Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Stressa inte, placera hos LokalTapiola.

Det finns ett sätt att placera för alla

Du kan börja spara månatligen på nätet med dina egna bankkoder. Om du behöver personlig service hjälper våra rådgivare dig att hitta de lämpligaste lösningarna.

Respons från våra kunder om våra placeringstjänster

Mycket sakkunnig och vänlig betjäning! Det kändes som att mitt ärende sköttes personligen åt mig.

Bra service. Saker och ting reds ut lugnt och grundligt.

Professionellt, sakligt, faktabetonat och avslappnat. Jag fick den information jag sökte.

Lämna en begäran om kontakt

Välj och fyll i alla fält om inget annat anges.

Lämna en kontaktbegäran när du vill göra en investeringsplan till din förmögenhet, eller om du vill bekanta dig med oss som en partner i placering. Vill du börja fondspara? Det sköter du lättast genom vår webbtjänst. Börja fondspara.

Tjänsteleverantörer

Vi behandlar uppgifterna som du lämnar så att vi kan producera tjänster enligt dina önskemål. Läs mer om dataskyddsprinciperna här.

Läs mer om lagstiftningen som gäller placeringstjänsterna och investerarskyddet här.

Placeringsförsäkringar: LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. LokalTapiolas fonder förvaltas av Seligson & Co Fondbolag Abp och LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab. Närmare information finns i faktabladet och i övrigt fondmaterial. LokalTapiola Kapitalförvaltning fungerar som förmögenhetsförvaltare och förmedlare av uppdrag samt som försäkringsombud för LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Placeringar innebär alltid risk för värdeminskning på placeringen och kapitalförlust. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.