Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Konkurrensutsätt försäkringarna

Be ett anbud, så ser vi tillsammans ett hurdant försäkringsskydd du behöver. Våra rådgivare skräddarsyr för dig ett personligt försäkringspaket, alltid till bästa pris.

Smidig och snabb betjäning i skadesituationer

Skräddarsydd för dina behov, omfattande skydd

Möjlighet till personlig nivå lokalt

S-gruppens Bonus upp till 5%

Att konkurrensutsätta försäkringar är lätt - Be ett anbud på försäkringar

 • När livssituationen och ens egna behov ändras, kan det vara tid att konkurrensutsätta sina försäkringar. Av oss kan du kan be ett anbud på nya försäkringar, samt på försäkringar som du har annanstans.

 • Du kan konkurrensutsätta enkelt och snabbt på nätet. Det kostar ingenting att konkurrensutsätta försäkringar.

 • Att koncentrera lönar sig. Du kan få upp till 8%, 13% eller till och med 17% rabatt på försäkringskostnader och placeringsprodukter när du har våra tjänster från många olika delområden.

Be ett anbud

Konkurrensutsätt och köp en försäkring

Det lönar sig att konkurrensutsätta sina försäkringar alltid från sin egen utgångspunkt. När du konkurrensutsätter och jämför försäkringar alltid nu och då, hittar du de försäkringar som passar dig bäst, samt hålls ditt försäkringsskydd aktuellt och omfattande.

Konkurrensutsätt och jämför bilförsäkring

Konkurrensutsättning av bilförsäkring görs lätt och snabbt på nätet. Det är också gratis att konkurrensutsätta bilförsäkringen.

Jämför och konkurrensutsätt

Konkurrensutsättning och jämförelse av hemförsäkring

Den billigaste hemförsäkringen är inte nödvändigtvis det bästa alternativet för dig. Vi rekommenderar att du jämför innehållet i försäkringarna.

Jämför och konkurrensutsätt

Jämför reseförsäkring

Den billigaste reseförsäkringen är nödvändigtvis inte alltid det bästa alternativet. Därför lönar det sig att jämföra reseförsäkringen.

Jämför och konkurrensutsätt

Njuta av LokalTapiolas förmåner och det omfattande skyddet

Som kundförmån får du -25% rabatt på försäkringskostnaden på en ny livförsäkring. Läs mer om livförsäkring.

Du får 25 % rabatt på husdjursförsäkringen när din hemförsäkring är hos LokalTapiola. Läs mer om husdjurförsäkring.

Egenförmånsrabatt kan du få genom att koncentrera dina försäkringar hos LokalTapiola eller genom att placera tillgångar via LokalTapiola. Du kan få upp till 17 procent Egenförmånsrabatt på premierna. Läs mer om Egenförmånsrabatt.

Du kan få tillbaka pengar i form av S-gruppens Bonus, i bästa fall upp till 5 % av premierna. Läs mer om S-gruppens Bonus.

Vanliga frågor gällande försäkringarnas konkurrensutsättning

Det lönar sig att konkurrensutsätta sina försäkringar alltid nu och då, så att ditt försäkringsskydd alltid motsvarar din nuvarande livssituation. Om du undrar om dina försäkringar passar dig eller är tillräckligt omfattande, lönar det sig att konkurrensutsätta dem. Genom att konkurrensutsätta kan du spara pengar och försäkra att du har rätt ett skydd som passar just dig i skadesituationer. Konkurrensutsätt alla försäkringar lätt genom att be ett försäkringsanbud på nätet.

 1. 1.

  Vid konkurrensutsättning av sina försäkringar, lönar det sig att tänka på hur omfattande skyddet ärm ersättningsandelen och självrisk. Det är viktigt, att försäkringsskyddet anpassar sig just till dina behov. Dessutom är det viktigt att tänka på ersättningsandelen samt självrisken som skall betalas i en skadesituation.

 2. 2.

  Tänk också på hur lätt det är att sköta skadeärenden. När en skada sker, är det viktigt att man får hjälp snabbt, så att skadesituationen kan skötas smidigt. Bekanta dig med LokalTapiolas omfattande direktiv vid skadesituationer.

 3. 3.

  När man konkurrensutsätter försäkringar är det också viktigt att tänka på hur lätt det är att sköta försäkringsärenden. Till försäkringsärenden hör inte bara att köpa en försäkring eller ansöka om ersättning, men dessutom att uppdatera sin information, göra ändringar i sina försäkringar, samt betala sina försäkringar. Bekanta dig med LokalTapiolas elektroniska hantering av ärenden.

 4. 4.

  Vid konkurrensutsättning skall man såklart också tänka på försäkringens pris. När försäkringsskyddet är gjort just för dina behov, skall du också bekanta dig med priset samt de förmåner som LokalTapiola erbjuder. När du koncentrerar försäkringarna till LokalTapiola får du upp till 17 % rabatt på premierna och dessutom S-gruppens Bonus upp till 5 %.

Att byta försäkringsbolag till LokalTapiola går enkelt. Om dina försäkringar är hos ett annat bolag, kan du lätt konkurrensutsätta alla dina försäkringar genom att be ett anbud från oss. Det går också att byta försäkringsbolag i mitten av din försäkringsperiod! Om du hunnit betala försäkringskostnaderna för din nuvarande försäkringsperiod, får du summan för den återstående försäkringsperioden tillbaka. Konkurrensutsätt försäkringar och be ett anbud.