Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Resgods­försäkring

Resgodsförsäkringen ger ett skydd för ditt resgods. Försäkringen ersätter överraskande och oförutsedda skador på saker du har med dig på din resa. Resgodsförsäkringen inkluderar även reseansvarsförsäkring och reserättsskyddsförsäkring. Du kan teckna resgodsförsäkringen separat eller tillsammans med en resenärförsäkring.

Du kan välja att teckna resgodsförsäkringen för utlandet utan självrisk.

Du får ersättning för nödvändiga artiklar om ditt resgods anländer mer än 4 timmar försent till utlandsdestinationen.

I LokalTapiolas hemförsäkring kan du tillfoga ett resgodsskydd, vilket innebär att du inte nödvändigtvis behöver en separat resgodsförsäkring.

Vi är det enda bolaget i Finland som ger S-gruppens Bonus för Resgodsförsäkring.

Vad ersätter resgodsförsäkringen?

Resgodsförsäkringen ersätter överraskande och oförutsedda skador på saker du har med dig på din resa. Du kan teckna resgodsförsäkringen separat eller tillsammans med en resenärförsäkring.

Observera att i LokalTapiolas hemförsäkring kan du tillfoga ett resgodsskydd, vilket innebär att du inte nödvändigtvis behöver en separat resgodsförsäkring. Du bör dock kontrollera din hemförsäkring innan du reser.

ResgodsförsäkringSjälvrisk

Resgodsförsäkringen ersätter till exempel bräckage på eller stöld av resgods. Dessutom kan ersättning fås för anskaffning av nödvändighetsvaror om resgodset anländer minst 4 timmar försenat till ett resmål utomlands. Dessutom ersätts extra kostnader för att förnya pass, visum eller resebiljetter.

Hemförsäkringen kan också ersätta resgods. Vänligen kontrollera vad försäkringen täcker innan du reser.

0, 50 eller 150 €/skadefall

Reseansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som du under en resa orsakar utomstående och som du enligt lag är skyldig att ersätta. Reseansvarsförsäkringen är en del av resgodsförsäkringen.

50 eller 200 €/skadefall

Reserättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader för rättegång och advokathjälp som är relaterade till resandet och händelser som inträffat under resan. Försäkringen täcker tviste-, brott- och ansökningsärenden. Reserättsskyddsförsäkringen är en del av resgodsförsäkringen.

15 % av kostnader

Vanliga frågor

Resgodsförsäkringen ersätter exempelvis stöld av resgods och om resgods går sönder. Du kan även få ersättning för anskaffning av nödvändighetsartiklar såsom kläder och hygienprodukter, om resgodset anländer minst 4 timmar försent till ett resmål utomlands. Dessutom ersätts extra kostnader för att förnya pass, visum eller resebiljetter.

Med resgodsförsäkringen försäkras den försäkrades medhavda egendom och under resans gång införskaffad egendom som är jämförbar med lösöre till hemmet samt pass och resebiljetter.

Alla familjemedlemmar behöver inte en egen resgodsförsäkring, eftersom försäkrade i resgodsförsäkringen är försäkringstagaren och de personer som bor stadigvarande i samma hushåll som försäkringstagaren. Försäkrade är dessutom försäkringstagarens eller den försäkrades annorstädes stadigvarande boende minderåriga barn då de bor hos den försäkrade och reser tillsammans med den försäkrade.

LokalTapiolas hemförsäkring omfattar ett Resgodsskydd, som täcker resgodsskador utomlands. Du bör dock kontrollera din hemförsäkrings omfattning innan du reser. Om din hemförsäkring täcker resgods behöver du ingen separat resgodsförsäkring.

Hemförsäkringens resgodsskydd täcker inte skador på resgodset i FInland, men resgodset ersätts från hemförsäkringen med avdrag för självrisken. Om du vill ha ett resgodsskydd utan självrisk för inrikesresor, behöver du en separat resgodsförsäkring.

Läs mer om hemförsäkring.

Du kan välja antingen 0, 50 eller 100 euro som självrisk i din resgodsförsäkring.

Självriskalternativen för hemförsäkringens Resgodsskydd är 0, 50 och 150 euro.

Om ditt resgods blir stulet, ska du göra en polisanmälan till den lokala polisen och spara kopian på polisanmälan som du får av polisen. Därefter kan du göra en skadeanmälan i vår nättjänst.

Resgodsförsäkringens pris

Priset på den kontinuerliga resgodsförsäkringen påverkas bland annat av bostadsort, försäkringsbelopp och självrisk. Den kontinuerliga resgodsförsäkringen gäller i 3 månader från resans början och för längre resor kan försäkringen förlängas mot en extra kostnad.

Den tidsbegränsade resgodsförsäkringens pris påverkas av den försäkrades bostadsort, försäkringens längd (1 dygn–3 mån.), giltighetsområdet och försäkringsbeloppet.

På nätet kan du teckna reseförsäkringen i ett paket, som omfattar både resenär- och resgodsförsäkring. Om du endast vill ha en resgodsförsäkring, kan du kontakta vår kundtjänst, så räknar vi ut priset åt dig.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för reseförsäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Försäkringens basfakta (pdf)

Försäkringsvillkor (pdf)

Allmänna avtalsvillkor (pdf)

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Se anvisningar

Larmtjänsten hjälper 24/7 Om du är utomlands och det sker en skada, finns hjälpen bakom ett telefonsamtal. Kontakta Larmtjänsten, som hjälper dig på svenska på numret +358 800 04531.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt