Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Stjärnkapitalförvaltning

LokalTapiolas nya Stjärnkapitalförvaltning kombinerar en aktiv och passiv portföljförvaltning till en effektiv och smidig helhet. Minsta placeringsbelopp för Stjärnkapitalförvaltningen är 100 000 euro.

Hur fungerar Stjärnkapitalförvaltningen?

Stjärnkapitalförvaltningen sker i form av fonder för att vara så skatteeffektiv som möjligt. För att sprida risken görs placeringarna med omfattande diversifiering på den globala ränte- och aktiemarknaden.

De fonder som används i Stjärnkapitalförvaltningen kan väljas ur LokalTapiola Kapitalförvaltnings utbud eller ur fonderna i vårt partnernätverk utgående från en öppen arkitektur. Valet baseras på vår egen analys och information från opartiska referensparter. Valkriterierna inkluderar bland annat tidigare avkastning, kostnader, tillförlitlighet och hållbarhet. Samma kriterier gäller både LokalTapiolas egna och samarbetspartners fonder. Vi har en lång erfarenhet av fondplaceringar och starka band till både världens ledande kapitalförvaltare och mindre specialister. LokalTapiola är också själv en stor investerare och vi kan förhandla fram förmånliga priser för våra kunder.

Marknadsavkastning

Kärnan i Stjärnkapitalförvaltningen är passiva fonder med låga kostnader med vars hjälp man strävar efter att uppnå marknadsenlig placeringsavkastning (beta). Placeringsobjekt är till exempel ETF-fonder och indexfonder. Placeringarna är likvida, därmed kan man göra snabba och effektiva ändringar i portföljen. Våra samarbetspartner är bland annat BlackRock och DWS.

Tilläggsavkastning

Tilläggsavkastning (alfa) eftersträvas med aktiva fonder, som är stjärnor i sin egen referensgrupp. Dessa fonder har bevisligen varit framgångsrika på lång sikt, till exempel i Morningstars fondjämförelser. Morningstar rangordnar fonderna i varje fondklass enligt den riskkorrigerade avkastningen. Våra samarbetspartner är bland annat JP Morgan, Robeco, T. Rowe Price och Schroders.

Allokeringsmodell

Stjärnkapitalförvaltningens placeringssyn baserar sig på den unika VCM-kapitalförvaltningsmodellen som utvecklats av LokalTapiola Kapitalförvaltning. VCM står för värdering, cyklisk och momentum. I modellen beaktas värderingen mellan tillgångsklasserna, det ekonomiska läget och prissättningen av tillgångsklasserna. När placeringssynen ändrar, ändras även kundens portfölj att motsvara den gällande placeringssynen.

Varför välja Stjärnkapitalförvaltning?

  • Som Stjärnkapitalförvaltningskund drar du nytta av en aktiv kapitalförvaltning, LokalTapiola Kapitalförvaltnings placeringssyn och den långa erfarenheten inom kapitalförvaltning. Minimiplaceringen är 100 000 euro.

  • Professionella placerare belönade LokalTapiola Kapitalförvaltning som hållbar kapitalförvaltare (SFR-undersökning 2018–2023, Challenger-serien).

  • Du får för dina tillgångar en allokering som baserar sig på analyser, en omfattande diversifiering och möjlighet att placera i objekt som småplacerare inte har tillgång till. Du drar även nytta av samma handelsförmåner som stora placerare.

  • Allokeringsändringarna i portföljen orsakar inte skattepåföljder, eftersom kapitalförvaltningstjänsten förverkligas i form av fonder.

  • Hållbarhet är en betydande faktor vid valet av placeringsobjekt.

  • Din kontaktperson håller kontakt med dig och du kan behändigt följa utvecklingen av dina tillgångar via nättjänsten.

  • Kontakta närmaste Private Banking-kontaktperson. Vi betjänar dig personligen i hela Finland.

Kontakta oss om placering

Kontaktuppgifter

Blev du intresserad? Kontakta en specialist i ditt område.

Tjänsteleverantörer

Placeringstjänsten tillhandahålls av LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab. Stjärnkapitalförvaltningsfonderna förvaltas av Seligson & Co Fondbolag Abb och portföljförvaltningen har lagts ut till LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab, som också ansvarar för distributionen av fonderna.