen när din hemförsäkring är hos LokalTapiola.

Valet av försäkringsskydd gör du individuellt efter din situation.

Försäkringen ersätter kostnader som orsakats av att katten blivit sjuk eller skadats.

Via tjänsten DjurHjälpen har du tillgång till distansveterinärtjänsterna året runt.

Försäkringen är den enda i sitt slag i Finland som intjänar S-gruppens Bonus.

Vad täcker kattförsäkringen

Du kan välja ett försäkringsskydd, som passar just din ras- eller bondkatt.

Försäkring för katt Ålder för beviljande Uppsägning

Livförsäkringen är tillgänglig för raskatter. Livförsäkringen ger ersättning utan självrisk, när katten dör eller måste avlivas på grund av sjukdom eller omedelbart i samband med olycka. Livförsäkringen ger ingen ersättning om katten försvinner eller blir stulen.

5 veckor–7 år

12-årig

Bruksegenskapsskyddet ersätter om din avelskatt permanent förlorar sin möjlighet till reproduktion, till exempel om den måste steriliseras på grund av sjukdom.

5 veckor–7 år

8-årig

Veterinärvårdsförsäkring ersätter när din katt behöver veterinärvård eller läkemedel på grund av sjukdom eller olycksfall. Du kan välja 2000, 3000 eller 4000 euro/försäkringsperiod som det maximala ersättningsbeloppet. Du betalar bara självrisken på 60 euro för veterinärbesöken och 25 % av de överstigande kostnaderna per veterinärbesök. DjurHjälpen-tjänsten som ingår i veterinärvårdsförsäkringen ersätter distansvård utan självrisk.

5 veckor–7 år

Giltig för livet

Vårdskydd Plus ersätter till exempel mera omfattande än Veterinärvårdsförsäkringen kattens sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Försäkringen ersätter också tillväxtstörningar, när du försäkrar din katt före 4 månaders ålder. Du betalar bara självrisken på 60 € för veterinärbesöken + 25 % av de överstigande kostnaderna per veterinärbesök. Dessutom ersätter Vårdskydd Plus fysioterapi. Självrisken för fysikalisk vård är 25 % per behandling.

5 veckor–4 år

Giltig för livet

Vanliga frågor

Precis som människor, kan också katter och andra husdjur bli sjuka och skadas. Kattförsäkringen hjälper dig att förbereda dig inför föränderliga situationer. Med hjälp av försäkringen kan du säkerställa att din katt vid behov får bästa möjliga vård och att överraskande utgifter inte ställer till det för dig ekonomiskt.

Priset på kattförsäkringen påverkas bland annat av försäkringsskydden som valts till försäkringen, kattens ras och ålder samt din hemvist.

Kattförsäkringen består av olika delar, som du kan välja efter din egen situation. För din raskatt kan du välja Livförsäkring och som tilläggsskydd för din avelskatt bruksegenskapsskydd. För alla katter finns Veterinärvårdsförsäkring och som tilläggsskydd Vårdskydd Plus. Du kan läsa mer om försäkringsskyddet i tabellen ovan.

Från försäkringen ersätts dock inte sjukdomar förebyggande vård, tandsjukdomar och inte heller medfödda eller dolda fel. Försäkringen ersätter inte heller kostnader för undersökning och vård av förträngning i luftstrupen, mjukgommen, näsborrarna eller svalget. Skador som uppkommit eller sjukdomar som börjat före försäkringen trädde i kraft ersätts inte heller.

Livförsäkringen ger ersättning, när katten dör eller måste avlivas på grund av sjukdom eller omedelbart i samband med olycka.

Ja, det är möjligt att endast teckna Veterinärvårdsförsäkring för katten.

När din katt har Veterinärvårdsförsäkring, får du tillgång till tjänsten DjurHjälpen och distansveterinärens tjänster varje dag från morgon till sen kväll utan självrisk.

Ja, du kan får S-gruppens Bonus för kattförsäkringen. Registrera att du är ägarkund i samband med köpet, så börjar du intjäna bonus redan från första betalningen, som bäst hela 5 % av premierna.

Om du även har försäkrat ditt hem hos oss, får du 25 % rabatt på Veterinärvårdsförsäkringen och försäkringen Vårdskydd Plus. Rabatten avlägsnas automatiskt om hem- eller lantbruksförsäkringen upphör. Rabatten gäller inte försäkringar som börjat före 1.1.2024.

Genom att koncentrera alla dina försäkringar till LokalTapiola kan du dessutom få upp till 17 % egenförmånsrabatt.

Beviljande av försäkringen avgörs utgående från djurets hälsouppgifter. För försäkringen måste du besvara en kort hälsodeklarationsenkät.

Dessutom behöver du utlåtande från veterinär (pdf på finska) när du tecknar Veterinärvårdsförsäkring för din katt och katten har fyllt 5 år eller tilläggsskyddet Vårdskydd Plus och katten har fyllt 3 år.

En kopia av köpebrevet krävs när du ansöker om livförsäkring för din katt och försäkringsbeloppet är 3 000 € eller mer.

Utgående från hälsouppgifter, som uppkommit av dessa handlingar, kan försäkringen kompletteras med djurspecifika begränsningar.

Kattförsäkringarna gäller i hela Norden. I övriga EU-länder, Storbritannien och Schweiz är din katt försäkrad i högst ett år.

Ersättningar för undersökningar som gjorts och vårdåtgärder som genomförts utomlands betalas som högst efter prisnivån i Finland. Av utlåtanden och intyg ska framgå djurets identifierare, förhandsuppgifter, utförda undersökningar och genomförd vård samt diagnos. En tydlig specifikation av undersöknings- och vårdkostnaderna ska bifogas. Veterinärens intyg och utlåtanden ska vara antingen på finska, svenska eller engelska.

Produktuppgifter och försäkringsvillkor

Nedan hittar du försäkringens produktuppgifter och försäkringsvillkor. Läs dem noggrant, de innehåller bl.a. information om vilka skador försäkringen ersätter och inte ersätter.

Produktfakta (pdf)

Faktablad för försäkringen (pdf)

Försäkringsvillkor (pdf)

Allmänna avtalsvillkor (pdf)

Priset på kattförsäkringen

Priset på kattförsäkringen påverkas bland annat av försäkringsskydden som valts till försäkringen, kattens ras och ålder samt din hemvist.

Sök pris och köp

Om ditt sällskapsdjur blir sjuk eller skadas i en olycka

Om din hund eller katt blair sjuk eller plötsligt råkar ut för ett olycksfall får du via DjurHjälpen hjälp av en distansveterinär varje dag kl. 7–23.

Gå till DjurHjälpen

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt