Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Pensionssparande

Du kan komplettera pensionen med egna besparingar för att upprätthålla din önskade livsstil. Besparingar ger trygghet och gör det möjligt att njuta av pensionsdagarna, till exempel genom resor. Du kan börja spara med ett litet månatligt belopp. Läs mer om de olika alternativen för pensionssparande och börja spara redan idag.

När ska du börja pensionsspara?

Det är värt att börja pensionsspara i god tid, då har du nytta av en lång sparperiod. Ju tidigare du börjar spara, desto mer hinner du tjäna in före du går i pension. Du kan variera dina placeringsobjekt eller sparmetoder under årens lopp. Huvudsaken är att du sparar.

Ränta på ränta

En lång sparhorisont hjälper dig att dra nytta av ränta på ränta-effekten.

Fondplacering

Du kan teckna LokalTapiolas ränte-, bland- och aktiefonder från 30 € utan tecknings- eller inlösenavgifter. Du gör enkelt fondteckningen genom att logga in i nättjänsten

Placeringsförsäkring

En placeringsförsäkring är ett sätt att spara och investera långsiktigt.

Alternativ för pensionssparande

Fondplacering

Det enklaste sättet att börja pensionsspara är att spara i fonder. Vi tillhandahåller olika fonder beroende på om du är en försiktig, måttlig eller avkastningsinriktad sparare.

Läs mer om fondplaceringar.

Placeringsförsäkring

Du kan också börja försäkringsspara. Placeringsförsäkringen är en sparlivförsäkring som är avsedd för långsiktigt sparande och som kombinerar sparande och livförsäkring. Under avtalsperioden kan du ändra din placeringsplan, till exempel byta placeringsobjekt eller överföra besparingar från ett objekt till ett annat, utan skattepåföljder. Den influtna avkastningen beskattas först när du tar ut tillgångar från avtalet.

Läs mer om placeringsförsäkring.

Så här kan du spara

Genom att spara 40 euro per månad i 40 år med en förväntad årlig avkastning på 6 % samlar du 19 200 euro i sparat kapital och en avkastning på 57 107 euro, vilket resulterar i en total sparsumma på 76 307 euro.

Genom att spara 100 euro per månad i 20 år med en förväntad årlig avkastning på 6 % samlar du 24 000 euro i sparat kapital och en avkastning på 21 565 euro, vilket resulterar i en total sparsumma på 45 565 euro.

Den förväntade årliga avkastningen som använts i beräkningen är 6 %, vilket baserar sig på den historiska, långsiktiga genomsnittliga avkastningen på aktieplaceringar. Förväntad avkastning är inte ett löfte om framtida avkastning, och värdet på placeringen kan stiga eller sjunka. Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden, och placeringar innebär alltid en risk för förlorat kapital.

Tjänsteleverantörer

LokalTapiolas fonder administreras av Seligson & Co Fondbolag Abp och LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab. Närmare uppgifter finns i faktabladen och i övrigt material om fonderna. LokalTapiola Kapitalförvaltning verkar som kapitalförvaltare och förmedlare av uppdrag och som försäkringsombud för LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. Investeringsförsäkringar: LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Vid investering finns det alltid en risk att värdet på investeringen minskar och kapitalet förloras. Det går inte att dra slutsatser om framtida avkastning utifrån tidigare resultat.

Läs mer om lagstiftningen som gäller placeringstjänsterna och investerarskyddet här.