Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Upp till 17 procent Egenförmånsrabatt på premierna

Egenförmånsrabatt kan du få genom att koncentrera dina försäkringar hos LokalTapiola eller genom att placera tillgångar via LokalTapiola. Se vilka av våra produkter delområdena består av och hur stor din rabatt kan vara.

Egenförmånsrabatt

Förmånsnivå 1

När du har ett gällande avtal med LokalTapiola, befinner du dig på förmånsnivå 1.

Förmånsnivå 2

När du har produkter från två delområden, befinner du dig på förmånsnivå 2 och ges 8 % rabatt på dina premier.

Förmånsnivå 3

När du har produkter från tre delområden, befinner du dig på förmånsnivå 3 och ges 13 % rabatt på dina premier.

Förmånsnivå 4

När du har produkter från fyra delområden, befinner du dig på förmånsnivå 4 och ges 17 % rabatt på dina premier.

Läs mer om reglerna för Egenförmån (pdf). Observera att inte alla LokalTapiolas produkter ingår i Egenförmånen.

Delområden och produkter

 • Hemförsäkring

 • Lantbruksförsäkring • Trafikförsäkring

 • Kaskoförsäkring

 • Person- och reseförsäkring

 • Resenärförsäkring

 • Privat olycksfallsförsäkring

 • Barnförsäkring

 • Sjukkostnadsförsäkring

 • Hälsoförsäkring

 • Hälsoskydd

 • Husdjursförsäkring

 • Livförsäkring

 • Spar- och placeringsförsäkring

 • LokalTapiola- och Seligson-fonder (minst 1 000 euro)

 • Private Banking

 • Frivillig pensionsförsäkring

Du kommer att få S-gruppbonusen från oss

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Dessutom kan du få tillbaka pengar i form av S-gruppens Bonus på upp till 5 % av premierna.

Läs mer

Vanliga frågor

Din förmånsnivå och rabattprocent ser du i vår nättjänst. Egenförmånrabatten anges även i försäkringsbrevet.

Egenförmånen är personlig. Det är viktigt att varje familjemedlem har ett heltäckande skydd. Dock påverkar till exempel hemförsäkringen alla familjemedlemmars Egenförmån förutsatt att familjeuppgifterna är korrekta i LokalTapiolas kundregister.

Egenförmåns regler 1.1.2024 innehåller endast uppdateringar som är relaterade till produktutbud.

Ja. Egenförmånen dras av från premien. Den rabatterade premien som du betalar intjänar S-gruppens Bonus.

Priset på en engångsreseförsäkring är samma för alla, men vi rekommenderar våra kunder att ha en kontinuerlig reseförsäkring. Den intjänar Egenförmån.

Försäkringar förnyas årligen och ändringarna görs alltid i samband med det. Egenförmånsrabatten för dina försäkringar uppdateras när nästa försäkringsperiod för dem startar.