Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Världen-fonderna

Genom att placera i Världen-fonderna får du sinnesro. LokalTapiolas chefsekonom Jari Järvinen har ansvarat för förvaltningen av fonderna över 20 år. Med ett enda placeringsbeslut får du tillgång till en globalt diversifierad portfölj, vars mål är en avkastning som är bättre än i ränteplaceringar och med en lägre risk än på aktiemarknaden.

Försiktig sparare

Du strävar efter en avkastning som är bättre än den du får på bankkontot, men du lämnar hellre stora kursfluktuationer till andra placerare.

Den bästa blandfonden i Norden i sin egen kategori åren 2017-2019 och 2024 (Lipper Fund Awards).

Läs mer om fonden Världen 20.

Måttlig sparare

Du strävar efter en måttlig avkastning och förstår att du därför måste ta en del risker.

Den bästa blandfonden i Norden i sin egen kategori åren 2016-2019 och 2024 (Lipper Fund Awards).

Läs mer om fonden Världen 50.

Modig sparare

Du strävar efter en måttlig avkastning och förstår att du därför måste ta en del risker.

Den bästa blandfonden i Norden i sin egen kategori åren 2016-2019 (Lipper Fund Awards).

Läs mer om fonden Världen 80.

”Fonderna har haft framgång eftersom alla ändringar görs med eftertanke och alla beslut fattas utgående från fakta, inte prognoser. Fokus i portföljförvaltningen ligger inte endast på att söka avkastning utan även på riskhanteringen. Det kan låta tråkigt men gör att kunderna kan sova lugnt på nätterna.”

Jari Järvinen, chefsekonom och direktör, LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab

Varför välja Världen-fonder?

 • Enkla alternativ för att spara. Portföljförvaltaren tar hand om diversifieringen av tillgångarna och gör de ändringar som behövs i placeringarna.

 • Målet är en avkastning som är bättre än i ränteplaceringar och med en lägre risk än på aktiemarknaden.

 • Fonderna har en lång historia, upp till 20 år. Placeringsprocesserna har visat sig fungera både under hög- och lågkonjunkturer.

 • Världen-fonderna har prisbelöntas flera gånger i Morningstars och Thomson Reuters Lippers opartiska fondjämförelser.

 • Fonderna placerar långsiktigt och med eftertanke.

 • Inga tecknings- eller inlösenprovisioner.

 • Det räcker med 30 euro för att börja spara.

Så här placerar du i en Världen-fond

 1. 1.

  Logga in i nättjänsten med dina bankkoder. Logga in på nättjänsten

 2. 2.

  När du loggar in första gången får du några frågor om din kundrelation och placeringserfarenhet.

 3. 3.

  Välj en Världen-fond och önskat teckningsbelopp. Du kan göra en engångsplacering eller placera i fonden regelbundet.

 4. 4.

  Betala fondteckningen i din nätbank eller gör den till en regelbundet återkommande betalning.

 5. 5.

  Du ser fonden i din nättjänst ett par bankdagar efter betalningen.

Tjänsteleverantörer

Placeringsförsäkringar: LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. LokalTapiolas fonder förvaltas av Seligson & Co Fondbolag Abp och LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab. Närmare information finns i faktabladet och i övrigt fondmaterial. LokalTapiola Kapitalförvaltning fungerar som förmögenhetsförvaltare och förmedlare av uppdrag samt som försäkringsombud för LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Placeringar innebär alltid risk för värdeminskning på placeringen och kapitalförlust. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.