Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Mopedförsäkring

Mopedförsäkringen rekommenderas för alla mopeder och skotrar. Försäkringen av mopeden måste omfatta minst den lagstadgade trafikförsäkringen, men det lönar sig även alltid att teckna en frivillig kaskoförsäkring. Från kaskoförsäkringen ersätter vi skador på den egna mopeden eller skotern.

Finlands populäraste mopedförsäkring. Traficom: Registreringsstatistik fordon

Kaskoförsäkring enligt dina behov.

Förmånligare premier om du koncentrerar dina försäkringar till oss.

Det enda bolaget i Finland som ger S-gruppens Bonus för bilförsäkring.

Vad täcker mopedförsäkringen

KaskoförsäkringOmfattande kaskoDelkasko

Från kollisionsförsäkringen ersätter vi skador som orsakas av att fordonet kolliderar, kör av vägen, välter eller faller.

Ingår i försäkringen

Naturskadeförsäkringen ersätter om en storm fäller ett träd över ett fordon, hagel skadar fordonets utsida eller när en höjning av flodvatten eller ett föremål som en storm lösgjort orsakar skada på ett stillastående fordon.

Ingår i försäkringen

Djurkollisionsförsäkringen ersätter kollision med annat djur än hjortdjur. Skador orsakade av väjning ersätts från kollisionsförsäkringen.

Ingår i försäkringen

Älgskadeförsäkringen ersätter om fordonet kolliderar med älg, ren, rådjur eller hjort. Skador orsakade av väjning ersätts från kollisionsförsäkringen.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Från skadegörelseförsäkringen ersätter vi skador som orsakats av avsiktlig skadegörelse. Skadegörelse ska polisanmälas. Skador som orsakats av ett annat fordon ersätts inte ur skadegörelseförsäkringen.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Stöldförsäkringen ersätter om fordonet blir stulet. Försäkringen ersätter även skador på fordonet om det skadas i samband med stöld, olovligt bruk eller försök till dessa. Vi betalar ersättning om fordonet varit låst eller förvarats i låsta utrymmen. Stöld ska alltid polisanmälas.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Från brandförsäkringen ersätter vi skador som orsakats av eld som kommit lös eller ett blixtnedslag som direkt träffat fordonet.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Rättsskyddsförsäkring ersätter advokat- och rättegångskostnader i tviste- och brottmål samt ansökningsärenden som ansluter sig till fordonets ägande, framförande och manövrering.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Ansvarsförsäkringen utomlands kompletterar trafikförsäkringen. Om ägaren, innehavaren eller föraren av ett fordon är tvungen att ersätta en sak- och personskada som hen orsakat en annan person i trafiken utomlands kan ersättning sökas från Ansvarsförsäkringen utomlands.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Finansieringsförsäkringen ansluts till kaskoförsäkringen om fordonets ägare är ett finansieringsbolag eller en bilaffär, eller om fordonet är leasat. Ur finansieringsförsäkringen kan man ersätta förlust av eller skada på fordon till fordonets ägare, om ersättningen i övrigt vägras eller om den jämkas.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Trafikförsäkring

  • Den lagstadgade trafikförsäkringen ersätter egendomsskador som orsakats motpartens fordon.

  • Trafikförsäkringen ersätter kläder och bruksföremål för passagerare i det egna fordonet.

  • Vid personskador ersätts bland annat sjukvårdskostnader, inkomstförluster och begravningskostnader.

Vanliga frågor

Det är bra att förutom trafikförsäkringen, även ha en kaskoförsäkring för mopeden. För mopeder och skotrar erbjuder LokalTapiola Omfattande kasko och Delkasko, av vilka du välja den försäkring som passar dig bäst. Med mopeder kan det hända både det ena och det andra, så det är bra att bereda sig för otrevliga överraskningen med en försäkring.

Fordonets trafikförsäkring ska alltid tecknas inom sju dagar från det att ägande- eller besittningsrätten av fordonet överlåtits. Om du köper ett fordon av en annan ägare än den som är antecknad i registret, ska försäkringen tecknas omedelbart.

Om tecknandet av trafikförsäkringen har försummats inom föreskriven tid, debiterar Trafikförsäkringscentralen fordonets ägare eller innehavare en förhöjd försäkringspremie.

Som ägare av mopeden kan en förälder även försäkra sitt barns moped. Det är smidigt att teckna en försäkring på vår webbplats.

LokalTapiolas mopedförsäkring är den enda i Finland som du kan få S-gruppens Bonus för. Registrera ditt kundägande i samband med köpet så samlar du bonus genast från den första betalningen, som bäst får du upp till 5 % bonus på försäkringspremierna.

Genom att koncentrera alla dina försäkringar till LokalTapiola kan du få en egenförmånsrabatt på upp till 17 %.

Trafikförsäkringen är obligatorisk, men utöver den lönar det sig att teckna en kaskoförsäkring, som ersätter skador på också den egna mopeden eller skotern. LokalTapiolas mopedförsäkring finns tillgänglig med Delkasko och Omfattande kasko.

Priset på mopedförsäkringen bildas av några olika faktorer. Mopedförsäkringen omfattar kasko- och trafikförsäkring. Du kan välja kaskoförsäkringens omfattning enligt dina behov och din situation.

Utöver omfattningen på det valda försäkringsskyddet påverkas priset på mopedförsäkringen även av själva fordonet, det vill säga mopedens eller skoterns ålder och tekniska data samt försäkringstagarens uppgifter. Det är bra att konkurrensutsätta och jämföra fordonsförsäkringar, eftersom det hjälper dig att hitta den bästa försäkringen. Den billigaste fordonsförsäkringen är inte alltid det mest förnuftiga alternativet. Vi rekommenderar att du jämför innehållet i försäkringarna och är särskilt uppmärksam på vad försäkringen täcker i händelse av olycksfall.

Omfattande kasko är det bästa skyddet för mopeder, eftersom den är den enda försäkringen som ersätter skador på den egna mopeden eller skotern.

Du kan teckna din mopedförsäkring antingen via vår webbutik eller genom att kontakta vår kundtjänst eller vårt lokala kontor. Praktiskt taget alla bilaffärer och besiktningsstationer i Finland säljer också våra försäkringar.

Så fort du känner till registreringsnumret, kan du prova vår räknare och räkna ut priser. Du kan med andra ord fundera över försäkringen för din moped, även om du ännu inte har köpt den.

Fordonets trafikförsäkring ska alltid tecknas inom sju dagar från det att ägande- eller besittningsrätten av fordonet överlåtits. Om du köper ett fordon av en annan ägare än den som är antecknad i registret, ska försäkringen tecknas omedelbart.

Om tecknandet av trafikförsäkringen försummas inom den angivna tidsfristen, debiterar Trafikförsäkringscentralen en avgift för oförsäkrat fordon av fordonets ägare eller innehavare.

Du kan teckna en mopedförsäkring på vår webbplats. Vi sköter om uppsägningen av försäkringen från det tidigare bolaget och anmälan till Traficoms fordonsregister.

Du kan byta försäkringsbolag när som helst, även om fordonet ägs av ett finansieringsbolag. Vi uppdaterar automatiskt uppgifter om byte av försäkringsbolag i fordonsregistret (Traficom).

En trafikförsäkring måste tecknas också för en oregistrerad moped, om den används i trafiken. Med trafik avses också körning utanför vägtrafiken, till exempel i skogen, på gårdsområden, på is eller åkrar. En skada kan inträffa även där, alltså är det en bra idé att ha försäkringsskyddet i skick.

Upphör min mopedförsäkring automatiskt när jag säljer mitt fordon eller byter försäkringsbolag? Ja, din försäkring upphör automatiskt. Vi får information om försäljningen av fordonet eller bytet av försäkringsbolag från Traficom. Om du har en öppen faktura skickar vi dig en ersättningsfaktura efter ändringen. Om du redan har betalat fakturan återbetalar vi den extra premien till ditt konto. Försäkringen för ett oregistrerat fordon måste sägas upp skriftligen.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Faktablad för kaskoförsäkring (pdf)

Faktablad för trafikförsäkring (pdf)

Kaskoförsäkringsvillkor (pdf)

Trafikförsäkringsvillkor (pdf)

Pris för mopedförsäkring

Utöver omfattningen på det valda försäkringsskyddet påverkas priset på mopedförsäkringen även av själva fordonet, det vill säga mopedens eller skoterns ålder och tekniska data samt försäkringstagarens uppgifter.

Sök pris och köp

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Se anvisningar

Larmtjänsten hjälper 24/7 Då du behöver rådgivning i försäkringsärenden gällande trafik- eller reseskador, vänligen kontakta oss på numret +358 800 04531.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt