<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Försäkring för paketbil

Försäkringen för en paketbil i privat bruk består av den obligatoriska trafikförsäkringen och en frivillig kaskoförsäkring. Dessa ger tillsammans skydd i händelse av skador på din paketbil och dess utrustning. Dessutom ger de skydd i händelse av person- och sakskador hos motparten.

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Larmtjänst 24 h vid reseskador utomlands samt trafik- och hemskador +358 800 0 4531

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.