Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Bil­försäkring

Köp Finlands populäraste bilförsäkring behändigt på webben.

Finlands populäraste bilförsäkring. Traficom: Registreringsstatistik för fordon.

Bogsering ifall bränslet eller batteriet tar slut.

Maximibonus 80 % som inte sjunker vid kollision.

Det enda bolaget i Finland som ger S-gruppens Bonus för bilförsäkring.

Vinn bränsle för ett år

Köp en bilförsäkring under perioden 1.6.-31.8. och delta samtidigt i utlottningen, där du kan vinna tanken full för ett år framåt. Bekanta dig med utlottningsreglerna.

Sök pris och köp

Välj lämplig försäkring för din bil

Bilförsäkringen ersätter skador på din bil och bilens utrustning samt motpartens person- och sakskador. Bilförsäkringen inkluderar kasko och trafikförsäkring. Enligt Traficoms registreringsstatistik är LokalTapiolas bilförsäkring populärast i Finland. Jämför och välj den bästa kaskoförsäkringen för din bil.

Delkasko

Delkasko ger dig ett bättre skydd än trafikförsäkringen ensam. Delkaskon ersätter kostnader orsakade av kollision med djur, brand, skadegörelse och stöld. Du får även hjälp om du är tvungen att lämna bilen vid vägen.

Baskasko

Baskasko är ett vettigt val för en äldre bil som har ett antal kilometer bakom sig. Baskaskon ersätter skador om du kolliderar med bilen eller kör av vägen. Baskaskon ger även skydd vid naturfenomen, till exempel om ett träd faller på bilen i en storm.

Omfattande kasko

Om din bil är ny, lönar det sig alltid att välja en omfattande försäkring. Parkeringsskyddet ersätter skador en annan part orsakar ditt fordon även om parten förblir okänd. Glasförsäkringen ersätter skador på vindrutan som orsakats av till exempel stenskott.

Lyxkasko

Med Lyxkasko får du det bäst möjliga skyddet för din bil. Du får även alltid en ersättningsbil om din bil måste repareras på grund av en kaskoskada.

Sök pris och köp

Jämför

Välj en kaskoförsäkring för din personbil efter dina behov. Det lönar sig att jämföra och onkurrensutsätta bilförsäkringar - du gör det enkelt och snabbt på webben. Samtidigt säkerställer du att du hittar den bästa försäkringen för din bil.

Hos oss kan du även köpa försäkringar för alla typer av fordon.

KaskoförsäkringLyxkaskoOmfattande kasko BaskaskoDelkasko

Med omfattande försäkring för ersättande bil får du tillgång till en ersättande bil medan din egen bil repareras på grund av ett tekniskt fel som avbrutit resan eller en kaskoskada som försäkringen täcker. Som ersättande bil ersätts en motsvarande personbil i högst C-storleksklassen eller en paketbil på högst 9 m3.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Parkeringsförsäkringen ersätter skada som ett annat okänt motorfordon orsakat ditt parkerade fordon.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Glasförsäkringen ersätter skador, som orsakas av ett direkt slag utifrån mot bilrutan. Till exempel att en sten slungas mot vindrutan och söndrar den.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Med stöd av inlösningsförmånen betalas en tilläggsersättning utöver fordonets gängse värde, när ersättningsvillkoren uppfylls.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Bonusskyddet försäkrar att bonusarna inte sjunker, även om en kollisions skulle inträffa. Du tjänar bonusskydd med skadefri körning.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Kollisionsförsäkringen, det vill säga krockförsäkringen, ersätter skador om fordonet kolliderar, åker av vägen, välter eller faller.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Naturskadeförsäkringen ersätter om en storm fäller ett träd över fordonet, hagel skadar fordonet utvändigt eller om stigande översvämningsvatten eller ett föremål som lösgjorts av en storm orsakar skador på ett parkerat fordon.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Djurkollisionsförsäkringen ersätter om fordonet kolliderar med ett annat djur än ett hjortdjur. Skador som orsakas av väjning ersätts av kollisionsförsäkringen.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Älgskadeförsäkringen ersätter om fordonet kolliderar med en älg, en ren, ett rådjur eller en hjort. Skador som orsakas av väjning ersätts av kollisionsförsäkringen.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Brandförsäkringen ersätter skador som orsakats av eld som kommit lös eller ett blixtnedslag som träffat bilen direkt.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Stöldförsäkringen ersätter fordonet om det blir stulet. Försäkringen ersätter även skador på fordonet om det har skadats i samband med stöld, olovligt bruk eller försök till dessa. Ersättningen betalas om fordonet har varit låst eller i ett låst utrymme. Stöld ska alltid anmälas till polisen.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Skadegörelseförsäkringen ersätter skador som uppstått genom uppsåtlig skadegörelse. Skadegörelsen ska polisanmälas. Skadegörelseförsäkringen ersätter inte skador som orsakats av ett annat fordon.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Ansvarsförsäkring utomlands kompletterar trafikförsäkringen. Om fordonets ägare, innehavare eller förare blir tvungen att utomlands ersätta en sak- eller personskada som i trafik orsakats annan part, kan ersättningen sökas via ansvarsförsäkring utomlands.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Rättsskyddsförsäkringen ersätter advokat- och rättegångskostnader i tviste-, brotts- och ansökningsärenden med anknytning till fordonets ägande, framförande och innehav.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Bilräddningsförsäkringen ersätter kostnader som orsakas av avbruten resa. Ersättning betalas om det till exempel uppstår ett tekniskt fel i fordonet. Kostnader som ersätts omfattar bland annat upplyftning av fordonet på vägen och transport till närmaste verkstad samt resekostnader hem.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Finansieringsförsäkringen ansluts till kasko, om fordonets ägare är ett finansieringsbolag eller en bilaffär, eller om fordonet har leasats. Finansieringsförsäkringen kan ersätta förlust av fordon eller skador för fordonets ägare, om ersättningen i annat fall skulle förvägras eller jämkas.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen
Valfritt tilläggsskydd LyxkaskoOmfattande kasko BaskaskoDelkasko

Med stöd av kostnadsskydd betalas 20 € per dag i högs 14 dagar. Syftet med detta belopp är att täcka kostnader som uppstår till följd av kaskoskadan, till exempel samtalskostnader och resekostnader i kollektivtrafiken.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Med stöd av avbrottsförsäkring betalar vi ersättning för den tid då fordonet repareras till följd av en skada som ersätts med stöd av kollisions-, älgskade-, naturskade-, brand-, skadegörelse- eller stöldförsäkring.

Ingår inte i försäkringen
Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Från glasförsäkringen ersätter vi skador, som orsakas av ett direkt slag utifrån mot bilrutan. Till exempel att en sten slungas mot vindrutan och söndrar den.

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen
Ingår i försäkringen

Priset på bilförsäkring

Utöver omfattningen på det valda försäkringsskyddet påverkas priset på bilförsäkring även av själva bilen, dess användning, intjänad bonus och försäkringstagarens uppgifter. Den billigaste bilförsäkringen är inte alltid den bästa - När du väljer en försäkring lägg märke till vad försäkringen täcker om skadan inträffar.

Sök pris och köp

Såhär använder du bilförsäkringsräknaren

Bilfinansiering

Vi erbjuder bilfinansiering för både nya och begagnade bilar. Det är möjligt att söka finansiering antingen direkt vid inköpstidpunkten i bilaffären eller alternativt via tjänsten Autotie.fi, där du kan köpa en ny eller begagnad bil.

Läs mer om bilfinansiering

Vanliga frågor

Du kan teckna din bilförsäkring antingen via vår webbbutik eller genom att kontakta vår kundtjänst eller vårt lokala kontor. Dessutom säljer nästan alla bilaffärer och besiktningskontor våra försäkringar. Så fort du känner till registreringsnumret, kan du prova och beräkna priser med vår räknare. Du kan med andra ord fundera över försäkringen för din kommande bil, även om du ännu inte har köpt den.

Bilförsäkringen omfattar kasko- och trafikförsäkring. Kaskoförsäkringens omfattning kan du välja enligt dina behov och enligt din situation bland fyra olika alternativ: Lyxkasko, Omfattande kasko, Baskasko och Delkasko. Det lönar sig att konkurrensutsätta och jämföra bilförsäkringar, eftersom du på det sättet hittar den bästa försäkringen för dig. Den billigaste bilförsäkringen är inte alltid det smartaste alternativet. Vi rekommenderar att du jämför innehållen i försäkringarna och beaktar särskilt vad försäkringen ersätter i skadesituationer.

Trafikförsäkringen för fordonet ska alltid tecknas inom sju dagar från att fordonets ägande- eller innehavsrätt har överlåtits. Om du köper ett fordon av någon annan än den som är antecknad som ägare i registret, måste försäkringen tecknas omedelbart.

Om man har försummat att teckna en trafikförsäkring inom tidsfristen, uppbär Trafikförsäkringscentralen en avgift för oförsäkrat fordon av fordonets ägare eller innehavare.

Du kan teckna en bilförsäkring på vår webbplats. Vi säger upp försäkringen i det tidigare bolaget och gör en anmälan till Traficoms fordonsregister.

Endast fordonets ägare eller innehavare kan vara försäkringstagare. Med innehavare avses fordonets huvudsakliga användare, när denna är en annan person än fordonets ägare. Till exempel ska familjemedlemmen som är huvudanvändaren av bilen antecknas som innehavare i försäkringen och fordonsregistret, såvida denna person använder bilen i mer än 30 dagar.

Du kan även när som helst byta försäkringsbolag, även om fordonet skulle ägas av ett finansieringsbolag. Vi uppdaterar uppgiften om byte av försäkringsbolag automatiskt till fordonsregistret (Traficom).

En trafikförsäkring måste tecknas också för ett oregistrerat fordon, om det används i trafiken. Med trafik avses även körning som sker utanför vägtrafiken, såsom i skogen, på gårdsområden, på isen eller på en åker. Olyckor kan ske också på dessa ställen, så det lönar sig att ha ett tillräckligt försäkringsskydd.

Om ditt registernummer börjar på Å kan du inte teckna försäkring via lokaltapiola.fi nätsidan, eftersom fordonet finns i de Åländska fordonsmyndigheternas register. Genom att kontakta vårt LokalTapiola kontor eller vår kundtjänst kan du teckna försäkringen.

Priset på bilförsäkringen bildas av några olika faktorer. Utöver omfattningen på det valda försäkringsskyddet påverkas priset på bilförsäkringen av själva bilen, dess användning, intjänad bonus och försäkringstagarens uppgifter. Bilförsäkringen omfattar kasko- och trafikförsäkring. Kaskoförsäkringens omfattning kan du välja enligt dina behov och din situation. Det lönar sig att konkurrensutsätta och jämföra bilförsäkringar, eftersom du på det sättet hittar den bästa försäkringen för dig. Den billigaste bilförsäkringen är inte alltid det smartaste alternativet. Vi rekommenderar att du jämför innehållen i försäkringarna och beaktar i synnerhet vad försäkringen ersätter i en skadesituation.

Genom att koncentrera dina ärenden hos LokalTapiola, kan du få rabatt på dina premier med 8 %, 13 % eller till och med 17 %.

Bonusen på trafikförsäkringen är som högst 80 % och det är en av Finlands högsta bonusar. Bonusen bildas utgående från den personliga körhistoriken. I beräkningen av bonusen används historikdata för alla bilar som du har försäkrat, och bonusen behöver inte längre överföras från en bil till en annan. Läs mer om bonusen.

Ja, det kan den. I sådana fall beaktar man i beräkningen av bonusen försäkrings- och skadehistoriken för din partner, sambo eller personen som du lever i ett registrerat partnerskap med. Kontakta vår försäkringstjänst får att få förmånen.

När du säljer din bil eller byter försäkringsbolag upphör din försäkring automatiskt. Vi får information via Traficom om att bilen har sålts eller att försäkringsbolaget har bytts. Om du har en obetald faktura, skickar vi en ersättande faktura efter ändringen. Om du redan har betalat fakturan, återbetalar vi det överskridande premiebeloppet till ditt konto. Försäkringen för ett oregistrerat fordon ska sägas upp skriftligen.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Faktablad för kaskoförsäkring (pdf)

Faktablad för trafikförsäkring (pdf)

Kaskoförsäkringsvillkor (pdf)

Trafikförsäkringsvillkor (pdf)

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Se anvisningar

Vi beställer dig bogsering - Larmtjänsten hjälper 24/7 Om bilen lämnat dig på vägen, ring oss på numret 0800 04531. Vi beställer bogsering till din kaskoförsäkrade bil, utan att du behöver göra en enskild skadeanmälan.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt