Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Klimat­kompenserad bilkörning

När du vill köra renare och mer ansvarsfullt, välj LokalTapiolas bilfinansiering och försäkringar. LokalTapiola Finans kompenserar utsläppen från privatkunders bilar som bolaget finansierat och som försäkrats med LokaTapiolas försäkringar utan att uppbära en tilläggsavgift av kunden.

Finansiering av klimatkompenserad bilkörning genom avbetalning

  • Avbetalningsfinansiering som möjliggör klimatkompenserat körande är tillgänglig för köp av både nya och begagnade bilar.

  • En flexibel och säker finansieringsform där den bil du köper fungerar som säkerhet.

  • Under finansieringsperioden är bilen registrerad i LokalTapiola Finans ägo. Kunden får äganderätten till bilen när avtalet är återbetalt.

  • Du kan begära amorteringsfria månader till avbetalningsavtalet, ändra betalningsplanen, betala extra amorteringar eller till och med betala av avtalet i sin helhet före avtalsperiodens slut.

  • Det är också vanligtvis möjligt att byta bil under avtalsperioden.

  • Fråga om avbetalningsfinansiering direkt i bilaffären eller hitta en klimatkompenserad bil på Autotie.fi. Autotie.fi

Begär en offert om finansiering

Begär LokalTapiolas offert om finansiering och försäkringar direkt i bilaffären. Klimatkompenserad körning kan också börja via tjänsten Autotie.fi, där du kan köpa en ny eller begagnad bil med hjälp av LokalTapiolas bilfinansiering och försäkringar.

Kundtjänst

Tel. 09 478 44 501
Öppet måndag–fredag kl. 9–16
Skicka ett meddelande till oss:

Privatkunder: Skicka ett meddelande i nättjänsten
Företagskunder: yritysasiakkaat(at)lahitapiolarahoitus.fi

I försäkringsärenden kan du kontakta kundtjänsten vid ditt regionbolag. Se våra kontaktuppgifter här.

Bekanta dig med bilförsäkringar.

Se vanliga frågor på den här sidan.

Ta hand om ärenden smidigt i lokaltapiola finans nättjänst

I LokalTapiola Finans nättjänst kan du

  • titta på uppgifter om avtalet och fakturor

  • kontrollera slutskulden i avtalet

  • ändra dina uppgifter

  • justera betalningsplanen

Logga in i nättjänsten

Information om LokalTapiola FInans värdepapperiseringsarrangemang och LT Autohallinto DAC hittar du här.

Priser på tjänsterna

Palveluhinnasto (pdf på finska)

Detta avses med klimatkompensation

Koldioxidutsläpp leder till klimatuppvärmning och en stor del av koldioxidutsläppen kommer från bilar. För många är dock bilen ett måste i vardagen och ibland kan det ta länge att hitta metoder för att minska utsläppen eller så är sådana metoder inte ekonomiskt möjliga för alla. LokalTapiola Finans kompenserar utsläppen från privatkunders bilar som bolaget finansierat och som försäkrats med bolagsgruppens försäkringar utan att uppbära en tilläggsavgift av kunden.

Klimatkompensationen omfattar alla bilar vars koldioxidutsläpp är under 160 g/km och därmed omfattar den även utsläpp från vårt bilbestånd som i genomsnitt är över 12 år gammalt i Finland.

För att genomföra kompensationen har LokalTapiola Finans gjort utsläppsminskande investeringar via projekt som ingår i mekanismen för en ren utveckling i FN:s klimatavtal. Med hjälp av investeringarna har man uppnått en utsläppsminskning som motsvarar 100 000 CO2-ton och som används till att kompensera utsläppen från bilarna som finansieras.

Utsläppsmängden som kompenseras har beräknats i enlighet med den genomsnittliga längden för avtalsstocken och bilarnas utsläpp utgående från de genomsnittliga fordonskilometrarna per år. Vid behov ökas volymen för utsläppsminskning. Samtidigt letar vi efter nya alternativ för utsläppsminskning och kompensation. Programmet gäller tillsvidare och programmets form och sättet på vilket det genomförs kan ändra i framtiden utgående från erfarenheterna.

LokalTapiola Betalningsskydd uträttande av ärenden och ersättningar

Om du har försäkringen LokalTapiola Betalningsskydd, ser du uppgifterna om din försäkring i LokalTapiolas nättjänst.

LokalTapiola Betalningsskydd erbjuds av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Kontrollera dina försäkringsuppgifter

I nättjänsten kan du till exempel se dina egna försäkringar och tillhörande fakturor, som du också enkelt kan betala. Du kan också göra ändringar i ditt försäkringsskydd, till exempel ändra förmånstagaren eller antalet betalningsrater, eller skicka ett meddelande till en av våra specialister.

Logga in på nättjänsten

Ansökan om ersättning

Du kan ansöka om ersättning från dagpenningen vid arbetsoförmåga genom att logga in i LokalTapiolas nättjänst. Läs mer om att ansöka om ersättning.

Om din närstående har avlidit och har LokalTapiola Betalningsskydd som berättigar till dödsfallsersättning, kan du ansöka om ersättning genom att meddela oss om detta per telefon. Läs närmare anvisningar om hur du ansöker om ersättning vid dödsfall.

Om du har frågor i anslutning till ansökan om ersättning kan du ringa vår telefontjänst 09 453 8000, mån–fre kl. 8–18, lör kl. 9–15.

Tjänsteleverantörer

Finansieringen beviljas av LokalTapiola Finans Ab.