Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Invaliditets­försäkring

Invaliditetsförsäkringen säkrar din utkomst i händelse av tillfällig eller bestående arbetsoförmåga. Med dagpenningsskyddet kan du försäkra dig om att din inkomstnivå förblir oförändrad även under en längre sjukledighet och att du kan betala boendekostnader och andra utgifter i tid. Med hjälp av en försäkring vid bestående arbetsoförmåga tryggar du din utkomst om du blir slutgiltigt arbetsoförmögen.

Trygga din utkomst i händelse av sjukdom eller olycksfall.

Ersättningen hjälper till att klara av återbetalningar av lån och andra vardagsutgifter

Kundförmånen ger dig rabatt på försäkringen vid bestående arbetsoförmåga, i år är din förmån -25 %.

S-gruppens Bonus även för invaliditetsförsäkringar.

Därför ska du trygga din utkomst

 • Invaliditetsförsäkringen hjälper dig att behålla din inkomstnivå om du blir arbetsoförmögen på grund av en sjukdom eller ett olycksfall.

 • Om du blir sjukledig betalar din arbetsgivare dig full lön för sjukperioden enligt kollektivavtalet, vanligtvis i 1–3 månader. Därefter betalar FPA sjukdagpenning, vars storlek beror på din förvärvsinkomst. Om arbetsoförmågan konstateras vara bestående, får du lagstadgad sjukpension. Det kan innebära att dina inkomster halveras.

 • Du får ett personligt anpassat skydd som dimensioneras enligt dina inkomster och din livssituation, så att din utkomst förblir oförändrad vid tillfällig eller bestående arbetsoförmåga. Ersättningen hjälper till att klara av återbetalningar av lån och vardagsutgifter

Dagpenningförsäkring

 1. 1.

  Dagpenningförsäkringen hjälper dig att behålla din inkomstnivå om du blir arbetsoförmögen på grund av en sjukdom eller ett olycksfall.

 2. 2.

  Ersättning betalas ut till dig efter den självrisktid du valt i upp till två år. Dagpenningen hjälper till att klara av återbetalningar av lån och andra vardagsutgifter

 3. 3.

  Ett skydd som skräddarsytts för dig personligen och som beaktar din inkomstnivå och dina ekonomiska behov.

Om du blir sjukledig betalar din arbetsgivare dig full lön för sjukperioden enligt kollektivavtalet, vanligtvis i 1–3 månader. Därefter betalar FPA sjukdagpenning, vars storlek beror på din förvärvsinkomst. Det kan innebära att dina inkomster halveras.

Dagpenningförsäkringen kan till exempel dimensioneras så att den täcker skillnaden mellan sjukdagpenningen och din lön. Dagpenning vid arbetsoförmåga betalas i upp till två år efter den självrisktid du valt. Du kan välja självriskperioden efter hur länge arbetsgivaren betalar full lön. Det är bra att kontrollera skyddet vid arbetsoförmåga regelbundet, för att säkerställa att det är på rätt nivå i förhållande till din livssituation.

Försäkringen är särskilt viktig för företagare vars utkomst helt och hållet är beroende av eget arbete. Läs mer om försäkringen för företagare .

Försäkring vid bestående arbetsoförmåga

 1. 1.

  Din utkomst tryggas om du blir bestående arbetsoförmögen på grund av en sjukdom eller ett olycksfall.

 2. 2.

  En engångsersättning betalas ut om du konstateras vara bestående arbetsoförmögen. Med hjälp av ersättningen kan du anpassa ditt liv till de nya omständigheterna och klara av vardagsutgifterna.

 3. 3.

  Ett skydd som skräddarsytts för dig personligen och som beaktar din inkomstnivå och dina ekonomiska behov.

Om du blir sjukledig betalar din arbetsgivare dig full lön för sjukperioden enligt kollektivavtalet, vanligtvis i 1–3 månader. Därefter betalar FPA sjukdagpenning, vars storlek beror på din förvärvsinkomst. Om arbetsoförmågan konstateras vara bestående, får du lagstadgad sjukpension. Det kan innebära att dina inkomster halveras.

Ersättningsbeloppet kan till exempel vara ett belopp som motsvarar inkomsterna för 1–2 år då ersättningen täcker inkomstförluster som orsakas av arbetsoförmåga. Om du har barn eller skulder kan ersättningsbeloppet till exempel täcka ett års nettoinkomster, lånens totala belopp samt 20 000 euro per varje barn. Det är bra att kontrollera skyddet vid arbetsoförmåga regelbundet, för att säkerställa att det är på rätt nivå i förhållande till din livssituation.

Försäkring vid bestående arbetsoförmåga nu -25 %

Du kan till din nya försäkring vid bestående arbetsoförmåga få en kundförmån som bekräftas årligen och som sänker din premie. Rabatten år 2024 är 25 %.

Vanliga frågor

En person som fyllt 15 år kan ansöka om Försäkring för dagpenning vid arbetsoförmåga och Försäkring vid bestående arbetsoförmåga. Försäkringen ska ansökas om senast under det år då den försäkrade fyller 59 år. Försäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 60 år.

Priset på Invaliditetsförsäkring påverkas av din ålder, det valda ersättningsbeloppet samt ditt hälsotillstånd. Dessutom kan premien för Försäkring för bestående arbetsoförmåga sänkas av en eventuell kundförmån, som bekräftas årligen.

Du kan få S-gruppens Bonus för Invaliditetsförsäkring. Registrera ditt kundägande i samband med köpet så samlar du bonus genast från den första betalningen, som bäst får du upp till 5 % bonus på försäkringspremierna.

Dagpenning vid arbetsoförmåga betalas efter den självrisktid du har valt, om du blir sjukskriven på grund av en sjukdom eller olycka. Ersättningar betalas under hela försäkringsperioden för högst 365 eller 730 dagar. Engångsersättningen för bestående arbetsförmåga betalas till dig om du helt förlorar din arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall. I Invaliditetsförsäkring ingår även en dödsfallsförsäkring till ett belopp som du själv bestämmer.

Dagpenningen som betalas vid arbetsoförmåga är skattepliktig förvärvsinkomst. Ersättning för bestående arbetsoförmåga är skattefri. Observera att beskattningen kan ändras i framtiden. Beskattningen har framlagts i enlighet med skattebestämmelser som gällde 1.1.2022.

Ersättning för dagpenning vid arbetsoförmåga betalas när arbetsoförmågan oavbrutet har fortgått längre än den valda självrisktiden. Självrisktiden i försäkringen för dagpenning kan vara 21, 30, 60 eller 90 dagar. Ersättning betalas under hela försäkringsperioden i högst 365 eller 730 dagar, beroende på vad du väljer.

Du är berättigad till den engångsersättning som betalas på grund av bestående arbetsoförmåga om du förlorar din arbetsförmåga bestående på grund av sjukdom eller olycksfall och inte längre kan utföra ditt arbete eller något annat sådant arbete som skulle kunna anses lämpligt för dig och garantera dig en skälig utkomst. Du har inte heller möjlighet att omskola dig.

En förutsättning för ersättning är dessutom att sjukdomens status är stabiliserad och bestående, du förväntas inte tillfriskna och ditt tillstånd försämras inte snabbt. Den avtalade engångsersättningen betalas när arbetsoförmågan fortgått minst ett år och bevisats vara bestående.

Ansök om ersättning genom att och fyll i den elektroniska blanketten. Bifoga ett läkarutlåtande till ansökningen (till exempel B-utlåtande) eller någon annan nödvändig utredning. . </u>

Ändringar i försäkringen gör du enklast i LokalTapiolas nättjänst.

Om du vill ändra ditt försäkringsskydd kan du skicka oss ett meddelande via nättjänsten. Om du vill höja ersättningsbeloppet förutsätter ändringen att det inte har skett betydande förändringar i ditt hälsotillstånd. Därför ska du då fylla i en ny hälsodeklaration.

Livförsäkringsskyddet beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. Smart livförsäkring kombinerar livförsäkring och MåBraHjälpen. MåBraHjälpen är en kostnadsfri tilläggstjänst som tillhandahålls våra kunder och den ingår inte i försäkringsavtalet. LokalTapiola har rätt att ändra innehållet i tjänsterna eller förmånerna. Den elektroniska hälsokontrollen och självträningen produceras av Förlags Ab Duodecim. Firstbeats välbefinnandeanalys produceras av Firstbeat Technologies Oy. Välbefinnandeinnehållet i tjänsten produceras av våra samarbetspartner. De välbefinnandetjänster som tillhandahålls av våra partner är också tillgängliga direkt från tjänsteleverantören i enlighet med villkoren för tjänsten.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Försäkringsvillkor (pdf)

Invaliditets­försäkringens pris

Priset på invaliditetsförsäkringen påverkas av din ålder, det valda ersättningsbeloppet samt ditt hälsotillstånd. Dessutom kan premien för försäkring vid bestående arbetsoförmåga sänkas av en eventuell kundförmån som bekräftas årligen.

Ansök om ersättning

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.