Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Skogs­försäkring

Skogen är värdefull egendom och det lönar sig att ta väl hand om den. Med skogsförsäkringen tryggar du din egendom och ser till att din skog inte sjunker i värde på grund av en skada. Det är nu också möjligt att försäkra skogsbrukets byggnader och lös egendom med skogsförsäkring.

Försäkringen är skräddarsydd för din skog – du försäkrar skogen mot de risker som är typiska för den.

Du tecknar försäkringen enkelt, för vi hämtar uppgifterna om din skog från Skogscentralens skogsdata.

När skogen inte producerar tillräckligt ersätter vi förlusten av förväntningsvärde som orsakas av för tidig avverkning av ungt trädbestånd.

Omfattande rättsskydds- och ansvarsförsäkringar för skogsbruket för att skydda skogsägandet, t.ex. i tvistemål.

Vad täcker skogsförsäkringen

Till skogsförsäkringen kan du välja det försäkringsskydd som passar din skog. I skogsförsäkringen ingår alltid en försäkring som tecknas för brand. En stormförsäkring ska dessutom tecknas, varefter de övriga skydden kan väljas fritt.

Omfattande skogsförsäkringBas SkogsförsäkringReducerad Skogsförsäkring

Skadegörelse och stöld

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Djurskada

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Svampskada

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Översvämning

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Insektskada

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Snöskada

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Storm

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Brand

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Vanliga frågor

LokalTapiolas nya skogsförsäkring ökar valfriheten när det gäller riskerna som försäkras och beaktar ännu noggrannare skogens struktur. Nu kan man med skogsförsäkring också försäkra en byggnad som hör till skogsbruket, till exempel en raststuga, som ett eget objekt.

Vi hämtar uppgifterna om din skogsförsäkring på dina vägnar från Skogscentralens skogsdata. Vi behöver bara registernumren för skogsfastigheterna du äger.

Du kan anmäla en skada i nättjänsten, per telefon eller på vårt kontor.

Man tänker inte ofta på den egna skogens värde, men redan ett litet skogsbruk kan vara mycket värdefullt och det lönar sig att bedöma spridningen av riskerna som riktas mot den. Läs mer om uppskattningen av din egen skog (på finska).

Lyckligtvis är risken för skogsskador i Finland fortfarande ganska låg. När skador uppstår är den vanligaste orsaken skador orsakade av vädret. När en skada inträffar kan skadans omfattning vara förstörelse av enskilda träd eller total förstörelse. Det bästa sättet att själv försöka minska riskerna för skogen är god skogsvård. Trots detta inträffar olyckor fortfarande. Om du inte vill åta dig riskerna själv lönar det sig att teckna en skogsförsäkring.

I framtiden är det bra att vara beredd på att antalet faktorer som orsakar förstörelse (t.ex. stormar, skogsbränder, insekt- och svampskador) ökar. Dessutom är det sannolikt att den globala uppvärmningen kommer att medföra nya risker för våra skogar.

Som medlem i en skogsvårdsförening får du 10 procent rabatt på din skogsförsäkring. Rabatten höjs till 15 procent om du har en placering på minst 10 000 € i en placeringsförsäkring i LokalTapiola. Genom att koncentrera dina försäkringar till LokalTapiola får du dessutom upp till 17 % rabatt på premier. Läs mer om egenförmånen.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Faktabald (pdf)

Villkor (pdf)

Allmänna avtalsvillkor (pdf)

Priset på skogsförsäkringen

Priset på skogsförsäkringen påverkas till exempel av arealen på plantbeståndet och gallringsskogen på skogsfastigheterna som ska försäkras, av kommunen där skogsfastigheterna är belägna, av maximiersättningen för stormförsäkringen samt av självriskens storlek.

Be ett anbud

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Se anvisningar

Larmtjänsten hjälper 24/7 Då du behöver rådgivning i försäkringsärenden gällande trafik- eller reseskador, vänligen kontakta oss på numret +358 800 04531.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt