Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Baby­försäkring

Med babyförsäkringen skyddar du ditt barn redan under graviditeten. Babyförsäkringen, dvs. skydd för barn som ska födas, ger skydd för ditt barn under hela livet i händelse av sjukdom och olycksfall. En försäkring som tecknats före barnets födelse gäller genast från födseln och du kan hålla den i kraft ända fram till ålderdomen. Babyförsäkring är en del av Hälsoförsäkringen.

Sjukkostnads- och olycksfallsförsäkring utan begränsningar som beror på hälsotillståndet.

Ersätter till exempel läkararvoden, undersökningskostnader och mediciner.

Du får snabbt vård hos våra hälsopartners på distansmottagningar eller mottagningar på läkarcentraler över hela Finland dygnet runt.

Du kan ansöka om försäkring för ditt barn innan barnet är fött.

Vad täcker babyförsäkringen

Försäkringen träder i kraft så fort barnet har fötts och täcker undersöknings- och vårdkostnader vid sjukdom och olycksfall, såsom läkararvoden, undersöknings- och vårdkostnader, operationer och mediciner. Genom att teckna en babyförsäkring säkerställer du att begränsande villkor som beror på hälsotillståndet inte införs i försäkringen.

Vårdskydd vid sjukdom Innehåller

Vi ersätter undersöknings- och vårdkostnader inom privat och offentlig hälso- och sjukvård som vårdkostnader för sjukdom.

Ingår i försäkringen

Som sjukvårdskostnader ersätter vi hälsocentralsavgifter, poliklinikavgifter och vårddagsavgifter på sjukhus inom offentliga sektorn.

Ingår i försäkringen

Som sjukvårdskostnader ersätter vi besök hos allmänläkare både inom den privata och offentliga sektorn.

Ingår i försäkringen

Som vårdkostnader vid sjukdom ersätter vi specialistläkarbesök både inom den privata och offentliga sektorn.

Ingår i försäkringen

Som vårdkostnader vid sjukdom ersätter vi kostnader för undersökningar som utförts av en läkare eller annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Ingår i försäkringen

Som vårdkostnader vid sjukdom ersätter vi mediciner som läkaren ordinerat.

Ingår i försäkringen

Som sjukvårdskostnader ersätter vi kostnader för behandlingar och ingrepp som utförts av en läkare eller annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Kostnader för psykoterapi, neuropsykologisk rehabilitering, ergo- eller talterapi eller näringsterapi ersätter vi högst 5 gånger under försäkringens giltighetstid.

Ingår i försäkringen

Vårddagsavgifter på ett privatsjukhus ersätter vi högst 500 € per dygn.

Ingår i försäkringen

Vanliga frågor

När du tecknar en babyförsäkring före födseln får du sjukkostnads- och olycksfallsförsäkringen utan begränsningar som beror på hälsotillståndet. Om ditt barn blir sjukt får du snabbt bästa möjliga vård utan att köa. Du kan själv välja vårdplats.

Du kan ansöka om försäkring för ditt barn innan barnet är fött, dock tidigast efter att strukturultraljudsundersökningen har gjorts.

Ja, försäkringen beviljas utifrån mammans hälsodeklaration.

Försäkringen gäller genast från födseln och under hela livet. Skyddet för barnet som ska födas ändras automatiskt till vårdskydd vid sjukdom när barnet fötts. Barnförsäkringen ersätter vårdkostnader som orsakats av sjukdom eller olycksfall, till exempel läkararvoden, undersökningskostnader och mediciner. Kom ihåg att meddela oss barnets födelsedatum och namn när barnet fötts. Läs mer om barnförsäkring . Försäkringen gäller för sjukdomar ända fram till 80 års ålder. Vid olycksfall gäller försäkringen fram till 100 års ålder.

När en försäkring beviljas ett ofött barn, ska mamman vara stadigvarande bosatt i Finland och ha ett giltigt FPA-kort. Dessutom måste mamman vara under 43 år när hon ansöker om försäkring.

Priset på sjukkostnadsförsäkringen påverkas bland annat av den försäkrades ålder och bostadsort, de valda försäkringsskydden och deras omfattning, försäkringsbeloppet samt självrisken.

Du kan få S-gruppens Bonus för babyförsäkringen. Registrera ditt kundägande i samband med köpet så samlar du Bonus genast från den första betalningen, som bäst får du upp till 5 % bonus på försäkringspremierna.

Genom att koncentrera alla dina försäkringar till LokalTapiola kan du få en egenförmånsrabatt på upp till 17 %.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Faktablad (pdf)

Villkor (pdf)

Allmänna avtalsvillkor (pdf)

Pris för babyförsäkring

När du köper en bayförsäkring, kan du använda våra hälsovårdspartners tjänster. Du får tillgång till distansläkarens chattjänst utan tidsbeställning eller så kan du beställa tid till en läkare.

Priset på försäkringen för babyn, det vill säga babyförsäkringen, påverkas bland annat av den försäkrades ålder och bostadsort, de valda försäkringsskydden, deras omfattning och försäkringsbelopp samt självrisken.Läkare utan att använda egna pengar

Sök direktfaktureringstillstånd via oss om ditt barn insjuknar. Du kommer smidigt till en hälsovårdsexperts mottagning med ditt barn.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.