Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Skydd vid allvarlig sjukdom

Med LokalTapiolas skydd vid allvarlig sjukdom säkerställer du att en oväntad sjukdom inte förstör din ekonomi och att vardagen kan fortsätta så normalt som möjligt. Vi stöder dig när det är dags att fokusera på livet och återhämta dig från sjukdomen. Engångsersättningen som utbetalas från försäkringen kan du använda på det sätt som passar dig bäst.

Skyddet vid allvarlig sjukdom täcker de flesta cancerformer samt flera andra sjukdomar.

Den skattefria engångsersättningen kan du använda på ett sätt som passar dig – upp till 100 000 euro.

S-gruppens Bonus också för skydd vid allvarlig sjukdom.

Räkna ut priset och köp enkelt på nätet.

Räkna priset på försäkringen

Välj och fyll i alla fält om inte annat nämns.

Vad kostar skyddet vid allvarlig sjukdom

I exemplen nedan ser du vad skyddet vid allvarlig sjukdom kostar i olika livssituationer. Med vår räknare kan du se vad priset skulle vara för dig – den skattefria engångsersättningen kan du välja enligt din situation.

Försäkringen vid allvarlig sjukdom ger Anni sinnesro

Anni har funderat på om hon har högre risk att insjukna i cancer eftersom sjukdomen förekommit i hennes släkt. Hon beslöt att skydda sig mot allvarlig sjukdom eftersom studierna fortfarande är på hälft och hon inte ännu är i arbetslivet. Ersättningen skulle vara till hjälp i att betala hyror och vardagliga utgifter medan hon tillfrisknar.

Ersättningsbelopp: 30 000 €

Exempelpris:

4,99 €/mån.*

* Exempelpriset har räknats för en rökfri 27-åring.

Teemus skydd vid allvarlig sjukdom tryggar familjens ekonomi

Teemu tecknade försäkringen vid allvarlig sjukdom eftersom han bär huvudansvaret för familjens uppehälle. Han valde ersättningsbeloppet utgående från sina förvärvsinkomster under ett år. Vid en eventuell långvarig sjukledighet behöver han inte oroa sig för att få bostadslånet och räkningarna betalda.

Ersättningsbelopp: 45 000 €

Exempelpris:
8,93 €/mån.*

* Exempelpriset har räknats för en rökfri 30-åring.

Saris skydd vid allvarlig sjukdom fungerar som ekonomisk buffert

När Saris vän insjuknade i bröstcancer beslöt Sari att hon tecknar en försäkring för allvarlig sjukdom. Försäkringen fungerar som en ekonomisk buffert eftersom hon tycker det är svårt att spara till en buffert som singel. Engångsersättningen är till hjälp om inkomstnivån skulle minska på grund av långvarig sjukledighet.

Ersättningsbelopp: 30 000 €

Exempelpris:
18,14 €/mån.*

* Exempelpriset har räknats för en rökfri 40-åring.

Varför är det värt att teckna skydd vid allvarlig sjukdom?

  • Skydd vid allvarlig sjukdom säkerställer din utkomst om du blir allvarligt sjuk.

  • Den skattefria engångsersättningen betalas i en rat direkt efter diagnosen, vilket gör det lättare att ordna ärenden och säkerställa en snabb tillgång till vård.

  • Du kan använda engångsersättningen på ett sätt som passar dig – för att täcka vardagsutgifter, få snabbare tillgång till vård eller till exempel för en semesterresa.

  • Ersättningen hjälper dig att klara av normala vardagsutgifter om du är tvungen att vara borta från arbetet under en längre tid på grund av sjukledighet.

Vad täcker försäkringen

Skyddet vid allvarlig sjukdom ersätter de sjukdomar och ingrepp som nämns nedan. Storleken på ersättningsbeloppet väljs för att passa din situation och kan uppgå till 100 000 €. Den skattefria engångsersättningen betalas till dig i en rat.

Sjukdomar och ingrepp som omfattas av skyddet Innehåller

De flesta cancerformer

Ingår i försäkringen

Hjärntumör

Ingår i försäkringen

Koronar-bypass genom öppen hjärtoperation

Ingår i försäkringen

Ersättning av aortaklaff med klaffprotes

Ingår i försäkringen

Hjärtinfarkt

Ingår i försäkringen

Njursvikt

Ingår i försäkringen

Organ- eller benmärgstransplantation

Ingår i försäkringen

MS-sjukdom

Ingår i försäkringen

Slaganfall

Ingår i försäkringen

Cancerförsäkring eller skydd vid allvarlig sjukdom

Olika typer av cancerförsäkringar har blivit vanligare på marknaden och de ersätter om du får en specifik form av cancer. Men när man överväger en cancerförsäkring är det bra att jämföra försäkringens täckning med skydd vid allvarlig sjukdom. Skyddet vid allvarlig sjukdom är inte bara en cancerförsäkring, utan det täcker också ett antal andra sjukdomar. Vi jämförde en cancerförsäkring med skydd vid allvarlig sjukdom.

Vanliga frågor

En person som fyllt 18 år kan ansöka om skydd vid allvarlig sjukdom. Försäkringen ska ansökas senast det år då du fyller 64 år. Försäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 68 år. Din ansökan behandlas utifrån de uppgifter du gett om ditt hälsotillstånd och vi fattar beslut om beviljande av försäkring alltid individuellt.

Ersättningsbeloppet för skydd vid allvarlig sjukdom kan vara 30 000–100 000 euro, vid köp av försäljare 10 000–150 000 euro. Skydd vid allvarlig sjukdom inkluderar alltid även en dödsfallsförsäkring (livförsäkring) med ett ersättningsbelopp som du själv bestämmer.

Priset påverkas av din ålder samt ersättningsbeloppet du valt. Även ditt hälsotillstånd kan påverka priset på försäkringen. Eventuell användning av tobaksprodukter höjer premien för skydd vid allvarlig sjukdom.

Ja, du kan få S-gruppens Bonus för Skydd vid allvarlig sjukdom. Registrera ditt kundägande i samband med köpet så samlar du bonus genast från den första betalningen, som bäst får du upp till 5 % bonus på försäkringspremierna.

Ansök om ersättning via vår nättjänst. Bifoga ett läkarutlåtande till ansökningen (till exempel B-utlåtande) eller någon annan nödvändig utredning. Du kan söka ersättning tidigast efter 28 dagar från den ersättningsbara diagnosen (gäller inte cancerfall).

Ändringar i försäkringen gör du enklast i LokalTapiolas nättjänst.

Om du vill ändra ditt försäkringsskydd kan du skicka oss ett meddelande via nättjänsten. Om du vill höja ersättningsbeloppet förutsätter ändringen att det inte har skett betydande förändringar i ditt hälsotillstånd. Därför ska du då fylla i en ny hälsodeklaration.

Engångsersättningen som betalas från skyddet vid allvarlig sjukdom är skattefri. Observera att beskattningen kan ändras i framtiden. Beskattningen har framlagts i enlighet med skattebestämmelser som gällde 1.1.2024.

Livförsäkringen beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Se även

Livförsäkring

Livförsäkringen hjälper dina närstående ekonomiskt om du avlider.

Läs mer om livförsäkring

Invaliditets­försäkring

Invaliditetsförsäkringen säkrar din utkomst i händelse av tillfällig eller bestående arbetsoförmåga.

Läs mer om invaliditets­försäkring

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Om du tecknade försäkringen via nättjänsten:

Produktfakta (pdf)

Försäkringsvillkor (pdf)

Om du tecknade försäkringen på LokalTapiolas kontor:

Produktfakta (pdf)

Försäkringsvillkor (pdf)

Ansök om ersättning

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Se anvisningar

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt