Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Sjukkostnadsförsäkring

En sjukdom eller ett olycksfall kommer alltid som en överraskning. Med en sjukkostnadsförsäkring får du snabbt bästa möjliga vård utan att behöva fundera på kostnaderna. Du kan också teckna försäkringen för ditt barn – redan innan barnet är fött. Försäkringen gäller fram till att du fyller 80 år. Sjukkostnadsförsäkringen är en del av Hälsoförsäkringen.

Välj lämpligt skydd för dina behov i händelse av sjukdom och olycksfall.

Du får snabbt vård hos våra hälsopartners på distansmottagningar eller mottagningar på läkarcentraler över hela Finland dygnet runt.

Enkel hantering av ärenden: du betalar endast självrisken för din försäkring för vården.

Samlar S-gruppens Bonus som enda i Finland.

Be anbud om sjukkostnadsförsäkringar

Välj och fyll i alla fält om inget annat anges.

Vad täcker sjukkostnadsförsäkringen

Sjukkostnadsförsäkringen täcker undersöknings- och vårdkostnader vid sjukdom och olycksfall, såsom läkararvoden, undersöknings- och vårdkostnader, operationer och mediciner. Du kan välja en omfattning för sjukkostnadsförsäkringen som passar dig från två olika alternativ enligt dina egna behov.

SjukkostnadsförsäkringVårdskydd vid sjukdom Reducerat vårdskydd vid sjukdom

Vi ersätter undersöknings- och vårdkostnader inom privat och offentlig hälso- och sjukvård som vårdkostnader för sjukdom.

Det finns skillnader i sjukkostnadsförsäkringarnas innehåll. Du kan kontrollera ditt försäkringsskydd i försäkringsbrevet eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Som sjukvårdskostnader ersätter vi hälsocentralsavgifter, poliklinikavgifter och vårddagsavgifter på sjukhus inom offentliga sektorn.

Från det reducerade vårdskyddet vid sjukdom ersätter vi sjukhusets vårddagsavgifter för högst 5 dygn per kalenderår.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Som sjukvårdskostnader ersätter vi besök hos allmänläkare både inom den privata och offentliga sektorn.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Som vårdkostnader vid sjukdom ersätter vi specialistläkarbesök både inom den privata och offentliga sektorn.

Från reducerat vårdskydd vid sjukdom ersätter vi ett mottagningsbesök hos en specialistläkare per kalenderår när sjukdomen kräver en specialistbedömning.

Ingår i försäkringen

Begränsat

Som vårdkostnader vid sjukdom ersätter vi kostnader för undersökningar som utförts av en läkare eller annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Vid reducerat vårdskydd vid sjukdom ersätter vi undersökningar och behandlingar som ordinerats och utförts av allmänläkaren.

Ingår i försäkringen

Begränsat

Som vårdkostnader vid sjukdom ersätter vi mediciner som läkaren ordinerat.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Som sjukvårdskostnader ersätter vi kostnader för behandlingar och ingrepp som utförts av en läkare eller annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Kostnader för psykoterapi, neuropsykologisk rehabilitering, ergo- eller talterapi eller näringsterapi ersätter vi högst 5 gånger under försäkringens giltighetstid.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Vårddagsavgifter på ett privatsjukhus ersätter vi högst 500 € per dygn.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Observera att sjukkostnadsförsäkringens Vårdskydd vid sjukdom endast beviljas på basis av en hälsodeklaration. Tidigare sjukdomar kan orsaka begränsningar i försäkringen.

Dessutom beviljas sjukkostnadsförsäkring endast tillsammans med olycksfallsförsäkring. Ibland kan det räcka med bara olycksfallsförsäkring för dig. Med olycksfallsförsäkringen säkerställer du snabb tillgång till vård om olyckan är framme. Läs mer om olycksfallsförsäkringen.

Vanliga frågor

Från sjukkostnadsförsäkringen betalas vårdkostnader vid sjukdom och olycksfall, såsom läkararvoden, undersöknings- och vårdkostnader, operationer och mediciner. Sjukkostnadsförsäkringen kan användas till exempel:

  • Vid olika infektionssjukdomar, såsom förkylningar.

  • Vid kroniska sjukdomar såsom allergi, astma och diabetes.

  • Vid sjukdomar i stöd- och rörelseorganen.

  • Vid allvarliga sjukdomar såsom hjärtinfarkt och cancer

Om du till din Hälsoförsäkring även har valt Sjukkostnadsförsäkring, inkluderar hälsoförsäkringen även alltid vårdskydd vid olycksfall, som ersätter vårdkostnader vid olycksfall och gäller dessutom under idrottsutövning för att upprätthålla den egna konditionen.

Du kan få S-gruppens Bonus för din hälsoförsäkring. Registrera ditt kundägande i samband med köpet så samlar du bonus genast från den första betalningen, som bäst får du upp till 5 % bonus på försäkringspremierna.

Om du även har försäkrat ditt hem hos oss, får du 25 % rabatt på sjukkostnadsförsäkringen. Denna rabatt avlägsnas automatiskt om hem- eller lantbruksförsäkringen upphör.

Genom att koncentrera alla dina försäkringar till LokalTapiola kan du dessutom få upp till 17 % egenförmånsrabatt.

Priset på sjukkostnadsförsäkringen påverkas bland annat av den försäkrades ålder och bostadsort, de valda försäkringsskydden och deras omfattning, försäkringsbeloppet samt självrisken. Vi rekommenderar att du jämför innehållen i försäkringarna och beaktar vad försäkringen ersätter i skadesituationer. Försäkringarna innehåller olika självriskalternativ.

För att bevilja försäkringen och för att den ska gälla, kräver vi ett giltigt FPA-kort. Vi kan bevilja sjukkostnadsförsäkring för personer mellan 0 och 67 år.

Försäkringen täcker vårdkostnader för sjukdom och olycksfall. Försäkringen ersätter läkararvoden, röntgen-, magnet- och laboratorieundersökningar, operationer, sjukhusvård samt receptbelagda läkemedel. Det finns skillnader i sjukkostnadsförsäkringarnas innehåll. Om du redan har en sjukkostnadsförsäkring, kan du kontrollera försäkringsskyddets omfattning i försäkringsbrevet eller genom att kontakta kundtjänst.

Du kan ansöka om försäkringen redan under graviditeten utifrån mammans hälsodeklaration. Den beviljade försäkringen träder i kraft direkt när barnet fötts och utan begränsningsvillkor.

Läs mer om babyförsäkringen.

Försäkringen gäller för sjukdomar ända fram till 80 års ålder. Vid olycksfall gäller försäkringen fram till 100 års ålder.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Faktablad (pdf)

Villkor (pdf)

Allmänna avtalsvillkor (pdf)

Pris på sjukkostnadsförsäkringen

När du köper en hälsoförsäkring, kan du använda våra hälsovårdspartners tjänster och få vård för dina besvär via försäkringen.

Priset på sjukkostnadsförsäkringen påverkas av den försäkrades ålder och bostadsort, de valda försäkringsskydden, deras omfattning och försäkringsbelopp samt självrisken.

Be om ett anbud

Om du eller din närstående blir sjuk

Sök direktfaktureringstillstånd via oss om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. När du fått tillståndet, hänvisar vi dig direkt till vår hälsovårdspartners tjänst, där du kan beställa en mottagningstid som passar dig.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt