Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Upp till 5 % S-gruppens Bonus för premierna

Du kan få tillbaka pengar i form av S-gruppens Bonus, i bästa fall upp till 5 % av premierna. Genom att koncentrera dina försäkringar till LokalTapiola kan du dessutom få 17 % Egenförmånsrabatt på premierna.

Upp till 5 % S-gruppens Bonus för försäkringspremier

Du kan få upp till 5 % av S-gruppens Bonus för försäkringspremiär hos LokalTapiola. Registrera S-gruppens Bonus i ditt bruk i vår webbtjänst. Du behöver inte numret på ditt S-Förmånskort för registreringen.

Gör såhär:

 1. 1.

  Logga in i vår webbtjänst med dina bankkoder.

 2. 2.

  Välj Egna uppgifter i högra hörnet uppe på sidan.

 3. 3.

  Tryck på Registrera-knappen.

 4. 4.

  Bekanta dig med innehållet som öppnas i rutan med mer information.

 5. 5.

  Tryck på Godkänn och fortsätt –knappen.

 6. 6.

  Du ser ditt kundnummer då registreringen är gjord.

Logga in på nättjänsten

I samband med att du identifierar dig som kundägare godkänner du att dina personuppgifter hanteras i den omfattning bonussamarbetet förutsätter och ger ditt samtycke till att LokalTapiola överlåter ditt namn, din personbeteckning och uppgift om dina premier till SOK för betalning av Bonus. Uppgifterna behövs för att kontrollera medlems-/kundnumret och för att anteckna bonusinköp av de produkter och tjänster, som samlar Bonus, till S-gruppens ägarkunds- och kundregister hos SOK.

Bonusbestämmelser för kunder i LokalTapiola (pdf)

Försäkringar som intjänar Bonus

Försäkring för privathushållIntjäna Bonus

Hem- och lantbruksförsäkringar (privathushållets andel)

Ingår i försäkringen

Djurförsäkringar (hund, katt, häst)

Ingår i försäkringen

Båtförsäkringar

Ingår i försäkringen

Sjukkostnadsförsäkringar för barn och vuxna

Ingår i försäkringen

Privata olycksfallsförsäkringar och reseförsäkringar

Ingår i försäkringen

Livförsäkringarna Bastrygghet och Parskydd

Ingår i försäkringen

Schyst bolåneförsäkring

Ingår i försäkringen

Livförsäkring LokalTapiola livförsäkringar

Ingår i försäkringen

S-Vardagsskydd

Ingår i försäkringen

Skydd vid allvarlig sjukdom för barn

Ingår i försäkringen

Bonus samlas enligt bonustabellen som din andelshandel använder. Tilläggsuppgifter om bonustabellen för din andelshandel och samlande av Bonus hittar du på webbplatsen s-kanava.fi.

Följande försäkringar berättingar inte till Bonus

Skogsförsäkringar, tidsbegränsade försäkringar (t.ex. tidsbegränsad reseförsäkring), Toyota-försäkring, Kamuxkasko, försakringar för företagsaffärsverksamhet, försäkringar för dödsbo, avdragsgill andel av premien för lantbruksförsäkring och övriga skadeförsäkringar som inte nämns i listan ovan. Sjukkostnadsförsäkringar beviljade av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag och övriga livförsäkringar som inte nämns i listan ovan.

Vanlig frågor

Du kan registrera att du är ägarkund i LokalTapiola i nättjänsten måndag–söndag kl. 07–23. Du kan logga in i tjänsten med koderna från de vanligaste bankerna i Finland. Obs! Du behöver inte S-Förmånskortnumret vid registreringen.

Logga in på nättjänsten

Om du ännu inte är ägarkund i S-gruppen, kan du registrera dig som ägarkund här.

En förutsättning för intjäning av Bonus är att du registrerar att du är ägarkund i S-gruppen. Alla premier för skade- och livförsäkringar som betalas senast den 20 dagen i månaden intjänar bonusköp under betalningsmånaden. Premier som betalas efter den 20 dagen i månaden intjänar bonusköp nästa månad. Med anledning av olika bankers betalningsdatum kan brytningsdatumet dock vara en dag som infaller senare än den 20 dagen i den ifrågavarande månaden. Beakta att Bonus endast intjänas för premier som betalats med rätt referens.

Dina premier som registrerats som bonusköp kan du kontrollera i slutet av betalningsmånaden i Mina köp och S-mobilen. Bonusen betalas i början av nästa månad.

Bonusreglerna för LokalTapiolas kunder hittar du här.

För att Bonus ska intjänas för alla familjemedlemmars premier, ska alla betalare personligen registrera att de är ägarkunder i S-gruppen hos LokalTapiola. Betalarens namn står på fakturan. Bonusen tilldelas den som är huvudmedlem i S-gruppens ägarkundshushåll.

Bonusuppgifterna ser du i ägarkundens personliga nättjänst i S-kanava, S-mobilen och i bilagan som S-gruppen skickar i e-posten till ägarkunder.

Du kan få S-gruppens Bonus för bilförsäkring (kasko och trafikförsäkring), hemförsäkring, privathushållets andel i lantbruksförsäkring, reseförsäkring (kontinuerlig), privat olycksfallsförsäkring, hund-, katt- och hästförsäkring, båtförsäkring, sjukkostnadsförsäkring, livförsäkringarna Bastrygghet och Parskydd, Schyst bolåneförsäkring, Livförsäkring i LokalTapiola samt S-Vardagsskydd.

Bonus betalas inte för följande försäkringar: Försäkringar för företagsaffärsverksamhet, Skogsförsäkringar, Lägenhetsskydd, Kamux-kasko och Toyota-försäkring, den avdragsgilla andelen av premien för Lantbruksförsäkring, sjukkostnadsförsäkringarna Omavara och Omastartti.

Bonus intjänas inte heller för dessa premier: Dröjsmålsränta, påminnelsekostnader, handläggningsavgifter eller premier vilka går till inkasso eller utsökning.

Logga in på nättjänsten och se Egna uppgifter.

För utbetalningen av Bonusen skickar LokalTapiola till SOK kundens namn, personbeteckning och uppgifter om premier som intjänar Bonus. Uppgifterna överförs över en krypterad anslutning och i enlighet med LokalTapiolas säkra dataskyddspraxis och -principer.

Skaffa ditt S-Förmånskort här.

Kontakta oss

Om du vill ha tilläggsuppgifter om S-gruppen Bonus skicka oss ett meddelande eller boka tid för ett möte.

Skicka ett meddelande Boka tid för ett möte

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt