Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Skydd vid allvarlig sjukdom eller cancerförsäkring

Cancerförsäkringar har lanserats på marknaden för vissa cancerformer. Vid ansökan om försäkring lönar det sig ändå att bekanta sig med innehållet i cancerförsäkringen och jämföra den med LokalTapiolas skydd vid allvarlig sjukdom, vilken även finns som skydd för dig vid andra sjukdomar. Läs mer om jämförelsen!

Cancerförsäkringen omfattar endast vissa cancerformer

De cancerförsäkringar som blivit allt vanligare på marknaden är ofta endast avsedda för vård av vissa cancerformer. Från försäkringen betalas en engångsersättning om du insjuknar och engångsersättningen kan du använda på det sätt du vill. Hälsovården är bra och förmånlig i Finland och engångsersättningen behöver ofta inte användas för vårdkostnader. Cancerförsäkringarna är främst avsedda för kvinnor vid bröst- och äggstockscancer.

Det är bra att beakta att det är ett lotteri att endast teckna en cancerförsäkring, eftersom livet också kan överraska med andra allvarliga sjukdomar. Men när man överväger en cancerförsäkring är det bra att jämföra försäkringens täckning med skydd vid allvarlig sjukdom.

Skydd vid allvarlig sjukdom omfattar även andra sjukdomar

  • Istället för en cancerförsäkring erbjuder vi skydd vid allvarlig sjukdom som ersätter mera omfattande olika sjukdomar och inte bara vissa cancerformer.

  • Skydd vid allvarlig sjukdom ersätter bl.a. de flesta cancersjukdomarna, hjärntumör, hjärtinfarkt och cerebral infarkt samt ms-sjukdom. Läs mer om vilka sjukdomar och åtgärder som omfattas av skydd vid allvarlig sjukdom.

  • I skydd vid allvarlig sjukdom kan du välja en engångsersättning från 30 000 euro ända upp till 100 000 euro. Du kan använda ersättningen på det sätt du vill och när du insjuknar behöver du inte oroa dig över ekonomin, utan du kan koncentrera dig på att bli frisk.

  • I skydd vid allvarlig sjukdom ingår alltid också en livförsäkring, vars engångsersättning tryggar uppehället för dina närstående om du avlider.

Jämför, hur olika försäkringar ersätter cancer

Titta i tabellen, hur cancerförsäkringar, skydd vid allvarlig sjukdom och sjukkostnadsförsäkring omfattar cancer.

Omfattar cancerOmfattar andra allvarliga sjukdomarHur ersättningen betalas ut

Cancerförsäkringar (olika anbudsgivare av försäkringar)

Ja, vissa cancerformer

Nej

Skattefri engångsersättning

LokalTapiolas skydd vid allvarlig sjukdom

Ja, omfattar de flesta cancerformerna

Ja, omfattar vanliga och allvarliga sjukdomar

Skattefri engångsersättning (Du kan välja mellan 30 000 - 100 000 € för försäkringen)

LokalTapiolas sjukkostnadsförsäkring i Hälsoförsäkring

Ja, ersätter undersöknings- och vårdkostnader

Ja, ersätter undersöknings- och vårdkostnader

Ersätter vårdkostnader upp till det maximala ersättningsbeloppet. Självrisk dras en gång per kalenderår.

Räkna priset på försäkringen

Välj och fyll i alla fält om inte annat nämns.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt