Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Att spara för ett barn

Det är värt att börja spara till barnet så tidigt som möjligt. På lång sikt drar du nytta av ränta på ränta-effekten, där även små sparbelopp samlar ett boägg för framtiden. Genom att följa med besparingarna och diskutera dem kan också ditt barn lära sig ekonomiska färdigheter.

Så här börjar du spara för ett barn i LokalTapiola

 1. 1.

  Barnets vårdnadshavare kan börja fondspara behändigt på nätet. Du kan också börja spara genom att ringa vår kundtjänst tel. 09 453 8500 mån–fre kl. 9–17.

 2. 2.

  Vi identifierar vårdnadshavaren elektroniskt, så det är bra att ha nätbankskoderna till hands. Vi ber vårdnadshavaren om nödvändiga förhandsuppgifter och förbereder avtalet.

 3. 3.

  Om barnet har två vårdnadshavare skickar vi avtalet elektroniskt också till den andra vårdnadshavaren för underskrift.

 4. 4.

  När avtalet är godkänt är det enkelt att börja spara. Om avtalet har ingåtts i kundtjänsten skickar vi betalningsuppgifterna till vårdnadshavaren. Efter att ha godkänt avtalet som gjorts i nättjänsten kan vårdnadshavarna göra den första fondteckningen.

 5. 5.

  Du kan avtala om automatiskt månadssparande så går sparandet smidigt. Minimiteckningsbeloppet är endast 30 euro.

Bra att veta om gåvobeskattning

 • Du kan inom en treårsperiod ge sammanlagt 4 999 euro utan gåvoskatt till ett barn.

 • Gåvoskatt behöver inte betalas om det månatliga sparbeloppet är högst 138 euro och inga andra gåvor har getts under en treårsperiod.

 • Gränsen för en skattefri gåva är per gåvogivare.

Tjänsteleverantörer

LokalTapiolas fonder administreras av Seligson & Co Fondbolag Abp och LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab. Närmare uppgifter finns i faktabladen och i övrigt material om fonderna. LokalTapiola Kapitalförvaltning verkar som kapitalförvaltare och förmedlare av uppdrag och som försäkringsombud för LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. Investeringsförsäkringar: LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Vid investering finns det alltid en risk att värdet på investeringen minskar och kapitalet förloras. Det går inte att dra slutsatser om framtida avkastning utifrån tidigare resultat.

Läs mer om lagstiftningen som gäller placeringstjänsterna och investerarskyddet här.