Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Börja placera i fonder enkelt redan idag

Den bästa tiden att börja är idag. Du kan investera i våra fonder med endast 30 euro och underlätta din vardag genom att ingå ett avtal om månadssparande. Det är kostnadsfritt att börja.

Börja så här

 1. 1. Logga in

  Börja enkelt genom att logga in gratis med dina nätbankskoder.

  Bli kund

 2. 2. Fyll i kunduppgifter

  För att bli kund är det bara att identifiera dig i tjänsten och fylla i dina kunduppgifter.

 3. 3. Välj en lämplig fond

  Börja investera flexibelt nu eller senare. Du kan välja en lämplig fond bland förslagen nedan.

De populäraste LokalTapiola-fonderna

Världen 20 – för en måttlig investerare

Lämpar sig för en placerare, som smidigt och väldiversifierat vill placera globalt. Du strävar efter avkastning men låter sparare som tål högre risk tampas med stora värdefluktuationer.

Världen 50 – för en balanserad investerare

Lämpar sig för en placerare, som smidigt och väldiversifierat vill placera globalt. Du strävar efter en måttlig avkastning och förstår att du måste ta en del risker.

Världen 80 – för en avkastningsinriktad investerare

Lämpar sig för en placerare, som smidigt och väldiversifierat vill placera globalt. Du strävar efter bra avkastning på lång sikt. Du tror att risktagning belönas.

Ge fondandelar i gåva

Vill du ge en betydelsefull gåva som är till nytta långt in i framtiden? Då är ett presentkort för fondandelar ett alternativ! Du kan ge ett presentkort för fondandelar både till myndiga och minderåriga.

Du kan inte köpa fondandelar på någon annans vägnar och därför måste du ge pengar till gåvotagaren, varefter gåvotagaren kan själv teckna fondandelar. Beakta alltså det här när du skriver texten i presentkortet.

På den här sidan hittar du idéer för valet av fond men vid behov hjälper även Kundtjänsten för investeringar enligt anvisningarna i presentkortet.

Här får du ett presentkort för fondandelar som du kan skriva ut och fylla i (pdf).

Fundera du på gåvoskatt?

Läs mer om gåvoskatt här.

Vanliga frågor om fondsparande

En placeringsfond innehas av investerarna i proportion till ägda andelar. Det fondbolag som förvaltar fonden samlar ihop tillgångar av privatpersoner och sammanslutningar och investerar dem i aktier, ränteinstrument, andra fonder och derivat som bildar fonden. Portföljförvaltaren fattar investeringsbesluten för fonden eller så följer fonden indexet.

Välj en fond som passar dig genom att fundera på dina investeringsvanor. Hur stor risk du är beredd att ta och hur avkastningsinriktad du är och för hur många år du sparar dina pengar? Behöver du ha tillgång till pengarna om 5 eller 20 år? Risk och avkastning korrelerar ofta, dvs. en fond med låg risk har också ofta lägre avkastning, medan en med hög risk korrelerar med högre avkastning.

Du kan göra en fondteckning avgiftsfritt direkt i vår nättjänst.
I nättjänsten under Sammanfattning av investeringar hittar du alla fonder, som du kan teckna i nättjänsten. Med knappen Bekanta dig, kan du läsa mer om fonden. Du kan göra en fondteckning från fondens namn eller från bilden på varukorgen. Du kan också göra en teckning från sidan för din fondportfölj genom att välja knappen Köp.

Du kan välja engångsplacering eller börja placera regelbundet varje månad. Därefter väljer du belopp och fondportfölj. Minimiteckningsbeloppet är 30 euro. Slutligen får du även kostnadsspecifikationen samt prospektet, stadgarna och de andra viktiga handlingarna för fonden.
Du kan betala en engångsteckning direkt i nättjänsten, när du efter bekräftelsen av teckningen väljer betalningsknappen för din bank. Du kan även ladda ner betalningsuppgifterna i pdf-format, eller kopiera den virtuella streckkoden, med hjälp av vilken det är enkelt att betala i nättjänsten för din bank.

Om du börjar spara regelbundet, styr nättjänsten dig till webbplatsen för din bank för att göra en återkommande betalning. Från nättjänsten kan du även ladda ner betalningsuppgifterna i pdf-format, eller kopiera den virtuella streckkoden, med hjälp av vilken det är enkelt att betala i nättjänsten för din bank.

Teckningsuppdraget gäller 30 dygn, under vilket teckningsavgiften ska betalas innan betalningsuppgifterna går ut. Teckningsuppdraget förblir öppet ett tag tills vi har behandlat din betalning.

Teckningen syns i din portfölj med en fördröjning på 1–3 bankdagar.

Du kan följa värdeutvecklingen för dina investeringar genom att logga in i nättjänsten. Nättjänsten och appen är avgiftsfria och du kan logga in med dina personliga bankkoder eller med mobilcertifikat.

På sidan sammanfattning av investeringar i nättjänsten och mobilappen hittar du alla dina fondportföljer och kan bekanta dig närmare med uppgifter om portföljen såsom värdeutveckling.

Du kan sälja, dvs. inlösa avgiftsfritt direkt i vår nättjänst. När du löser in tillgångar i fonden, får du samtidigt tillgång till fondens eventuella avkastningar.

I nättjänsten under sidan Sammanfattning av investeringar hittar du alla dina fondportföljer. Du börjar genom att välja den portfölj från vilken du vill inlösa fondandelar.

Klicka på knappen Sälj för att genomföra inlösen. Välj den fond vars andelar du vill inlösa och gå vidare genom att klicka på knappen Fortsätt. Du kan ange inlösningsbeloppet antingen i euro eller i fondandelar. Du kan också välja att lösa in alla fondandelar. Därefter väljer du det bankkonto till vilket inlösningen ska betalas. Slutligen får du en kostnadsspecifikation och du kan bekräfta inlösningen. Tillgångarna från inlösningen inbetalas till bankkontot i enlighet med fondens stadgar inom cirka 1-3 dagar.

För att helt sluta investera hos LokalTapiola, ska du utöver att lösa in tillgångarna också komma ihåg att ta bort din investeringsportfölj och fond.

Som investeringskund hos LokalTapiola undertecknar du ett Avtal om investeringstjänster så att vi kan erbjuda dig investeringstjänster. Avtalet förbinder dig inte ekonomiskt. För att du ska kunna vara vår investeringskund behöver vi känna dig, det vill säga få aktuella kunduppgifter från dig. Om du vill kan du sluta investera och säga upp ditt Avtal om investeringstjänster avgiftsfritt.

Regelbundna investeringar medför tidsmässig diversifiering, det vill säga köpen sker inte bara när marknaderna är på topp utan även under ”reaförsäljningarna” på botten. Att tajma rätt på aktiemarknaderna är nästan omöjligt för en investerare och därför är det viktigt att börja investera regelbundet, för att inte gå miste om avkastningarna på investeringarna genom att försöka tajma försäljningar och köp. Regelbunden investering skapar tidsmässig diversifiering, varvid risken för investeringarna diversifieras till olika investeringstidpunkter och den totala risken för investeringarna minskar.

Placeringar innebär alltid risk för värdeminskning på placeringen och kapitalförlust. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.

Du kan läsa mer om fondens risker antingen på fondens webbplats eller i faktabladet.

Vanliga frågor om fondsparande

Vi stöder dig

Se kontaktuppgifter

Tjänsteleverantörer

Placeringsförsäkringar: LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. LokalTapiolas fonder förvaltas av Seligson & Co Fondbolag Abp och LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab. Närmare information finns i faktablad och i övrigt fondmaterial. LokalTapiola Kapitalförvaltning fungerar som förmögenhetsförvaltare och förmedlare av uppdrag samt som försäkringsombud för LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Placeringar innebär alltid risk för värdeminskning på placeringen och kapitalförlust. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.

Vi behandlar uppgifterna som du lämnar så att vi kan producera tjänster enligt dina önskemål. Läs mer om dataskyddsprinciperna här.

Bekanta dig med lagstiftningen som gäller placeringstjänsterna och investerarskyddet här.