Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Kundförmån för livförsäkring

LokalTapiola har 100 års erfarenhet livförsäkring. I rollen av ett bolag som ägs av kunderna är det särskilt viktigt för oss att våra ägarkunder har nytta av vår framgång. Därför har vi förbättrat kunderförmånerna för nuvarande och nya kunder!

Som vår Livförsäkringskund får du bästa möjliga kundförmåner

Den årligen fastställda kundförmånen kan du beroende på avtal få för en livförsäkring och försäkring för bestående arbetsoförmåga. ​

Kundförmån 2024:​

  • Premierabatt för nya kunder 25 %​

  • 25 % premierabatt på gällande avtal eller 35 % höjning av försäkringsbelopp, beroende på avtal.

LokalTapiola fastställer årligen förmånen och dess storlek kan vara samma som tidigare, den kan variera eller så kan det hända att förmånen inte ges. Vi strävar dock efter kontinuitet i förmånsbeloppet och utdelar överskottet till kunderna enligt skälighetsprincipen i försäkringsbolagslagen.

Bekanta dig med livförsäkring

Vanliga frågor

Du kan erhålla kundförmån för livförsäkring, det vill säga dödsfallsskydd. Därutöver kan du erhålla kundförmån för försäkringen för bestående arbetsoförmåga, som ingår i försäkringarna Basskydd, Parskydd, Företagsskydd, LokalTapiola Personskydd och LokalTapiola Parskydd.

Egenförmånsrabatten fås inte för livförsäkring eller för försäkring vid bestående arbetsoförmåga. Dessa försäkringar påverkar ändå på förmånsnivån, då du kan få en större egenförmånsrabatt på dina andra försäkringar.

Rabatten som ges som kundförmån för livförsäkringen erbjuds till alla våra kunder och förutsätter inte att försäkringarna koncentreras hos LokalTapiola.

Ja, du kan erhålla S-gruppens Bonus för premier för livförsäkring och försäkring vid bestående arbetsoförmåga.

Kundförmånen är en kundåterbäring som styrelsen för LokalTapiola Livbolag bekräftar årligen och som baseras på utdelningen av överskottet. Kundåterbäringen bekräftas årligen för följande kalenderår.

Storleken på återbäringen påverkas av bland annat LokalTapiolas solvens och utdelningsbara överskott. Storleken på kundförmånen kan variera eller så kan det hända att den inte ges. Vi strävar dock efter kontinuitet vad gäller kundåterbäringen och i det implementerar vi en utdelning av överskott till kunderna i enlighet med försäkringsbolagslagens beräkning av det nominella minimikapitalkravet. Du kan läsa mer om beräkningen av det nominella minimikapitalkravet på webbplatsen www.lahitapiola.fi.

Storleken på den framtida kundförmånen uppges innan den nya perioden börjar, och då har försäkringstagaren fått veta återbäringsbeloppet på förhand.

Kundförmånen bekräftas alltid årligen, vilket innebär att storleken på den kan variera eller så kan det hända att den inte ges. Vi strävar dock alltid efter kontinuitet i storleken på förmånen.

Typen på förmånen beror på till exempel när försäkringsperioden börjat och andra möjliga förmåner som samordnats. På en ny försäkring kan man få kundförmånen som rabatt på försäkringsfakturan.

Livförsäkringsskyddet beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. LokalTapiola har rätt att ändra innehållet i tjänsterna och förmånerna. Den elektroniska hälsoundersökningen och självcoachingen produceras av Kustannus Oy Duodecim. Firstbeat välbefinnandeanalysen produceras av Firstbeat Technologies Oy. Välbefinnandeinnehållen till tjänsten produceras av våra samarbetsparter. Välbefinnandetjänsterna som våra partner producerar finns även tillgängliga direkt från tjänsteleverantören, i enlighet med villkoren för tjänsten.

Upp till 5 % S-gruppens Bonus för premierna

När du koncentrerar dina försäkringsärenden hos LokalTapiola, gynnas du inte bara av de förmånliga premierna, utan du sparar även reda pengar. Utöver kundförmånen kan du få upp till 5 % S-gruppens Bonus på premierna.