<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Konkurrensutsätt och köp försäkring

Köp en försäkring genast på webben. Behoven och livssituationen ändrar, så det lönar sig att då och då kontrollera försäkringarna. Den som koncentrerar försäkringarna till LokalTapiola får upp till 17 % rabatt på premierna och dessutom S-gruppens Bonus upp till 5 %. Du kan alltid köpa försäkringar enkelt på webben till ett förmånligt pris.

Konkurrensutsätt och köp en försäkring

Det lönar sig att konkurrensutsätta sina försäkringar alltid från sin egen utgångspunkt. När du konkurrensutsätter och jämför försäkringar alltid nu och då, hittar du de försäkringar som passar dig bäst, samt hålls ditt försäkringsskydd aktuellt och omfattande.

Konkurrensutsätt och jämför bilförsäkring

Konkurrensutsättning av bilförsäkring görs lätt och snabbt på nätet. Det är också gratis att konkurrensutsätta bilförsäkringen.

Konkurrensutsättning och jämförelse av hemförsäkring

Den billigaste hemförsäkringen är inte nödvändigtvis det bästa alternativet för dig. Vi rekommenderar att du jämför innehållet i försäkringarna.

Jämför reseförsäkring

Den billigaste reseförsäkringen är nödvändigtvis inte alltid det bästa alternativet. Därför lönar det sig att jämföra reseförsäkringen.

Jämför försäkringar

Bilförsäkring

Från personbils bilförsäkringen, det vill säga kasko- och trafikförsäkringen tillsammans, ersätter vi skador på din bil och dess utrustning samt motpartens person- och sakskador.

Motorcykel­försäkring

Motorcykelförsäkringen, det vill säga kasko- och trafikförsäkringen tillsammans ger trygghet i motorcykelåkandet.

Hemförsäkring

Räkna priset och köp lätt på nätet. Hemförsäkring täcker skador på hemmet och dess varor. Välj den omfattning och självrisk på försäkringen som passar ditt hem bäst.

Rese­försäkring

Med en fortlöpande reseförsäkring tryggar du din resa både utomlands samt inom Finland när du reser över 50 kilometer från ditt hem.

Livförsäkring

Som människa är du oersättlig och liv går inte att ersätta med pengar. Med en livförsäkring kan du dock göra det enklare för dina närstående att klara sig ekonomiskt om du skulle gå bort.

Olycksfalls­försäkring

Både barn och vuxna råkar hemma och på fritiden ut för många olycksfall som kräver vård.

Djurförsäkring

En djurförsäkring garanterar att din hund, katt eller häst får bästa möjliga vård om den insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall.

Skydd vid allvarlig sjukdom

Skydd vid allvarlig sjukdom finns som stöd för dig, när det är dags att koncentrera sig på livet och på att tillfriskna efter en allvarlig sjukdom.

Ungdomsförsäkring

Köp de viktigaste försäkringarna för ungdormarna i ett paket dvs. hemförsäkring, reseförsäkring och olycksfallsförsäkring.