<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Produkter och tjänster inom placerande

Vi är en av Finlands mest erfarna kapitalförvaltare. Så länge som LokalTapiola har försäkrat har vi också placerat. Vi erbjuder ett mångsidigt urval av produkter och tjänster för att öka tillgångarna och som passar både för nybörjarspararen och för mer erfarna placerare.

Fonder och placeringsportföljer

Du får LokalTapiolas ränte-, aktie- och blandfonder utan tecknings- eller inlösningsarvoden.

Placeringsförsäkring

Placeringsförsäkring är ett enkelt alternativ till långsiktigt sparande och placering.

Private Banking

Private Banking är en privatbank som koncentrerar sig på det väsentliga dvs. på dig.

Fastighetsfond

LokalTapiola Förvaltningsfastigheter lämpar sig för placerare som vill placera på den finländska fastighetsmarknaden.

Sparande för ett barn

Det lönar sig att börja spara för ett barn i så tidigt skede som möjligt, även små sparbelopp växer sig större.

Pensionssparande

Genom att spara stödjer du din pension och gör det möjligt att njuta av dina pensionsdagar.

Seligson & Co Kapitalförvaltningsportföljerna

Seligson & Co Kapitalförvaltningsportföljerna har som mål att erbjuda kunderna marknadsavkastning på ett kostnadseffektivt sätt.

LokalTapiola Samfälld skog

LokalTapiola Samfälld skog är vår tjänst för skogsägare som inte hinner eller kan sköta sin skog på ett produktivt sätt.

Stjärnkapitalförvaltning

LokalTapiola Stjärnkapitalförvaltning kombinerar en aktiv och passiv portföljförvaltning till en effektiv och smidig helhet.