Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Bonus för bilförsäkring

I bilförsäkringen ingår bonus i både trafikförsäkring och kaskoförsäkring. Bonus avser rabatten som ges på premien. När du räknar priset på din försäkring, ser du genast din bonus i vår webbutik.

Trafikförsäkringens fulla bonus är en av de högsta bonusarna i Finland - upp till 80 %.

Personligt bonusskydd säkerställer att bonusen inte sjunker vid en skada.

Du intjänar en extra belöningsbonus för skadefri körning.

Vid en skada minskar bonusen endast med 15 %.

Bonus för trafikförsäkring

Bonusen för trafikförsäkringen bildas på basis av din personliga försäkrings- och skadehistoria. Trafikförsäkringens startbonus är 25 %, om du inte alls har haft en bilförsäkring tidigare. Om du tidigare har haft bilförsäkringar, beaktas i beräkningen av bonusen din tidigare försäkrings- och skadehistoria. Du får samma bonus oberoende av om dina försäkringar tidigare har funnits i LokalTapiola eller i ett annat försäkringsbolag. Bonusen för en ny försäkring är i regel 25 - 80 % beroende på försäkringshistorians längd och skador. Bonusen kan också vara lägre på grund av trafikskador som ersatts.

I trafikförsäkringen stiger bonusen med 5 %-enheter per försäkringsperiod, om inga skador har inträffat. Genom att köra utan skador, får du en belöningsbonus på 5 % för varje två skadefria år. Genast när du har kört 8 år utan skador får du 80 % maximibonus. Läs mer om trafikförsäkringen.

Läs i tabellen nedan, hur bonus insamlas med skadefri körning.

Intjäna genom att köra skadefrittBonusklassBonusprocent

Startbonus för en ny bil

Ny

25%

Efter 1 år

1

30%

Efter 2 år belöningsbonus +5 %

2

40%

Efter 3 år

3

45%

Efter 4 år belöningsbonus +5 %

4

55%

Efter 5 år

5

60%

Efter 6 år belöningsbonus+5 %

6

70%

Efter 7 år

7

75%

Efter 8 år maximibonus och bonuskydder genast i kraft

8

80%

Vanliga frågor

Efter en skada som ersätts från trafikförsäkringen minskar bonusen från och med ingången av följande försäkringsperiod endast med 15 % per en skada. Om någon av dina bilar skadas, minskar bonusen endast för en bil - inte för alla dina bilar. Lägsta bonus är dock 0 %.

När du har uppnått 80 % bonus, får du genast i kraft det personliga bonusskyddet. Detta innebär att din bonus inte minskar när den första skadan inträffar och din försäkringspremie stiger därmed inte. Personligt bonusskydd gäller alla bilar som du försäkrar i LokalTapiola. Dvs. även om skadan skulle inträffa med din andrabil, minskar inte dess trafikbonus.

Du får samma bonusar för alla dina bilar, om du samtidigt försäkrar flera av dina bilar hos oss.

Samma förmåner gäller alla bilförsäkringar: person-, paket- och lastbilar, bussar, specialbilar och husbilar.

Om du tidigare inte alls har haft en bilförsäkring, får du 25 % som startbonus för din trafikförsäkring.

Om du tidigare har haft bilförsäkringar, beaktas i beräkningen av bonusen din tidigare försäkrings- och skadehistoria. Du får samma bonus oberoende av om dina försäkringar tidigare har funnits i LokalTapiola eller i ett annat försäkringsbolag. Bonusen för en ny försäkring är i regel 25–80 % beroende på skadehistorians längd och skador. Bonusen kan också vara lägre på grund av trafikskador som ersatts.

Om du inte vill att dina uppgifter används för att bilda bonus är startbonusen 0 %.

Med makans/makens samtycke kan vid beräkningen av bonus beaktas också makans/makens skadehistoria. Makans/makens bil behöver inte vara försäkrad i LokalTapiola, för att skadehistorian ska kunna beaktas, dvs. försäkringsbolaget spelar ingen roll. Kontakta vår försäkringstjänst för att dra nytta av förmånen.

Bonusökningen förutsätter att bilen har varit i trafikbruk minst 120 dagar under försäkringsperioden.

Du får en startbonus på 20 % i trafikförsäkringen för motorcykel om du inte har tidigare skadehistoria för motorcykel. Startbonusen är högre om du sedan tidigare har skadehistoria för motorcykel.

Bonusen ökar med 5 %-enheter årligen om inga skador har ersatts på basis av försäkringen. En förutsättning för att bonusen ska öka är även att din motorcykel har varit i bruk i minst tre månader under försäkringsperioden. Full bonus för motorcykel är 70 %.

Om en skada ersätts på basis av trafikförsäkringen minskar bonusen i regel med 20 %-enheter vid ingången av följande försäkringsperiod.

Bonus för kaskoförsäkring

Bonus påverkar priset för Lyxkasko, Omfattande kasko och Baskasko. Om du har valt den mera begränsade Delkasko för din bil, ingår ingen bonus i försäkringen.

För en ny försäkring får du i regel genast 70 % som startbonus, som även är den fulla bonusen. Du får startbonusen även om du skulle ha skadehistoria och skador i ett annat bolag.

Bonusen i kaskoförsäkringen påverkar premien för kollisionsförsäkringen och endast skador som ersätts från kollisionsskyddet minskar bonusen. För en skada som ersätts från kollisionsförsäkringen minskar bonusen för kaskoförsäkringen med 20 %. Efter skadan stiger bonusen med 10 % per försäkringsperiod, när bilen har varit i trafikbruk minst 120 dagar under försäkringsperioden.

I Lyxkasko och Omfattande kasko ingår även Bonusskydd som säkerställer att bonusarna inte minskar, även om en kollision skulle inträffa. Du intjänar bonusskyddet genom att köra skadefritt.

Läs mer om kaskoförsäkringar.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt