Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Trafik­försäkrings­lagen

Enligt trafikförsäkringslagen måste en trafikförsäkring tecknas för alla fordon som används i trafiken. Försäkringen ska tecknas senast inom sju dagar från det att du köpte fordonet av den ägare som angivits i registret. Om du inte köpte fordonet av den ägare som angivits i registret, måste du teckna försäkringen omedelbart.

Trafikförsäkringen tecknar du enkelt och snabbt på webben. Du kan samtidigt registrera fordonet.

Utan försäkring får fordonet inte registreras och kan heller inte besiktigas.

LokalTapiolas trafikförsäkring har en maximal bonus om 80 %.

Dessutom går det snabbt och enkelt att överföra en trafikförsäkring från ett annat försäkringsbolag till LokalTapiola.

Fordon

Trafikförsäkring krävs

Bil

Ja

Moped

Ja

Cykel utrustad med motor (effekt över 250 W)

Ja

Snöskoter

Ja

Traktor och motordriven arbetsmaskin

Ja

Husvagn

Ja

Även för sådana fordon som inte behöver registreras, måste man i regel teckna en trafikförsäkring. Även oregistrerade fordon är i trafik till exempel på det egna husets gård eller i skogen.

Vanliga frågor

Om fordonet är oförsäkrat, är det förbjudet att använda det i trafiken. Ett oförsäkrat fordon kan heller inte besiktigas. Om fordonet inte har en trafikförsäkring, debiterar Trafikförsäkringscentralen en avgift gällande försummelse av försäkringsskyldigheten av det oförsäkrade motorfordonets ägare eller innehavare. Avgifterna kan uppgå till och med till tusentals euro.

Skador som ett oförsäkrat fordon orsakar utomstående ersätts av Trafikförsäkringscentralen. Någon ersättning betalas dock inte vid personskador för fordonets ägare eller innehavare, och inte för förarens personskador, om hen ände till att fordonet inte har trafikförsäkring.

I enlighet med trafikförsäkringslagen ersätts från trafikförsäkringen person- och egendomsskador som ditt fordon har orsakat. Från trafikförsäkringen ersätts inte förarens, ägarens eller innehavarens personliga egendom, och inte heller skador som orsakats på den egna bilen. För eventuella skador på ditt eget fordon, bör du teckna en bilförsäkring, det vill säga en kaskoförsäkring.

Om du inte använder ditt fordon i trafiken, kan du ställa av det. Du kan anmäla avställningen till exempel via vår nättjänst eller på vårt kontor. Ett avställt fordon får köras till slutet av avställningsdatumet. Därefter får det inte köras. Kom därför ihåg att alltid ställa på fordonet innan du ger dig ut på vägarna med det.

Kontrollera med vår kundtjänst hur avställningen påverkar din försäkring.

Priset på trafikförsäkringen

Priset på trafikförsäkringen bildas av några olika faktorer. Priset på trafikförsäkringen påverkas av själva bilen eller annat fordon, dess användning samt försäkringstagarens uppgifter och intjänade bonus. Teckna trafikförsäkring enkelt i nättjänsten.

Sök pris och köp

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Se anvisningar

Larmtjänsten hjälper 24/7 Då du behöver rådgivning i försäkringsärenden gällande trafik- eller reseskador, vänligen kontakta oss på numret +358 800 04531.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt