Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller skada

Om du är oförmögen att arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall, kan du ansöka om ersättning från livförsäkringen.

Gör så här

Ansök om ersättning i vår nättjänst. Bifoga till ansökan ett läkarutlåtande (t.ex. ett B-utlåtande) eller annan nödvändig utredning. Bifoga dessutom ett ändringsskattekort som har upprättats för förmånen eller alternativt ett skattekort för lön.

Logga in på nättjänsten

Om du har frågor om våra ersättningar gällande arbetsoförmåga, kan du ringa vår telefontjänst på 09 453 8000 mån - fre kl. 9 - 16.

Ladda ner LokalTapiola-appen

Du kan sköta försäkrings-, ersättnings- och placeringsärenden smidigt med telefonen.

Bekanta dig med anvisningar för att ladda ner appen.

Vanliga frågor

En övergående arbetsoförmåga orsakad av sjukdom eller olycksfall kan orsaka en situation där dina inkomster sjunker tillfälligt. Med ersättningen kan du täcka ditt inkomstbortfall.

Från försäkringen utbetalas en avtalad dagpenning, vars belopp du kan kontrollera i försäkringsbrevet.

Bifoga till ansökan ett läkarintyg om din arbetsoförmåga för ersättningshandläggningen.

Bifoga dessutom ett ändringsskattekort för förmånen, eller alternativt ett skattekort för lön (vid förskottsinnehållningen används tilläggsprocenten i skattekortet). Ändringsskattekortet kan du beräkna till exempel i e-tjänsten MinSkatt eller genom att ringa Skatteförvaltningens telefontjänst för skattekort.

Engångsersättningen drygar ut utkomsten, om du förlorar din arbetsförmåga permanent.

Från försäkringen utbetalas en avtalad engångsersättning, vars belopp du kan kontrollera i försäkringsbrevet.

Engångsersättningen utbetalas till dig om du helt förlorar din arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall. I en sådan situation kan du inte länge utföra ditt arbete och kan inte heller utföra något annat sådant arbete, som man skulle kunna anta vara lämpligt för dig och som skulle garantera dig en rimlig utkomst. Du har inte heller möjlighet att omskola dig.

Dessutom ska ditt sjukdomstillstånd vara etablerad och permanent. De exakta förutsättningarna för utbetalning av ersättningen kan du kontrollera i dina avtalsvillkor.

För ersättningshandläggningen behöver vi ett läkarutlåtande.

Dagpenning och pension vid arbetsoförmåga är beskattningsbar inkomst för den försäkrade. Bifoga till ansökan ett ändringsskattekort för förmånen, eller alternativt ett skattekort för lön (vid förskottsinnehållningen används tilläggsprocenten i skattekortet). Ändringsskattekortet kan du beräkna till exempel i e-tjänsten MinSkatt eller genom att ringa Skatteförvaltningens telefontjänst för skattekort.

Av ersättningen förbehålls 50 procent skatt om skattekortet inte bifogas till ersättningsansökan. Engångsersättningen för permanent arbetsoförmåga är skattefri för den försäkrade.