Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Reseförsäkring

Köp en förmånlig reseförsäkring på nätet. Den ger dig skydd för en resa både när och fjärran - redan mer än 50 kilometer hemifrån.

Om du blir sjuk under din resa får du vård snabbt – utan självrisk eller övre gräns för ersättning.

Du får skydd mot stöld av och bräckage på resgods.

Vår larmtjänst är tillgänglig 24/7 på finska på +358 800 0 4531.

I försäkringen ingår automatiskt försäkringsskydd för ditt medföljande barn eller barnbarn under 18 år.

Tarkista, millainen matkavakuutus sopisi sinulle?

Om du vill se Leadoo chattbotten,

Vad täcker reseförsäkringen

Reseförsäkringen omfattar skador som under resa drabbar dig själv, dina närstående och ditt resgods beroende på vilken reseförsäkring du väljer. Reseförsäkringen består av två delar: Med resenärförsäkringen skyddar du dig själv och dina närstående. Med resgodsförsäkringen skyddar du din egendom. Du kan välja försäkringarna tillsammans eller separat. Det är möjligt att komplettera den omfattande resenärförsäkringen med tilläggsskydd för idrottsresor. Egna försäkrade barn, barnbarn och partnerns barn under 18 år som är med på resan är också försäkrade genom resenärförsäkringen. Resenärförsäkringen gäller upp till 100 års ålder.

Köp reseförsäkring

ResenärförsäkringSjälvrisk

Från resenärförsäkringen ersätter vi vårdkostnader på grund av sjukdom och olycksfall under resan utan någon övre eurogräns och utan självrisk.

Med sjukdom under resan avses en sjukdom som oväntat börjat under resan och som kräver läkarvård. Resenärförsäkringen ersätter även vård som är jämförbar med akutvård under högst 10 dagar om en sjukdom eller skada som börjat innan resan överraskande förvärras.

Med olycksfall vid resa avses en plötslig händelse som orsakas av en yttre faktor och orsakar den försäkrade en kroppsskada.

Ingen självrisk

Resenärförsäkringen omfattar annulleringsskydd som ersätter om du av något tvingande skäl inte kan åka på en resa som du betalat i förväg. Tvingande skäl kan vara att du själv eller en nära anhörig plötsligt blir allvarligt sjuk, råkar ut för ett olycksfall eller avlider.

Tvingande skäl kan även vara en betydande skada som drabbar egendomen i Finland och kräver att du är närvarande på skadeplatsen. Annulleringsskyddet för resan gäller om försäkringen har tecknats senast tre dygn innan resans början.

Ingen självrisk

I resenärförsäkringen ingår även ett avbrottsskydd som ersätter ifall din redan inledda resa avbryts av något tvingande skäl. Tvingande skäl kan vara att du själv eller en nära anhörig plötsligt blir allvarligt sjuk, råkar ut för ett olycksfall eller avlider.

Tvingande skäl kan även vara en betydande skada som drabbar egendomen i Finland och kräver att du är närvarande på skadeplatsen.

Ingen självrisk

Resenärförsäkringen täcker också förseningar från resan. Med försening från resa avses att den försäkrade vid tur- eller returresan inte kommer i tid till en på förhand bokad anslutande flyg-, båt-, tåg- eller bussförbindelse i enlighet med sin ursprungliga resplan.

Försening från resa ersätts om ett allmänt kommunikationsmedel som den försäkrade använder under resan försenas på grund av väderlekshinder, tekniskt fel, trafikskada, naturkatastrof eller kriminell gärning eller om ett privat fordon som den försäkrade använder råkar ut för en trafikolycka.

Ingen självrisk

Resenärförsäkringen täcker även kostnader på grund av annullerad och avbruten resa samt psykoterapi utomlands som ordinerats av läkare på grund av en naturkatastrof, plötslig allmänfarlig epidemi, plötslig och oväntad beväpnad konflikt eller terrordåd som inträffat på resmålet.

Ingen självrisk

Tilläggsskydd för resenärförsäkringErsätts högst

Ersättning för bestående men betalas när skadan har blivit bestående, dock tidigast ett år efter olycksfallet. Ersättningen betalas i enlighet med statsrådets förordning om invaliditetsklassificering enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Ersättning utbetalas inte för bestående men som uppstår först tre år efter olycksfallet eller senare. Om du redan har personförsäkringar hos LokalTapiola, kan du kontrollera innehållet i din försäkring i försäkringsbrevet eller genom att kontakta kundtjänsten.

100 000 eller 200 000 €

Från skyddet betalas en engångsersättning till förmånstagaren som angetts i försäkringsbrevet, om den försäkrade avlider eller har avlidit till följd av ett olycksfall. Ersättningen för dödsfall gör det möjligt att trygga den närståendes utkomst och underlätta en ekonomisk anpassning till den nya situationen.

Om du redan har personförsäkringar hos LokalTapiola, kan du kontrollera innehållet i din försäkring i försäkringsbrevet eller genom att kontakta kundtjänsten.

T.ex. 5 000 €

Om du vill utvidga resenärförsäkringen till att även omfatta olycksfall under idrottsresor, kontakta LokalTapiola.

Utan övre gräns i euro

ResgodsförsäkringSjälvrisk

Resgodsförsäkringen ersätter till exempel bräckage på eller stöld av resgods. Dessutom kan ersättning fås för anskaffning av nödvändighetsvaror om resgodset anländer minst 4 timmar försenat till ett resmål utomlands. Dessutom ersätts extra kostnader för att förnya pass, visum eller resebiljetter.

Hemförsäkringen kan också ersätta resgods. Vänligen kontrollera vad försäkringen täcker innan du reser.

0, 50 eller 150 €/skadefall

Reseansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som du under en resa orsakar utomstående och som du enligt lag är skyldig att ersätta. Reseansvarsförsäkringen är en del av resgodsförsäkringen.

50 eller 200 €/skadefall

Reserättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader för rättegång och advokathjälp som är relaterade till resandet och händelser som inträffat under resan. Försäkringen täcker tviste-, brott- och ansökningsärenden. Reserättsskyddsförsäkringen är en del av resgodsförsäkringen.

15 % av kostnader

Reseförsäkringens pris

Priset på reseförsäkringen beror på om du tecknar försäkringen som kontinuerlig eller separat för varje resa. En kontinuerlig reseförsäkring är i allmänhet ett förmånligare alternativ om du reser två eller flera gånger per år. Priset på försäkringen påverkas också av faktorer som ålder och bostadsort.

Sök pris och köp

Jämförelse av reseförsäkring – vilken typ av reseförsäkring bör jag teckna?

När du jämför reseförsäkringar bör du ta hänsyn till dina egna resebehov. Den billigaste reseförsäkringen kanske inte är det bästa alternativet för dig. Valet av reseförsäkring kan också påverkas av omfattningen av andra försäkringar samt om du reser ensam eller till exempel med din familj. Även om du bara reser inrikes ger en kontinuerlig reseförsäkring skydd när du reser mer än 50 kilometer från ditt hem eller din fritidsbostad.

Kontinuerlig reseförsäkring

En kontinuerlig reseförsäkring är i allmänhet det förmånligaste alternativet om du reser två eller flera gånger per år. Försäkringen är alltid giltig och klar, oavsett om du ska på kryssning, solsemester eller till Rom.

Läs mer om kontinuerlig reseförsäkring.

Tidsbegränsad reseförsäkring

En tidsbegränsad reseförsäkring tecknas separat för varje resa. Det är det bästa och mest prisvärda alternativet för dig som reser endast sällan. Det är viktigt att komma ihåg att teckna en reseförsäkring alltid när du ska ut och resa.

Läs mer om tidsbegränsad reseförsäkring.

Att resa med barn

Det är viktigt att varje vuxen i familjen har en gällande reseförsäkring när ni reser tillsammans. Under 18 år gamla medresande barn, barnbarn, och makans/makens barn behöver inte en egen försäkring utan de ingår i resenärförsäkringen som gäller för den vuxna som är med på samma resa.

Ska ditt barn resa ensam?

Barnet behöver en egen resenärförsäkring om hen till exempel reser ensam med tåg för att hälsa på mormor, med kompisens familj utomlands eller i Finland eller på en språkresa eller ett läger. Läs mer: Reseförsäkring för barn

Att resa gravid

Om du är gravid när du reser är det bra att före resan beakta eventuella risker och ta reda på vad reseförsäkringen ersätter om det händer något överraskande under resan. Läs mer: Graviditet och reseförsäkring >

Reseförsäkringsintyg

Du kan ladda ner ett resenärförsäkringsintyg i vår nättjänst och spara intyget eller skriva ut det och ta det med dig på resan. I nättjänsten kan du också begära ett reseförsäkringsintyg för visum.

Ladda ner intyget

Vanliga frågor

Reseförsäkringen består av en resenärförsäkring och resgodsförsäkring, som du kan teckna tillsammans eller separat.

Resenärförsäkringen ersätter oväntade sjukdomar och olycksfall som inträffar under resan, annullering av resan av tvingande skäl, försening från resan samt om du av tvingande skäl är tvungen att återvända hem mitt under resan.

Resgodsförsäkringen ersätter exempelvis stöld av resgods och om resgods går sönder.

För att bevilja försäkringen och för att den ska gälla, kräver vi ett giltigt FPA-kort. Vi kan bevilja reseförsäkring för personer mellan 0 och 99 år.

Om du behöver hjälp under din resa på grund av en plötslig sjukdom eller ett olycksfall hjälper vår reselarmtjänst dig med allt från att hitta rätt vårdplats till de praktiska arrangemangen. Reselarmtjänsten är tillgänglig 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan på nummer +358 800 0 4531.

Om du har tillfogat ett resgodsskydd i din hemförsäkring hos LokalTapiola, täcker den resgodset för försäkringstagaren och personer som bor i samma hushåll som försäkringstagaren, alltså behövs ingen separat resgodsförsäkring. Om din hemförsäkring inte omfattar skydd för resgods kan du köpa en separat resgodsförsäkring.

I händelse av att resgodset blir försenat ersätter vi kostnader för anskaffning av nödvändighetsvaror. Dessutom ersätter försäkringen stöld av resgods och om resgods går sönder.

I försäkringen ingår även reseansvars- och reserättsskyddsförsäkring.

Resenärförsäkringen är alltid utan självrisk. Du kan välja resgodsskydd utan självrisk för utlandsresor i samband med resgodsförsäkring och hemförsäkring.

Priset på reseförsäkringen beror på om du tecknar försäkringen som kontinuerlig eller separat för varje resa. En kontinuerlig reseförsäkring är i allmänhet ett förmånligare alternativ om du reser två eller flera gånger per år.

Det lönar sig att jämföra reseförsäkringar för att hitta den bästa försäkringen för dig själv. Den billigaste reseförsäkringen är inte alltid det mest förnuftiga alternativet. Vi rekommenderar att du jämför innehållet i försäkringarna och är särskilt uppmärksam på vad försäkringen täcker i händelse av olycksfall.

Du kan få S-gruppens Bonus för din reseförsäkring. Registrera ditt kundägande i samband med köpet så samlar du bonus genast från den första betalningen, som bäst får du upp till 5 % bonus på försäkringspremierna.

Genom att koncentrera alla dina försäkringar till LokalTapiola kan du få en egenförmånsrabatt på upp till 17 %.

Det är viktigt att ha reseförsäkringen i skick då du reser med barnen utomlands och i hemlandet. Resenärförsäkringen omfattar de egna barnen, makens barn, barnbarnen samt andra än egna barn som är under 18 år och stadigvarande bor i samma hushåll och reser tillsammans med dig.

Även resgods- och reseansvarsförsäkringen täcker de personer som bor stadigvarande i samma hushåll som du och reser tillsammans med dig. Om barnet reser ensamt ska en separat resenärförsäkring tecknas för barnet. Läs mer om reseförsäkringen och köp den enkelt på nätet.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Faktablad (pdf)

Villkor (pdf)

Allmänna avtalsvillkor (pdf)

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Se anvisningar

Larmtjänsten hjälper 24/7 Om du är utomlands och det sker en skada, finns hjälpen bakom ett telefonsamtal. Kontakta Larmtjänsten, som hjälper dig på svenska på numret +358 800 04531.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt