Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Distans­veterinär – Djur­Hjälpen

Alltid den bästa och snabbaste vården för dit husdjur när det insjuknar eller skadar sig. DjurHjälpens veterinärer hjälper på distans under årets alla dagar mellan 7-23, utan självrisk.

Genom DjurHjälpen kommer du på distansläkarbesök utan tidsbokning

Oberoende av om du är på resande fot eller ute och aktiverar ditt husdjur, är distansveterinären alltid med dig. Starta en chattkonversation med veterinären, så får du snart hjälp med orosmoment kring ditt husdjurs hälsa.

  • Användningen av tjänsten dras direkt från det maximala ersättningsbeloppet från veterinärkostnadsförsäkringen för ditt husdjur, vilket innebär att du inte behöver betala något för att använda DjurHjälpen

  • Genom att ladda ned appen säkerställer du att du i händelse av en sjukdom eller ett olycksfall snabbt och enkelt får kontakt med en veterinär.

  • Du har tillgång till DjurHjälpen när du har tecknat en veterinärkostnadsförsäkring för din hund eller katt.

Gör så här i händelse av en sjukdom eller ett olycksfall

Börja med att gå till DjurHjälpen via webbläsaren eller mobilappen. Vi betjänar varje dag kl. 7–23.

Peka på tassknappen för att starta en chattkonversation med en veterinär. Besvara först några frågor gällande ditt husdjurs hälsotillstånd, så att veterinären kan sätta sig in i ditt husdjurs ärende.

Du får hjälp av en veterinär och vid behov en rekommendation att söka dig för fortsatt vård på veterinärkliniken. Veterinären kan vid behov begära tillstånd att starta ett videomöte, om det är till hjälp vid utredningen av ditt husdjurs åkomma.

Ingen självrisk tas ut för distansveterinärbesök via DjurHjälpen. Kostnaden för tjänsten dras från det maximala ersättningsbeloppet från veterinärkostnadsförsäkringen för ditt husdjur.

Gå till DjurHjälpen

I DjurHjälpen ansvarar veterinärer vid Veteva Oy/LähiVet för att ta hand om dina orosmoment kring ditt husdjurs hälsa. DjurHjälpen är en del av LokalTapiolas ersättningstjänst.

Vanliga frågor

Tjänsten DjurHjälpen har inte någon självrisk. Kostnaden för vård av sjukdom eller skada via distansveterinärmottagningen dras direkt från det maximala ersättningsbeloppet från ditt husdjurs Veterinärkostnadsförsäkring. För eventuella övriga kostnaders del (t.ex. fortsatt vård vid en veterinärklinik eller apotekskostnader) dras försäkringens självrisk från de ersättningsgilla kostnaderna.

Kostnaden för DjurHjälpens distansveterinärmottagning (38/52 euro) dras från det maximala ersättningsbeloppet från ditt husdjurs Veterinärkostnadsförsäkring. Du kan använda tjänsten DjurHjälpen i händelse av en sjukdom eller skada, då du har tecknat veterinärkostnadsförsäkring för hund eller katt för ditt husdjur och försäkringsperiodens maximala ersättningsbelopp kvarstår.

Veterinärkostnadsförsäkringen för hund eller katt ersätter från försäkringen sådana registrerade läkemedelspreparat som en veterinär har ordinerat för fortsatt vård av en ersättningsgill sjukdom eller skada.
För läkemedel som ersätts från försäkringen utgår en självrisk, som du betalar för kostnaderna.

Det kan hända att du via DjurHjälpen får en rekommendation att söka dig till en veterinärklinik för fortsatt vård. När du besöker en av LokalTapiolas samarbetsveterinärkliniker på vardagar kl. 9–17, sköts ersättningsärendet som direktersättning i samband med veterinärbesöket och du betalar endast självrisken för det ersättningsgilla veterinärbesöket. I övriga situationer kan du ansöka om ersättning av uppkomna veterinärkostnader genom att fylla i en ersättningsansökan i vår nättjänst. Uppgifterna till våra samtliga samarbetsveterinärkliniker hittar du under fliken Veterinärkliniker i appen DjurHjälpen.

Vid ett besök via DjurHjälpen ska du fylla i eller kontrollera uppgifterna om ditt husdjur, varefter du kan starta distansmottagningsbesöket. När du besöker en av våra samarbetsveterinärkliniker, kan du utnyttja direktersättningstjänsten genom att ange det försäkringsnummer för ditt husdjur som du hittar i DjurHjälpen.