Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Kasko­försäkring

Kaskoförsäkringen kompletterar den obligatoriska trafikförsäkringen och tryggar din bil för olika typer av skador, såsom skador till följd av brand, stöld, skadegörelse, djurkollision, parkeringsskada, kollision och avkörning. Trafikförsäkringen ersätter med andra ord inte skador på din egen bil. Det finns även skäl att försäkra motorcyklar, mopeder och andra fordon med kasko.

Om du använder bilen dagligen, rekommenderar vi Lyxkasko, med vilken du får en ersättande bil i händelse av en olycka.

Om du inte behöver en ersättande bil, men vill att försäkringen ska täcka t.ex.
vindruteskador, rekommenderar vi Omfattande kasko.

För andra fordon än bilar rekommenderar vi Omfattande kasko, såvida du vill att försäkringen ska täcka kollisionsskador.

För en äldre bil eller ett annat äldre fordon räcker det bra med Delkasko, som ger ett skydd t.ex. i händelse av brand, stöld eller skadegörelse.

Vinn bränsle för ett år

Köp en bilförsäkring under perioden 1.6.-31.8. och delta samtidigt i utlottningen, där du kan vinna tanken full för ett år framåt. Bekanta dig med utlottningsreglerna.

Sök pris och köp

Vad täcker kaskoförsäkringen

Kaskoförsäkringens omfattning kan du välja enligt dina behov och din situation. Vi rekommenderar att du jämför innehållen i försäkringarna och beaktar i synnerhet vad försäkringen ersätter i skadesituationer.

Bekanta dig med försäkringsalternativen för olika fordon.

Vanliga frågor

LokalTapiolas kaskoförsäkring är den enda i Finland som du kan få S-gruppens Bonus för. Registrera att du är ägarkund i samband med köpet, så börjar du intjäna bonus redan från första betalningen, som bäst hela 5 % av premierna.

Genom att koncentrera dina försäkringar hos LokalTapiola, kan du få egenförmånsrabatt på upp till 17 %.

Utöver omfattningen på det valda försäkringsskyddet påverkas priset på kaskoförsäkringen även av själva bilen eller annat fordon, dess användning och försäkringstagarens uppgifter. Priset påverkas dessutom av bonusen som du intjänar från din kaskoförsäkring, om det är fråga om en kaskoförsäkring som genererar bonus. Du kan enkelt ta reda på priset genom att använda vår bilförsäkringsräknare.

Alla våra kaskoförsäkringar har i regel en självrisk på 200 €, som minskas från ersättningsbeloppet och som försäkringstagaren ska betala. Självrisken debiteras dock inte i följande situationer:

 • Någon självrisk dras inte av från glasförsäkringen, om glaset repareras och inte byts ut.

 • Omfattande försäkring för ersättande bil har inte någon självrisk.

I kaskoförsäkringen ingår fastmonterad och till fordonets användning anknuten, vanlig tilläggsutrustning och tillbehör, såsom stereo, takräcken och bilbarnstolar. Löstagbar utrustning och tillbehör, såsom vinter- och sommardäck, är under förvaringen försäkrade för brand och stöld. Enheter för ljud- och bildåtergivning som monterats i efterhand är försäkrade upp till 2 000 €.

Kaskoförsäkringen omfattar inte:

 • lösegendom som finns i bilen, till exempel kläder och bagage

 • telefon- samt ljud- och bildåtergivningsanordningar som används löst i bilen

 • utrustning avsedd för biltävlingar, till exempel specialmätare

 • anordningar som strider mot myndighetsbestämmelser, såsom icke-registreringsbesiktigade däck och fälgar

 • dekorations- och specialmålningar, såsom målningar gjorda med kameleontfärg

Från kaskoförsäkringen ersätts inte bland annat följande skador:

 • Lasten rör sig och orsakar skador på bilens strukturer.

 • Vatten orsakar en skada, då fordonet körs på en väg, som är täckt av vatten. Till exempel att vatten hamnar i motorn och motorn skadas.

 • Vatten orsakar skador i styrenheten för fordonets funktioner. Till exempel att vatten hamnar i ABS-bromsarnas styrenhet, som sedan blir defekt.

 • Bristfällig cirkulation av olja, kylarvätska eller kylmedel skadar motorn, utväxlingen, transmissionen, kylsystemet eller luftkonditioneringen.

 • Till exempel att det till följd av en kollision rinner ut olja från motorn och skadar motorn.

 • Fordonet skadas till följd av tankning eller användning av fel bränsle, eller att det tankas på fel ställe.

 • Skador orsakade av tyngden av snö eller is, köldgrader eller värme. Till exempel att bilens tak blir intryckt av snötyngden.

 • Personskador.

Kaskoförsäkringen ersätter inte heller:

 • Händelser som utvecklas långsamt, såsom slitage, fukt, rost, mögel, murknande.

 • En skada som uppstår när du deltar i en tävling eller övning inför en tävling.

 • En skada som uppstått vid användning av fordonet på en motorbana eller i kör- eller hastighetsövningar på annat område än på ett vägavsnitt. Ovan nämnda begränsning gäller inte körutbildning med anknytning till att få rätt att köra eller annan utbildning, som har avtalats på förhand med försäkringsbolaget.

 • Nedsänkning av fordonet i vatten, myr eller is på annan väg än en vinterväg, som används allmänt och som uppfyller vägmyndigheternas säkerhetskrav. Begränsningen gäller inte motordrivna arbetsfordon.

 • En skada som orsakas av bedrägeri eller förskingring.

 • En skada som orsakats med avsiktligt uppsåt. Ersättningen kan sänkas eller avslås helt, om skadan har orsakats genom grov vårdslöshet eller under påverkan av alkohol eller något annat narkotiskt ämne.

Kaskoförsäkringen gäller i Europa och i avtalsländerna för Grönt Kort utanför Europa. Självrisken för stöldförsäkringen är förhöjd för vissa länder. Undantagen hittar du i kaskoförsäkringens villkor.

Du behöver ha följande handlingar med dig utomlands:

 • Grönt Kort är ett intyg på giltig trafikförsäkring. Du rekommenderas att alltid ha med dig Grönt Kort när du reser utanför Norden. I vissa länder är det obligatoriskt att ha ett Grönt Kort. Beställ Grönt Kort genom att logga in i nättjänsten eller kontakta LokalTapiola. Kom ihåg att beställa kortet inte bara för bilen, utan även för husvagnen.

 • Registerutdragets tekniska del. Du kan beställa den kostnadsfritt via tjänsten Traficom.fi eller hämta ut det från besiktningskontoret.

 • Internationell blankett för skadeanmälan. Skriv ut blanketten från Trafikförsäkringscentralens webbplats och ta med den.

 • Fullmakt från finansieringsbolaget. Om fordonet ägs av en annan person eller ett bolag, såsom ett finansieringsbolag, behöver du en fullmakt av ägaren för att föra ut fordonet ur landet.

 • Kom även ihåg andra nödvändiga handlingar och kort, såsom internationellt körkort, pass, kreditkort, resebiljetter och reseförsäkring.

För en ny försäkring får du i regel genast 70 % som startbonus, som även är den fulla bonusen. Du får startbonusen även om du skulle ha skadehistoria och skador i ett annat bolag. Läs mer om bonus för kaskoförsäkring.

Bonusen i kaskoförsäkringen påverkar premien för kollisionsförsäkringen och endast skador som ersätts från kollisionsskyddet minskar bonusen. För en skada som ersätts från kollisionsförsäkringen minskar bonusen för kaskoförsäkringen med 20 %. Efter skadan stiger bonusen med 10 % per försäkringsperiod, när bilen har varit i trafikbruk minst 120 dagar under försäkringsperioden.

I Lyxkasko och Omfattande kasko ingår Bonusskydd som säkerställer att bonusarna inte minskar, även om en kollision skulle inträffa. Du intjänar bonusskyddet genom att köra skadefritt.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Basfakta om försäkringen (pdf)

Försäkringsvillkor (pdf)

Priset på kaskoförsäkringen

Utöver omfattningen på det valda försäkringsskyddet påverkas priset på kaskoförsäkringen även av själva fordon, dess användning och försäkringstagarens uppgifter.

Sök pris och köp

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Se anvisningar

Larmtjänsten hjälper 24/7 Då du behöver rådgivning i försäkringsärenden gällande trafik- eller reseskador, vänligen kontakta oss på numret +358 800 04531.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt