Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Hund­försäkring

Den bästa betjäningen för din hund vid sjukdom eller olycksfall. Veterinärvårds- och ansvarsförsäkring som är i bruk under din hunds hela livslängd. Du kan teckna hundförsäkringen när ditt sällskapsdjur har fyllt 5 veckor men är under 8 år gammalt. Du får 25 % rabatt på veterinärvårdsförsäkringen när din hemförsäkring är hos LokalTapiola.

Valet av försäkringsskydd gör du individuellt efter din situation.

Försäkringen ersätter kostnader som orsakats av att hunden blivit sjuk eller skadats.

Via tjänsten DjurHjälpen har du tillgång till distansveterinärtjänsterna året runt.

Försäkringen är den enda i sitt slag i Finland som intjänar S-gruppens Bonus.

5 skäl att välja LokalTapiolas hundförsäkring

 1. 1.

  Du kan välja veterinärvårdsförsäkringens maximiersättningen: 2 000, 3 000 eller 4 000 €. Tilläggsskyddet Vårdskydd Plus täcker veterinärkostnaderna mera omfattande, också fysikalisk vård.

 2. 2.

  Du får tillgång till appen DjurHjälpen och distansveterinärtjänsterna varje dag kl. 7–23 utan självrisk. Läs mer om DjurHjälpen .

 3. 3.

  Du får tillgång till direktersättningstjänsten: vid besök på en djurklinik betalar du bara självrisken för vårdkostnaderna. Kliniken fakturerar LokalTapiola direkt för resten.

 4. 4.

  Genom att koncentrera dina försäkringar får du upp till 17 % rabatt på premier. Läs mer om koncentreringsförmåner och Egenförmån .

 5. 5.

  Du kan få upp till 5 % S-gruppens Bonus för premierna. Läs mer om S-gruppens Bonus och premier .

Vad täcker hundförsäkringen

Du kan välja innehållet i hundförsäkringen enligt dina egna önskemål från följande alternativ.

Försäkring för hund Ålder för beviljande Uppsägning

Livförsäkringen ger ersättning utan självrisk, när hunden dör eller måste avlivas på grund av sjukdom eller omedelbart i samband med olycka, eller om din hund försvinner i Finland.

5 veckor–7 år

8 eller 10 år beroende på rasen

Bruksegenskapsskyddet ersätter om hunden permanent förlorar sin bruksegenskap, till exempel om din jakthund skadas och inte längre kan vara till hjälp vid jakt eller om din avelshund måste steriliseras på grund av en sjukdom. Bruksegenskapsskyddet är avsett för hundar som används för jakt, vallning, tjänster, räddning, agility, lydnadsprov, banlöpning, terränglöpning, slädfärd och hundspannsåkning samt för avel.

5 veckor–7 år

8-årig

Veterinärvårdsförsäkringen ersätter när din hund behöver veterinärvård eller mediciner på grund av en sjukdom eller skada. Vi ersätter till exempel frakturer och sår på grund av olycka, sjukdomar i mag-tarmkanalen, ögon-, hud- och tumörsjukdomar samt allergier. Som maximalt ersättningsbelopp kan du välja mellan 2 000 euro, 3 000 euro och 4 000 euro per försäkringsperiod. För veterinärbesök betalar du endast självrisken på 60 euro + 25 % av kostnaderna som överskrider det beloppet per besök. Veterinärvårdsförsäkringen omfattar tjänsten DjurHjälpen, som ersätter distansvård utan självrisk.

5 veckor–7 år

Giltig för livet

Med Vårdskydd Plus kan du utöka Veterinärvårdsförsäkringens ersättningsomfattning. Vårdskydd Plus ersätter sjukdomar i hundens stöd- och rörelseorgan (t.ex. ryggsjukdomar, artros), som inte ersätts alls i Veterinärvårdsförsäkringen.

Vårdskydd Plus ersätter även tillväxtstörningar när du försäkrar din hund före 4 månaders ålder.

Det maximala ersättningsbeloppet är densamma som eurobeloppet som du valt för Veterinärvårdsförsäkringen.

För veterinärbesök betalar du endast självrisken på 60 euro + 25 % av kostnaderna som överskrider det beloppet per besök.

Vårdskydd Plus ersätter även fysikalisk vård i stöd- och rörelseorganensom ordinerats av veterinär. För dessa behandlingar är självrisken 25 % av kostnaderna.

5 veckor–4 år

Giltig för livet

Ansvarsförsäkring för hund ersätter person- och sakskador som hunden har orsakat utomstående. Det maximala ersättningsbeloppet är 100 000 euro per skada. Självrisken är 200 euro.

5 veckor–7 år

Giltig för livet

Priset på hundförsäkringen

Priset på hundförsäkringen påverkas bland annat av försäkringsskyddet och -beloppen som du har valt till försäkringen, hundens ras och ålder samt din hemvist.

Vanliga frågor

Precis som människor, kan också hundar och andra husdjur bli sjuka och skadas. Hundförsäkringen hjälper dig att förbereda dig inför föränderliga situationer. Med hjälp av försäkringen kan du säkerställa att din hund vid behov får bästa möjliga vård och att överraskande utgifter inte ställer till det för dig ekonomiskt.

Priset på hundförsäkringen påverkas bland annat av försäkringsskyddet och -beloppen som du har valt till försäkringen, hundens ras och ålder samt din hemvist.

Du kan teckna en hundförsäkring när hunden har fyllt 5 veckor, men är yngre än 8 år. Det extra skyddet Vårdskydd Plus kan du endast teckna för en hund som är yngre än 5 år. Livförsäkringen upphör i slutet av den försäkringsperiod, under vilken hunden beroende på ras fyller 8 eller 10 år. Bruksegenskapsskyddet upphör i slutet av den försäkringsperiod under vilken hunden fyller 8 år.

Veterinärvårdsförsäkringen, Vårdförsäkring Plus och Ansvarsförsäkringen kan du hålla i kraft under hundens hela livstid.

Ja, du kan få S-gruppens Bonus för hundförsäkringen. Registrera ditt kundägande när du köper försäkring och bonusen kommer att uppbäras direkt från den första betalningen, upp till 5 % av premierna i bästa fall.

Om du även har försäkrat ditt hem hos oss, får du 25 % rabatt på Veterinärvårdsförsäkringen och försäkringen Vårdskydd Plus. Rabatten avlägsnas automatiskt om hem- eller lantbruksförsäkringen upphör. Rabatten gäller inte försäkringar som börjat före 1.1.2024.

Genom att koncentrera alla dina försäkringar till LokalTapiola kan du dessutom få upp till 17 % egenförmånsrabatt.

Beviljandet av försäkringen avgörs på basis av djurets hälsouppgifter. För försäkringen måste du svara på en kort förfrågan om hälsouppgifter. Du behöver dessutom ett veterinärutlåtande (pdf på finska) när du söker Veterinärvårdsförsäkring för din hund och hunden har fyllt 5 år eller söker tilläggsskyddet Vårdförsäkring Plus och hunden har fyllt 3 år.

En kopia av köpebrevet behövs när du söker Livförsäkring för din hund och inköpspriset är 3 000 € eller mera.

I försäkringen kan införas djurspecifika begränsningar på basis av hälsouppgifterna som framgår av dessa handlingar.

Veterinävårdsförsäkring, Vårdskydd Plus och Ansvarsförsäkring kan du ha gällande under hundens hela liv.

Veterinärvårdsförsäkringen ersätter när din hund behöver veterinärvård eller mediciner på grund av en sjukdom eller skada. Vi ersätter till exempel frakturer och sår på grund av olycka, sjukdomar i mag-tarmkanalen, ögonsjukdomar samt allergier. För veterinärbesök betalar du endast självrisken på 60 € + 25 % av kostnaderna som överskrider det beloppet per besök.

Från försäkringen ersätts dock inte sjukdomar i stöd- och rörelseorganen, förebyggande vård, tandsjukdomar och inte heller medfödda eller dolda fel. Försäkringen ersätter inte heller kostnader för undersökning och vård av förträngning i luftstrupen, mjukgommen, näsborrarna eller svalget. Skador som uppkommit eller sjukdomar som börjat före
försäkringen trädde i kraft ersätts inte heller. Se en mer detaljerad beskrivning av begränsningar i produktfakta och i försäkringsvillkoren.

Hundförsäkringen ersätter inte medfödda eller dolda fel. Hundförsäkringen täcker sjukdomar som anses ärftliga (t.ex. allergi, ögonsjukdomar) när sjukdomen har börjat utvecklas först efter att försäkringen tecknades.

Hundförsäkringarna gäller i hela Norden. I övriga EU-länder, Storbritannien och Schweiz är din hund försäkrad i högst ett år. Ansvarsförsäkring för hund gäller endast i Norden.

Ersättningar för undersökningar som gjorts och vårdåtgärder som genomförts utomlands betalas som högst efter prisnivån i Finland. Av utlåtanden och intyg ska framgå djurets identifierare, förhandsuppgifter, utförda undersökningar och genomförd vård samt diagnos. En tydlig specifikation av undersöknings- och vårdkostnaderna ska bifogas. Veterinärens intyg och utlåtanden ska vara antingen på finska, svenska eller engelska.

När din hund har Veterinärvårdsförsäkring, får du tillgång till tjänsten DjurHjälpen och distansveterinärens tjänster alla dagar från morgon till sen kväll, året runt utan självrisk.

Till din hund kan du välja Livförsäkring (+ Bruksegenskapsskydd som tilläggsskydd till den), Veterinärvårdsförsäkring (+ Vårdskydd Plus som tilläggsskydd till den) och Ansvarsförsäkring.Produktuppgifter och försäkringsvillkor

Nedan hittar du försäkringens produktuppgifter och försäkringsvillkor. Läs dem noggrant, de innehåller bl.a. information om vilka skador försäkringen ersätter och inte ersätter.

Produktfakta (pdf)

Faktablad för försäkringen (pdf)

Försäkringsvillkor (pdf)

Allmänna avtalsvillkor (pdf)

Om ditt sällskapsdjur blir sjuk eller skadas i en olycka

Om din hund eller katt blair sjuk eller plötsligt råkar ut för ett olycksfall får du via DjurHjälpen hjälp av en distansveterinär varje dag kl. 7–23.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.