Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Båtförsäkring

Båtförsäkringen garanterar att du kan ge dig ut på vattnet utan några bekymmer. Bland våra båtförsäkringar hittar du en lämplig försäkring för din båt, oavsett om du seglar eller åker motorbåt. Försäkringen skyddar din båt och dess utrustning och gäller året om.

Båtförsäkringen beaktar dina behov och är flexibel enligt båtens typ och egenskaper.

Vid brand-, stöld- och skadegörelseskador är självrisken alltid bara 100 €.

Båtansvarsförsäkring ingår i försäkringen. Den ersätter skador som du med din båt orsakat en annan båt eller person.

S-Gruppens Bonus för båtförsäkring som enda i Finland.

Be anbud om båtförsäkring

Välj och fyll i alla fält om inget annat anges.

Vad täcker båtförsäkringen

Du kan välja mellan Omfattande båtförsäkring eller Bas båtförsäkring, i tabellen nedan kan du se vad de innehåller.

BåtförsäkringOmfattande båtförsäkringBas båtförsäkring

Brand, sot, rök, explosion eller direkt blixtnedslag i båten.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Stöld eller försök till stöld, uppsåtlig skadegörelse, inbrott i en låst båt eller i ett låst utrymme på båten.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Kollision i samband med att båten sjösätts eller tas upp, bräckage till följd av kollision i samband med att masten reses eller sänks, kollision som inträffat i samband med förvaring på land eller under transport.

Ingår i försäkringen

Valfri

Storm (15 m/s), tromb, åskby eller att båten sjunkit till följd av exceptionellt störtregn.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Grundstötning, bottenkänning eller kollision till sjöss.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ersätter sak- eller personskada som orsakats utomstående med den försäkrade båten.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Båträttsskyddsförsäkringen omfattar möjlighet att anlita jurist vid tviste- eller brottmål i anslutning till ägande, transport och hantering av din båt.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Maskinskadeskyddet täcker plötsliga haverier som uppstått på grund av interna orsaker i en motor som regelbundet servas på ett auktoriserat servicecenter. Skyddet beviljas en motor som är under 10 år gammal och upphör när motorns åldersgräns på 15 år uppnås.

Valfri

Ingår inte i försäkringen

Mast- och riggskydd ersätter för plötsliga skador som orsakats mast, rigg och bom, samt av dem följande skador på segel och mastutrustning. Skyddet beviljas en båt som är under 20 år gammal och upphör när båtens åldersgräns på 25 år uppnås.

Valfri

Ingår inte i försäkringen

Ersätter bland annat stöld från ett låst utrymme.

Valfri

Ingår inte i försäkringen

Ersätter vissa skador till finansieringsbolaget på den båt som köpts med finansiering, även om ersättningen annars inte skulle betalas ut.

Valfri

Ingår inte i försäkringen

Pris för båtförsäkring

Priset på båtförsäkringen beror till exempel på båtens typ, dess tekniska egenskaper och försäkringsskyddets omfattning. Självrisken har också en inverkan: ju högre självrisk, desto lägre pris. När du investerar i båtsäkerhet belönar vi det i försäkringspremien. Du kan få rabatt till exempel genom att avlägga båtförarexamen och besikta din båt. Hos LokalTapiola höjs inte premien för din båtförsäkring även om du drabbas av en skada som ersätts – vi straffar inte för skador! Vår båtförsäkring har inte heller några tilläggssjälvrisker under vintersäsongen.

Be om ett anbud

Venevakuutuksen hintaesimerkkejä

Motorbåt A

Båtens och motorns (50 hästkrafter) försäkringsbelopp 15 000 euro. Självrisk 350 euro. Priset på båtförsäkringen: ca. 300 euro / år.

Motorbåt B

I genomsnitt större motorbåt, var båtens och motorns (100 hästkrafter) försäkringsbelopp är 50 000 euro. Självrisk 350 euro. Priset på båtförsäkringen: ca. 700 euro / år.

Segelbåt

Båtens samt utrustningens försäkringsbelopp 50 000 euro. Självrisk 350 euro. Priset på båtförsäkringen: ca. 720 euro / år.

Observera att priset är alltid personligt. Priset på försäkringen beror till exempel på båtens typ och dess tekniska egenskaper.

Säsongpremiesatt pris garanterar ett omfattande skydd året runt

En Omfattande båtförsäkring är säsongpremiesatt. Premien för Omfattande båtförsäkring är högre under sommarsäsongen, eftersom båten då är utsatt för fler risker. Under vintersäsongen är premien lägre. Det är värt att notera att försäkringen även täcker skador som kan uppstå under vintern, såsom skador på båten vid förvaring samt skador till följd av stöld, brand eller skadegörelse. När försäkringsskyddet är i kraft hela tiden kan du alltid inleda båtsäsongen utan bekymmer och när som helst.

Segelbåts­försäkring

Segelbåtförsäkringen tryggar din segelbåt samt dess utrustning vid en plötslig skada som till exempel inträffar vid brand, stöld eller under förvaring och transport.

Läs mer om segelbåts­försäkringen

Motorbåts­försäkring

Motorbåtförsäkringen tryggar din motorbåt och är lämplig för alla motorbåtar. Försäkringen gäller året runt.

Läs mer om motorbåtsförsäkringen

Läs mer om motorbåts­försäkringen

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Försäkringens basfakta (pdf)

Försäkringsvillkor (pdf)

Allmänna avtalsvillkor (pdf)

Vanliga frågor

Du kan välja mellan två båtförsäkringar: Omfattande båtförsäkring och Bas båtförsäkring. Med Omfattande båtförsäkring är din båt skyddad på land och vatten, både när det är vindstilla och i storm samt vid sammanstötningar och bottenkänningar. Försäkringen gäller även när båten ligger vid bryggan eller är i vinterförvaring samt under lyft, sjösättning och transport. Från Omfattande båtförsäkring ersätter vi även stöld-, skadegörelse- och brandskador. Till Omfattande båtförsäkring kan även anslutas Maskinskadeskydd eller Mast- och riggskydd samt Finansieringsskydd för en båt som köpts med finansiering.

Från bas båtförsäkringen ersätter vi stöld-, skadegörelse- och brandskador samt bland annat skador som inträffar i samband med sjösättning, transport eller förvaring på land. Förvaring och transport är ett valbart skydd som du också kan utelämna. Skador till följd av till exempel grundstötningar, bottenkänningar och sammanstötningar är på ditt eget ansvar.

LokalTapiola försäkrar motor- och segelbåtar i privat bruk. Om du är intresserad av att försäkra ett annat vattenfordon än en motor- eller segelbåt, till exempel en vattenskoter, vänligen kontakta oss.

Priset på båtförsäkringen beror till exempel på båtens typ, dess tekniska egenskaper och försäkringsskyddets omfattning. Självrisken har också en inverkan: ju högre självrisk, desto lägre pris. När du investerar i båtsäkerhet belönar vi det i försäkringspremien. Du kan få rabatt till exempel genom att avlägga båtförarexamen och besikta din båt. Hos LokalTapiola höjs inte premien för din båtförsäkring även om du drabbas av en skada som ersätts – vi straffar inte för skador! Vår båtförsäkring har inte heller några tilläggssjälvrisker under vintersäsongen.

Om din båt är minst 5,5 meter lång eller har en motor på mer än 20 hästkrafter, ska båten registreras i Traficoms båtregister. Registreringsskyldigheten gäller alla vattenfordon, oavsett om det är fråga om en motorbåt, segelbåt eller till exempel en vattenskoter. Förändringar som sker i uppgifterna om båten ska också anmälas till registret, till exempel när ägaren eller motorn byts.

Båtförsäkring är inte obligatorisk, men det är skäl att försäkra båten – oavsett om det är fråga om en registrerad båt eller till exempel en liten båt med en utombordsmotor på mindre än 20 hästkrafter som inte omfattas av registreringsskyldigheten. Med andra ord kan båtförsäkring användas för att försäkra både båtar som är registrerade och de som inte är registreringspliktiga.  Båtförsäkringen innehåller också en viktig Båtansvarsförsäkring, som ersätter sak- och personskador som en försäkrad båt orsakat utomstående.

Du kan få S-gruppens Bonus för din båtförsäkring. Registrera ditt kundägande i samband med köpet så samlar du bonus genast från den första betalningen, som bäst får du upp till 5 % bonus på försäkringspremierna.

Genom att koncentrera alla dina försäkringar till LokalTapiola kan du få en egenförmånsrabatt på upp till 17 %. Läs mer om egenförmånsrabatten.

Du kan också få rabatt till exempel genom att avlägga båtförarexamen och besikta din båt.

Båtförsäkringen gäller i:
Östersjön med vikar (inklusive S:t Petersburg),
Finlands, Sveriges, Norges och Danmarks vattenområden samt sjöar (med undantag av Färöarna och Grönland),
Kattegatt och Skagerrak öster om linjen Lindesnes-Helgoland-Wilhelmshaven samt
Saima och Kiel kanal. Försäkringen gäller också under förvaring på land i Finland, Sverige, Norge och Danmark samt under transporter i och mellan dessa
länder.

Om du vill använda båten utanför de nämnda områdena, fråga oss om en utvidgning av giltighetsområdet. Försäkring för en motorbåt gäller inte vid deltagande i hastighetstävling eller övning inför tävling.

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Se anvisningar

Larmtjänsten hjälper 24/7 Då du behöver rådgivning i försäkringsärenden gällande trafik- eller reseskador, vänligen kontakta oss på numret +358 800 04531.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt