<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Skogs­försäkring

Skogen är värdefull egendom och det lönar sig att ta väl hand om den. Med skogsförsäkringen tryggar du din egendom och ser till att din skog inte sjunker i värde på grund av en skada. Det är nu också möjligt att försäkra skogsbrukets byggnader och lös egendom med skogsförsäkring.

Försäkringen är skräddarsydd för din skog – du försäkrar skogen mot de risker som är typiska för den.

Du tecknar försäkringen enkelt, för vi hämtar uppgifterna om din skog från Skogscentralens skogsdata.

När skogen inte producerar tillräckligt ersätter vi förlusten av förväntningsvärde som orsakas av för tidig avverkning av ungt trädbestånd.

Omfattande rättsskydds- och ansvarsförsäkringar för skogsbruket för att skydda skogsägandet, t.ex. i tvistemål.

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Larmtjänst 24 h vid reseskador utomlands samt trafik- och hemskador +358 800 0 4531

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.