Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

LokalTapiola Private Banking

LokalTapiola Private Banking grundar sig på kvalitativa och kostnadseffektiva placeringstjänster i alla tillgångsklasser samt på kundlöften som vi håller.

Vårt kundlöfte

Din egen expert nära dig

Vi är genuint intresserade av dig, din livssituation, dina investeringar, dina mål och önskemål. Genom att lära känna dig, kan vi ta fram en lösning som lämpar sig just för dig och ha en långvarig kundrelation.​

Våra lokala placeringsexperter betjänar runtom i Finland. Din namngivna expert stöder dig i olika livsskeden och marknadssituationer.

Du vet i vilka objekt du placerar och varför

Vi sätter dina mål tillsammans och förvaltar din placeringar i enlighet med dem. Du kan enkelt och heltäckande följa med dina placeringar via våra digitala tjänster.​

Vi är på samma sida som dig. Vi rapporterar om våra placeringar och vår verksamhet på ett transparent sätt. För oss är det viktigt att placeringskostnaderna är välmotiverade, och att du vet vad du betalar för.

Tillgång till samma förmåner som storplacerare

Hos oss kan du även placera i objekt som vanligtvis endast storplacerare har tillgång till.​

Som storplacerare har vi möjlighet att påverka hållbarheten hos våra placeringsobjekt. Genom att välja hållbara placeringsprodukter till din portfölj, kan du vara med och påverka en bättre framtid både nära och långt borta.

Våra kunders erfarenheter

Jag anser att min kontaktpersons anträffbarhet och bra betjäning är viktigt. Jag följer inte med mina placeringar dagligen, utan jag vill kunna lita på den som gör det som sitt arbete. Detta uppfylls utomordentligt väl.

Kontaktuppgifter

Blev du intresserad? Kontakta en specialist i ditt område.

Aktuellt

Kapitalinvesteringsportfölj

Kapitalinvesteringsportfölj I erbjuder en unik tillgång till kapitalinvesteringar som vanligtvis endast stora investerare har tillgång till. Investeringen är avsedd för erfarna och långsiktiga investerare. Erbjuds till LokalTapiola Private Bankings kunder fram till 29.11.2024.

Mer om Kapitalinvesteringsportfölj

Webbinarier och nyhetsbrev

Ta en titt på våra kommande webbinarier och anmäl dig! Du kan också titta på inspelningar från tidigare webbinarier. På den här sidan kan du också prenumerera på våra nyhetsbrev.

Läs mer om webinarer

Tjänsteleverantörer

Placeringsförsäkringar: LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. LokalTapiolas fonder förvaltas av Seligson & Co Fondbolag Abp och LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab. Närmare information finns i faktabladet och i övrigt fondmaterial. LokalTapiola Kapitalförvaltning fungerar som förmögenhetsförvaltare och förmedlare av uppdrag samt som försäkringsombud för LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Innan du fattar ett placeringsbeslut ska du läsa materialet som gäller placeringsprodukten eller -tjänsten, såsom faktablad och andra prospekt.

Läs mer om placeringsförsäkringar.

Läs mer om placeringsfonder.

Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Placeringar innebär alltid risk för värdeminskning på placeringen och kapitalförlust.