<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Baby­försäkring

Med babyförsäkringen skyddar du ditt barn redan under graviditeten. Babyförsäkringen, dvs. skydd för barn som ska födas, ger skydd för ditt barn under hela livet i händelse av sjukdom och olycksfall. En försäkring som tecknats före barnets födelse gäller genast från födseln och du kan hålla den i kraft ända fram till ålderdomen. Babyförsäkring är en del av Hälsoförsäkringen.

Sjukkostnads- och olycksfallsförsäkring utan begränsningar som beror på hälsotillståndet.

Ersätter till exempel läkararvoden, undersökningskostnader och mediciner.

Du får snabbt vård hos våra hälsopartners på distansmottagningar eller mottagningar på läkarcentraler över hela Finland, från morgon till kväll.

Du kan ansöka om försäkring för ditt barn innan barnet är fött.

Vad täcker babyförsäkringen

Försäkringen träder i kraft så fort barnet har fötts och täcker undersöknings- och vårdkostnader vid sjukdom och olycksfall, såsom läkararvoden, undersöknings- och vårdkostnader, operationer och mediciner. Genom att teckna en babyförsäkring säkerställer du att begränsande villkor som beror på hälsotillståndet inte införs i försäkringen.

Vårdskydd vid sjukdom Innehåller

När du plötsligt råkar ut för ett olycksfall eller blir sjuk hjälper sjukskötarna och läkarna dig på webben och i tjänsten HälsoHjälpen. Läkarna kan i de flesta fallen kartlägga, ge råd och sköta dina besvär och symtom på distans så att du inte behöver besöka en läkare på en läkarstation.

För sjukskötarens mottagning i chatten och distansläkarens mottagning i HälsoHjälpen uppbärs inte en självrisk som eventuellt ingår i Hälsoförsäkringen. När du använder HälsoHjälpen inleds ditt ersättningsärende genast.

Ingår i försäkringen

Vi ersätter undersöknings- och vårdkostnader inom privat och offentlig hälso- och sjukvård som vårdkostnader för sjukdom.

Ingår i försäkringen

Som sjukvårdskostnader ersätter vi hälsocentralsavgifter, poliklinikavgifter och vårddagsavgifter på sjukhus inom offentliga sektorn.

Ingår i försäkringen

Som sjukvårdskostnader ersätter vi besök hos allmänläkare både inom den privata och offentliga sektorn.

Ingår i försäkringen

Som vårdkostnader vid sjukdom ersätter vi specialistläkarbesök både inom den privata och offentliga sektorn.

Ingår i försäkringen

Som vårdkostnader vid sjukdom ersätter vi kostnader för undersökningar som utförts av en läkare eller annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Ingår i försäkringen

Som vårdkostnader vid sjukdom ersätter vi mediciner som läkaren ordinerat.

Ingår i försäkringen

Som sjukvårdskostnader ersätter vi kostnader för behandlingar och ingrepp som utförts av en läkare eller annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Kostnader för psykoterapi, neuropsykologisk rehabilitering, ergo- eller talterapi eller näringsterapi ersätter vi högst 5 gånger under försäkringens giltighetstid.

Ingår i försäkringen

Vårddagsavgifter på ett privatsjukhus ersätter vi högst 500 € per dygn.

Ingår i försäkringen

Vanliga frågor

När du tecknar en babyförsäkring före födseln får du sjukkostnads- och olycksfallsförsäkringen utan begränsningar som beror på hälsotillståndet. Om ditt barn blir sjukt får du snabbt bästa möjliga vård utan att köa. Du kan själv välja vårdplats.

Du kan ansöka om försäkring för ditt barn innan barnet är fött, dock tidigast efter att strukturultraljudsundersökningen har gjorts.

Ja, försäkringen beviljas utifrån mammans hälsodeklaration.

Försäkringen gäller genast från födseln och under hela livet. Skyddet för barnet som ska födas ändras automatiskt till vårdskydd vid sjukdom när barnet fötts. Barnförsäkringen ersätter vårdkostnader som orsakats av sjukdom eller olycksfall, till exempel läkararvoden, undersökningskostnader och mediciner. Kom ihåg att meddela oss barnets födelsedatum och namn när barnet fötts. Läs mer om barnförsäkring . Försäkringen gäller för sjukdomar ända fram till 80 års ålder. Vid olycksfall gäller försäkringen fram till 100 års ålder.

När en försäkring beviljas ett ofött barn, ska mamman vara stadigvarande bosatt i Finland och ha ett giltigt FPA-kort. Dessutom måste mamman vara under 43 år när hon ansöker om försäkring.

Priset på sjukkostnadsförsäkringen påverkas bland annat av den försäkrades ålder och bostadsort, de valda försäkringsskydden och deras omfattning, försäkringsbeloppet samt självrisken.

Du kan få S-gruppens Bonus för babyförsäkringen. Registrera ditt kundägande i samband med köpet så samlar du Bonus genast från den första betalningen, som bäst får du upp till 5 % bonus på försäkringspremierna.

Genom att koncentrera alla dina försäkringar till LokalTapiola kan du få en egenförmånsrabatt på upp till 17 %.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Faktablad (pdf)

Villkor (pdf)

Allmänna avtalsvillkor (pdf)

Pris för babyförsäkring

Priset på försäkringen för babyn som ska födas, det vill säga babyförsäkringen, påverkas bland annat av den försäkrades ålder och bostadsort, de valda försäkringsskydden, deras omfattning och försäkringsbelopp samt självrisken.Om ditt barn insjuknar

Om ditt barn insjuknar, kontakta HälsoHjälpen. Sjukskötare och läkare hjälper dig varje dag kl. 7–23.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.