Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Placering

Vi erbjuder mångsidiga lösningar för placering och för att öka förmögenheten. Det finns lämpliga lösningar för både de som vill placera månatligen och för de som vill ha Private Banking -tjänster.

Börja placera

Den bästa stunden att börja placera är idag. Du kan placera i våra fonder med så lite som 30 €.

Börja placera här

Sparande för ett barn

Det lönar sig att börja spara för ett barn i så tidigt skede som möjligt, även små sparbelopp växer sig större.

Mer om att spara för ett barn

Pensionssparande

Genom att spara stödjer du din pension och gör det möjligt att njuta av dina pensionsdagar.

Mer om pensionssparande

Respons från våra kunder om våra placeringstjänster

Mycket sakkunnig och vänlig betjäning! Det kändes som att mitt ärende sköttes personligen åt mig.

Bra service. Saker och ting reds ut lugnt och grundligt.

Professionellt, sakligt, faktabetonat och avslappnat. Jag fick den information jag sökte.

Placeringsrådgivare till din hjälp

Hållbar placering

Genom att placera hållbart är du med och bidrar till en hållbarare framtid.

Mer hållbarhet

Ekonomiska rapporter

Läs om våra experters syn på utsikterna för ekonomin och investeringsmarknaderna på finska.

Läs mer om ekonomiska rapporter



Anmäl dig till webbinarier

Bekanta dig med våra kommande webbinarier och anmäl dig! Du kan även titta på tidigare webbinarier.

Läs mer om webbinarer


Tjänsteleverantörer

Placeringsförsäkringar: LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. LokalTapiolas fonder förvaltas av Seligson & Co Fondbolag Abp och LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab. Närmare information finns i faktablad och i övrigt fondmaterial. LokalTapiola Kapitalförvaltning fungerar som förmögenhetsförvaltare och förmedlare av uppdrag samt som försäkringsombud för LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Placeringar innebär alltid risk för värdeminskning på placeringen och kapitalförlust. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.

Vi behandlar uppgifterna som du lämnar så att vi kan producera tjänster enligt dina önskemål. Läs mer om dataskyddsprinciperna här.

Bekanta dig med lagstiftningen som gäller placeringstjänsterna och investerarskyddet här.