Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

HälsoHjälpen förnyas

Du kan nu söka direktfaktureringstillstånd i vår nättjänst före du besöker en läkare: välj ”Sök direktfaktureringstillstånd för läkarbesök” på framsidan. När du får tillståndet, hänvisar vi dig oberoende av tiden på dygnet till vår hälsovårdspartner för att beställa tid till en läkare.

Gör så här om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall

 1. 1.

  Logga in i vår nättjänst med dina bankkoder eller med mobil ID.

 2. 2.

  Välj “Sök direktfaktureringstillstånd för läkarbesök” på framsidan och fyll i de begärda uppgifterna.

 3. 3.

  Vi behandlar tillståndsansökan genast och när du fått tillståndet, hänvisar vi dig till vår hälsovårdspartners tidsbeställning.

Distansvård även hemifrån

Ofta behöver du inte ens besöka en närmottagning, utan du kan få distansvård i chatten, utan självrisk. Vid behov hänvisas du från chattmottagningen till vår hälsovårdspartners läkarmottagning.

Många lindriga sjukdomar och olycksfall kan skötas via chattmottagningen, till exempel:

 • Förkylning

 • Hudsymptom, eksem

 • Insektsbett

 • Allergiska symptom såsom allergisk snuva eller pollenallergi

 • Ögoninflammation

 • Urinvägsinfektion

 • Magsjuka och diarré

 • Lindriga olycksfall såsom stukningar eller försträckningar

Sök direktfaktureringstillstånd i nättjänsten

Vi har förnyat ersättningstjänster gällande hälsoärenden, så att du i fortsättningen kan söka direktfaktureringstillstånd i vår nättjänst. I applikationen HälsoHjälpen finns därmed inte längre chatt-funktion från 16.4.2024. I fortsättningen sköter du dina ersättningsärenden på samma sätt som dina andra försäkringsärenden, dvs. genom att logga in i vår nättjänst.

Du kan söka direktfaktureringstillstånd i nättjänsten före läkarbesöket: logga in i vår nättjänst och välj ”Sök direktfaktureringstillstånd för läkarbesök” på framsidan. När du får tillståndet hänvisar vi dig direkt till vår hälsovårdspartners tjänst, där du kan beställa en mottagningstid som passar dig.

Direktfaktureringstillståndet innebär att vår hälsovårdspartner skickar fakturan för besöket direkt till LokalTapiola. Du behöver alltså inte alltid själv betala när du besöker en läkarstation. När du sköter ärenden i vår nättjänst, kan du besöka distansmottagningen, det vill säga chattmottagningen, utan självrisk. Om du vill, kan du också beställa en tid till närmottagning på en läkarcentral, och då behöver du inte använda egna pengar om din självrisk redan debiterats. Om du ännu har självrisk, kan du beställa en tid, men då betalar du först fakturan själv och söker därefter ersättning i vår nättjänst.

Tillståndet för direktfakturering gäller läkarmottagning som bokats på en och samma gång och av läkaren i samband med besöket ordinerade undersökningar som gäller samma sjukdom. Undersökningar och vård ersätts enligt försäkringsvillkoren.

Du kan använda tjänsten när du har en sjukkostnads- eller olycksfallsförsäkring som ingår i LokalTapiolas hälsoförsäkring, i vilken försäkringstagaren är en privatperson. Om läkaren rekommenderar till exempel operation eller något annat större ingrepp, skickar läkaren en begäran om betalningsförbindelse till LokalTapiola.

Ett landsomfattande nätverk av hälsovårdspartners

När du fått direktfaktureringstillståndet, hänvisar vi dig till en hälsovårdspartner nära dig, antingen till en chattmottagning eller en närmottagning beroende på dina besvär.

Vanliga frågor

Direktfakturering innebär att vår hälsovårdspartner skickar fakturan direkt till LokalTapiola. Du behöver alltså inte själv betala för läkarbesöket. Om dina symptom på basis av förhandsuppgifterna är sådana att du kan fortsätta att diskutera med en läkare på distans, hänvisar vi dig till vår hälsovårdspartners chattmottagning och du får direktfakturering utan självrisk. Om du ännu har återstående självrisk i din hälsoförsäkring, betala först själv kostnaderna för läkarbesöket och sök ersättning i efterhand.

Direktfaktureringenstillstånd gäller läkarmottagning som du bokat på en gång och undersökningar i anslutning till samma sjukdom eller olycksfall, vilka läkaren ordinerat i samband med besöket. Vi ersätter undersökningar och vård inom ramen för försäkringsvillkoren.

Logga in i vår nättjänst på adressen lahitapiola.fi. med dina bankkoder eller med mobil ID. På framsidan går du till punkten Ansök om direktfaktureringstillstånd för läkarbesök och söker tillstånd före läkarbesöket.

När du har fått direktfaktureringstillståndet, behöver du inte använda egna pengar och betala för läkarbesöket. När direktfakturering har beviljats, hänvisar vi dig till vår hälsovårdspartners chattjänst för att diskutera med en läkare eller så kan du boka en läkartid som passar dig.

I övriga ersättningsärenden betjänar LokalTapiolas ersättningstjänst .

Du kan oberoende av klockslag söka direktfaktureringstillstånd i vår nättjänst på adressen lahitapiola.fi. Logga in med dina nätbankskoder eller mobil ID. På framsidan går du till punkten Ansök om direktfaktureringstillstånd för läkarbesök och fyller i några uppgifter om din sjukdom eller ditt olycksfall. Du får genast ett beslut om direktfaktureringstillstånd.

När du är på betjäningsstigen för hälsan och söker direktfaktureringstillstånd i nättjänsten, ser du beloppet för återstående självrisk. Du kan kontrollera ditt självriskbelopp i dina försäkringsuppgifter i vår nättjänst. Du hittar uppgifter om din försäkring under Försäkringar.

Vår ersättningstjänst hjälper dig också i alla förfrågningar om självrisk .

Du får olika försäkringar från oss, vars ersättningsbelopp och avtalade självrisker är olika. När du vill ha information om omfattningen av din försäkring, rekommenderar vi dig att bekanta dig med uppgifterna om din försäkring i vår nättjänst. Du hittar dina försäkringsuppgifter under Försäkringar.

Du kan också kontakta vår kundtjänst och diskutera om ditt försäkringsskydd med en specialist.

Du får hälsorådgivning av en sjukskötare genom att ringa nummer 0206 1000 .

Du kan söka ersättning i vår nättjänst.

Det är inte möjligt att söka direktfaktureringstillstånd för alla försäkringar via nättjänsten. Om du har en gällande försäkring, och den inte syns i listan, kan du själv betala besöket och senare söka ersättning i nättjänsten.

Om ditt barn är under 18 år, kan du som försäkringstagare söka direktfaktureringstillstånd på barnets vägnar.

Om du inte är försäkringstagare, behöver du fullmakt av försäkringstagaren. Man kan göra fullamakten i vår nättjänst under Egna uppgifter.

Om du har en reseförsäkring i LokalTapiola, visa ditt reseförsäkringskort för vår hälsovårdspartner och faktureringen sköts direkt med LokalTapiola. Kom ändå ihåg att göra skadeanmälan i nättjänsten.