Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Motorbåts­försäkring

Motorbåtförsäkringen ger skydd för din motorbåt och dess utrustning vid en plötslig skada som till exempel inträffar vid brand, stöld eller under förvaring och transport. Dessutom omfattar försäkringen skydd vid skador gällande sammanstötning, grundstötning och bottenkänning. Försäkringen gäller året runt.

Lämplig för alla motorbåtar.

Vid brand-, stöld- och skadegörelseskador är självrisken alltid bara 100 €.

Båtansvarsförsäkring ingår i försäkringen. Den ersätter skador som du orsakat en annan båt eller person.

Du kan få rabatt till exempel genom att avlägga båtförarexamen och besikta din båt.

Be anbud om motorbåtförsäkring

Välj och fyll i alla fält om inget annat anges.

Vad täcker motorbåtförsäkringen

Du kan välja antingen Omfattande båtförsäkring eller Bas båtförsäkring för din motorbåt. Båda ersätter bland annat brandskador, stölder och skadegörelse och innehåller båtansvarsförsäkring.

BåtförsäkringOmfattande båtförsäkringBas båtförsäkring

Brand, sot, rök, explosion eller direkt blixtnedslag i båten.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Stöld eller försök till stöld, uppsåtlig skadegörelse, inbrott i en låst båt eller i ett låst utrymme på båten.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Kollision i samband med att båten sjösätts eller tas upp, bräckage till följd av kollision i samband med att masten reses eller sänks, kollision som inträffat i samband med förvaring på land eller under transport.

Ingår i försäkringen

Valfri

Storm (15 m/s), tromb, åskby eller att båten sjunkit till följd av exceptionellt störtregn.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Grundstötning, bottenkänning eller kollision till sjöss.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ersätter sak- eller personskada som orsakats utomstående med den försäkrade båten.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Båträttsskyddsförsäkringen ger möjlighet att anlita juristhjälp vid tviste- eller brottmål i anslutning till ägande, transport och hantering av din båt.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Maskinskadeskyddet ersätter ett plötsligt haveri på grund av interna skäl av en motor som regelbundet har genomgått service på en auktoriserad servicefirma. Skyddet beviljas för en motor som är under 10 år gammal och upphör när motorn fyller 15 år.

Valfri

Ingår inte i försäkringen

Ersätter bland annat stöld från ett låst utrymme.

Valfri

Ingår inte i försäkringen

Ersätter vissa skador till finansieringsbolaget på den båt som köpts med finansiering, även om ersättningen annars inte skulle betalas ut.

Valfri

Ingår inte i försäkringen

Pris för motorbåt­försäkring

Priset på motorbåtförsäkringen påverkas till exempel av omfattningen av försäkringsskyddet du valt och storleken på självrisken, båtens typ och tekniska egenskaper såsom motortyp och effekt.

Be om ett anbud

Vanliga frågor

Motorbåtförsäkringen ersätter till exempel i följande situationer:

Man kör på grund med båten: botten, utombordsmotorn och propellern skadas vid bottenkänning.

Båten stöter mot en brygga och skadas.

Eld som kommit lös skadar båten och båten blir rökskadad.

Båten slår mot stranden i stormen och skadas.

Då man själv sjösätter båten går vajern av och båten skadas.

Någon gör inbrott i båten och stjäl båtens utrustning eller en låst båt eller motor blir stulen.

Motorn går sönder när dess ventil bryts (ersätts om Skydd för maskinskada ingår).

Priset på båtförsäkringen beror till exempel på båtens typ, dess tekniska egenskaper och försäkringsskyddets omfattning. Självrisken har också en inverkan: ju högre självrisk, desto lägre pris. När du investerar i båtsäkerhet belönar vi det i försäkringspremien. Du kan få rabatt till exempel genom att avlägga båtförarexamen och besikta din båt. Hos LokalTapiola höjs inte premien för din båtförsäkring även om du drabbas av en skada som ersätts – vi straffar inte för skador! Vår båtförsäkring har inte heller några tilläggssjälvrisker under vintersäsongen.

Du kan få S-gruppens Bonus för din båtförsäkring. Registrera ditt kundägande i samband med köpet så samlar du bonus genast från den första betalningen, som bäst får du upp till 5 % bonus på försäkringspremierna.

Genom att koncentrera alla dina försäkringar till LokalTapiola kan du få en egenförmånsrabatt på upp till 17 %. Läs mer om egenförmånsrabatten.

Du kan också få rabatt till exempel genom att avlägga båtförarexamen och besikta din båt.

Om din båt är minst 5,5 meter lång eller har en motor på mer än 20 hästkrafter, ska båten registreras i Traficoms båtregister. Registreringsskyldigheten gäller alla vattenfordon, oavsett om det är fråga om en motorbåt, segelbåt eller till exempel en vattenskoter. Uppgifterna om båten måste även uppdateras i registret (t.ex. byte av ägare eller motor).

Båtförsäkring är inte obligatorisk, men det är skäl att försäkra båten – oavsett om det är fråga om en registrerad båt eller till exempel en liten båt med en utombordsmotor på mindre än 20 hästkrafter som inte omfattas av registreringsskyldigheten. Med andra ord kan båtförsäkring användas för att försäkra både båtar som är registrerade och de som inte är registreringspliktiga. Båtförsäkringen omfattar även den viktiga Båtansvarsförsäkring, från vilken ersättning betalas för utomstående sak- och personskador som har orsakats med den försäkrade båten.

Du betalar inte i onödan eftersom en Omfattande båtförsäkring är säsongpremiesatt. Detta innebär att årstiderna beaktats i försäkringens pris. Premien för Omfattande båtförsäkring är högre under sommarsäsongen, eftersom båten då är utsatt för fler risker. Under vintersäsongen är premien lägre. Du märker detta om du betalar din försäkring i flera rater. Det är värt att notera att försäkringen även täcker skador som kan uppstå under vintern, såsom skador på båten vid förvaring samt skador till följd av stöld, brand eller skadegörelse. När försäkringsskyddet är i kraft hela tiden kan du alltid inleda båtsäsongen utan bekymmer och när som helst.

Båtförsäkringen gäller i:

Östersjön med vikar (inklusive S:t Petersburg),

Finlands, Sveriges, Norges och Danmarks vattenområden samt sjöar (med undantag av Färöarna och Grönland),

Kattegatt och Skagerrak öster om linjen Lindesnes-Helgoland-Wilhelmshaven samt

Saima och Kiel kanal. Försäkringen gäller också under förvaring på land i Finland, Sverige, Norge och Danmark samt under transporter i och mellan dessa
länder.

Om du vill använda båten utanför de nämnda områdena, fråga oss om en utvidgning av giltighetsområdet. Försäkring för en motorbåt gäller inte vid deltagande i hastighetstävling eller övning inför tävling.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Försäkringens basfakta (pdf)

Försäkringsvillkor (pdf)

Allmänna avtalsvillkor (pdf)

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Se anvisningar

Larmtjänsten hjälper 24/7 Då du behöver rådgivning i försäkringsärenden gällande trafik- eller reseskador, vänligen kontakta oss på numret +358 800 04531.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt