Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Trafik­försäkring

Från trafikförsäkringen utgår ersättning om människor skadas i trafiken. Från den ersätts även egendomsskador för oskyldiga parter. Enligt trafikförsäkringslagen är trafikförsäkringen obligatorisk f�ör alla fordon som används i trafiken.

Från trafikförsäkringen ersätts personskador som orsakats alla parter.

Från trafikförsäkringen ersätts även egendomsskador för oskyldiga parter.

Bonusskyddet försäkrar att bonusen inte sjunker i en kollisionssituation.

Det lönar sig alltid att även teckna en kaskoförsäkring för eventuella skador på sin egen eller andra fordon.

Vad ersätter trafikförsäkringen

Från trafikförsäkringen ersätts skador som uppstår i trafiken. I den förnyade trafikförsäkringen uppgår den maximala bonusen för bilar nu till 80 %. Du uppnår bonusen enklare och snabbare än tidigare.

Trafikförsäkring Ersätts

I regel ersätter trafikförsäkringen personskador för alla parter i skadan. Från trafikförsäkringen ersätts bland annat:

sjukvårdskostnader,

förlust av inkomst och underhåll,

tillfälligt eller permanent men samt

rimliga begravningskostnader.

Personförsäkringen för den som orsakat olyckan kan komma att avslås eller sänkas, om hen har orsakat olyckan avsiktligt, genom grov vårdslöshet, i berusat tillstånd eller med ett fordon som används olovligen.

Ingår i försäkringen

Från försäkringen ersätts vanligen egendomsskador som orsakats motpartens fordon samt kläder och personliga bruksföremål för passagerarna i det egna fordonet.

Ingår i försäkringen

Endast skador som orsakats i trafiken ersätts. Skadan ersätts inte om motorfordonet inte har använts i trafiken. Fordonet är inte i trafik, då det används utanför trafikleder för lantbruksarbete eller i väsentlig utsträckning för annat än transport av personer eller gods.

Fordonet är inte i trafik heller när det förvaras eller repareras i ett garage, på en verkstad eller på en motsvarande plats, eller om det används på ett område som är avskärmat från trafiken i tävlings-, övnings- eller testsyfte.

Ingår i försäkringen

Skador som uppstår under arbetsprestation ersätts vanligen inte. I en sådan här situation riktas skadan till en person som utför detta arbete i samband med lastning av fordonet eller annan arbetsprestation, egendom som är föremål för arbetet eller ett fordon som deltar i detta arbete.

Ingår inte i försäkringen

Skador från andra djur än renar som uppehåller sig obevakade på trafikleder ersätts vanligen inte.

Ingår inte i försäkringen

Vanliga frågor

Från trafikförsäkringen utgår ersättning om människor skadas i trafiken. Från den ersätts även egendomsskador för oskyldiga parter. Enligt trafikförsäkringslagen är trafikförsäkringen obligatorisk för alla fordon som används i trafiken. Läs mer om trafikförsäkringslagen.

En trafikförsäkring krävs bland annat för följande fordon: bil, motorcykel, moped, cykel utrustad med motor (effekt på mer än 250 W), snöskoter, fyrhjuling, traktor och motordrivet arbetsfordon och släpvagn.

Även för sådana fordon som inte behöver registreras, måste man i regel teckna en trafikförsäkring. Även oregistrerade fordon är i trafik till exempel på det egna husets gård eller i skogen.

Priset på trafikförsäkringen påverkas av lite olika faktorer beroende på fordonet. Exempel på faktorer som påverkar priset är till exempel motorns cylinderkapacitet och effekt samt försäkringstagarens ålder, hemvist och intjänade bonus.

I en kollisionssituation garanterar Bonusskydd besparingar på hundratals euro. Hos LokalTapiola har trafikförsäkringen för privatbilar ett bonusskydd, som försäkrar att bonusen inte sjunker även om en kollision skulle inträffa. Du intjänar Bonusskydd genom kollisionsfri körning.

Exempel: Du stöter till en annan bil på parkeringsplatsen. Minsta lilla märke kan orsaka ett stort hål i plånboken. Om du har 80 % bonus i din trafikförsäkring, sjunker bonusarna med 65 procent utan Bonusskydd – och premierna höjs i flera år.

Bonusskyddet börjar gälla för alla dina bilar så fort din bonus stiger till 80 %. Bonusskyddet är personligt och tack vare det sänker inte skadan bonusen för den bil som skadan inträffade med.

LokalTapiolas fulla bonus är en av de högsta bonusarna i Finland och den maximala bonusen för bilar är 80 %. Bonusen bildas utgående från den personliga körhistoriken. I beräkningen av bonusen använder historikdata för alla bilar som du har försäkrat, och bonusen inte överföras från en bil till en annan. Läs mer om bonus för trafikförsäkring.

När du tecknar en försäkring hos LokalTapiola samtidigt för alla dina bilar, får du samma bonus för dem, oberoende av om det är fråga om två eller fler bilar.

Bonusen bildas utgående från den personliga körhistoriken. I beräkningen av bonusen använder historikdata för alla bilar som du har försäkrat, och bonusen inte överföras från en bil till en annan.

Om du har kört skadefritt i 2 år, får du LokalTapiolas belöningsbonus på +5 % utöver din nuvarande bonus. Förmånen multipliceras, vilket innebär att du för varje 2+årsperiod får ytterligare +5 %.

Efter en skada sänks bonusen med 15 procentenheter. Om du har ett giltigt bonusskydd, sänks inte bonusen till följd av en skada.

Vi beaktar unga förare och personer, som inte har tidigare försäkrings- eller skadehistorik med en rejäl startbonus, som är 25 % för alla.

LokalTapiolas bonusförmåner är tillgängliga för nya försäkringar för alla bilar – person-, paket-, last-, special- och husbilar samt bussar.

Trafikförsäkringen har inte någon självrisk.

Avställning och påställning kan du göra via LokalTapiolas nättjänst för personkunder. Du kan även göra ändringen på LokalTapiolas kontor, på ett besiktningskontor eller i Transport- och kommunikationsverket Traficoms e-tjänst.

Innan du ställer av fordonet, ska du kontrollera med LokalTapiola hur avställningen påverkar din försäkring. Förutom bilar, kan du även ställa av andra fordon, såsom motorcyklar och snöskotrar.

Tänk på följande saker:

  • Påställningen måste alltid göras innan fordonet används i trafiken.

  • Ett fordon som har ställts av får köras till slutet av avställningsdatumet, så länge fordonet har registreringsskyltar monterade och en giltig försäkring. Därefter är det körförbud på bilen, varvid fordonet inte får köras.

Läs mer om elektronisk registrering.

Ladda ned fordonets överlåtelsebrev.

Grönt Kort, det vill säga intyget på trafikförsäkring, får du genom att beställa det via vår nättjänst eller genom att kontakta oss.

Utomlands behöver du följande handlingar:

  • Grönt Kort är ett intyg på giltig trafikförsäkring. Du rekommenderas att alltid ha med dig Grönt Kort när du reser utanför Norden. I vissa länder är det obligatoriskt att ha ett Grönt Kort. Beställ Grönt Kort genom att logga in i nättjänsten eller kontakta LokalTapiola. Kom ihåg att beställa kortet inte bara för bilen, utan även för husvagnen, om du tar med den på resan.

  • Registerutdragets tekniska del. Du kan beställa den kostnadsfritt via tjänsten Traficom.fi eller hämta ut det från besiktningskontoret.

  • Internationell blankett för skadeanmälan. Skriv ut blanketten från Trafikförsäkringscentralens webbplats.

  • Fullmakt från finansieringsbolaget. Om fordonet ägs av en annan person eller ett bolag, såsom ett finansieringsbolag, behöver du en fullmakt av ägaren för att föra ut fordonet ur landet (pdf).

  • Kom även ihåg andra nödvändiga handlingar och kort, såsom internationellt körkort, pass, kreditkort, resebiljetter och reseförsäkring.

Trafikförsäkringen gäller i EES-länderna och i avtalsländer för Grönt Kort utanför dem. Trafikförsäkringen gäller inte i övriga länder, och då behöver du en gräönsförsäkring eller det ifrågavarande landets trafikförsäkring.

Kaskoförsäkringen gäller i Europa och i avtalsländerna för Grönt Kort utanför Europa. Gällande vissa länder är stöldförsäkringens självrisk förhöjd, kontrollera länderna i villkoren för kaskoförsäkringen.

Produktuppgifter och försäkringsvillkor

Nedan hittar du försäkringens produktuppgifter och försäkringsvillkor. Läs dem noggrant, de innehåller bl.a. information om vilka skador försäkringen ersätter och inte ersätter.

Produktfakta (pdf)

Faktablad för trafikförsäkringen (pdf)

Försäkringsvillkor (pdf)

Priset på trafikförsäkring

Priset på trafikförsäkringen bildas av några olika faktorer. Priset på trafikförsäkringen påverkas av själva bilen eller annat fordon, dess användning samt försäkringstagarens uppgifter och intjänade bonus.

Sök pris och köp

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Se anvisningar

Larmtjänsten hjälper 24/7 Då du behöver rådgivning i försäkringsärenden gällande trafik- eller reseskador, vänligen kontakta oss på numret +358 800 04531.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt