Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Fastställande av ersättningsbelopp för livförsäkring

När du väljer storleken på ditt livförsäkringsskydd är det viktigt att tänka på vilka saker du är ekonomiskt ansvarig för. Det är viktigt att dimensionera livförsäkringen enligt den egna livssituationen så att den ger ett tillräckligt skydd för dina närstående. Läs specialisternas råd för att fastställa ett korrekt ersättningsbelopp.

Hur fastställa ett korrekt ersättningsbelopp för livförsäkring

Livförsäkring är inte samma paketlösning för alla, utan den kan skräddarsys för att passa var och ens livssituation. LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolags försäljningsdirektör Eeli Hulmi säger att det ofta är en överraskning för kunden hur pass mycket man kan skräddarsy en försäkring. Hon vill också påminna oss om att även ett litet skydd är bättre än att inte alls ha en livförsäkring.

- Livförsäkringen är en del av personskyddet som helhet, vilket består av tre delar. Ett är att skydda de närstående om något händer. Det andra är att trygga det egna och familjens uppehälle och det tredje är att få bra vård i varje situation, räknar Hulmi upp.

När skyddet byggs upp borde man kunna beakta de risker som har den största inverkan, vilka kan göra att man hamnar i ekonomiska svårigheter. I fråga om personskyddet är dessa risker dödsfall, arbetsoförmåga och allvarlig sjukdom. Det skulle vara bra att bygga upp personskyddet via dessa.

En enkel kalkyl hjälper i början

För att dimensionera dödsfallsskyddets ersättningsbelopp finns en enkel grundkalkyl: personens skulder + ett års inkomster + 20 000 euro per minderårigt barn.

Kalkylen är inte uttömmande, utan i dimensioneringen skulle det också vara bra att till exempel beakta det skydd som arbetsgivaren erbjuder och socialskyddet. När man funderar på skyddets nivå kan du alltid anlita en specialist. Hos LokalTapiola är det möjligt att göra en individuell livstrygghetskartläggning för personen, vilken beaktar personens hela livssituation när man funderar på en livförsäkring.

Se till att din livförsäkring är tidsenlig

Ändringar i livssituationen kan inverka på livförsäkringen. Därför ska försäkringen inte behandlas enligt köp och glöm principen. En livförsäkringstagare ska kontrollera omfattningen av sin försäkring med cirka två års mellanrum och åtminstone i situationer när det sker stora förändringar i livet. Att ta ett bostadslån, att övergå från studier till arbetslivet, gifta sig, skaffa barn eller gå i pension är exempel på stora förändringar.

Läs mer

Beskattning av livförsäkring

När du tecknar en livförsäkring, väljer du en förmånstagare till vilken livförsäkringsersättningen betalas. Beskattningen av ersättning beror på om förmånstagaren är en nära anhörig eller inte.

Val av förmånstagare i livförsäkring

Vid din bortgång betalas livförsäkringsersättningen till förmånstagaren du valt. Läs tips om vad som skulle vara bra att beakta i valet av förmånstagare.

Livförsäkring eller låneskydd?

Syftet med låneskydden är uttryckligen att möjliggöra en återbetalning av bostadslånet. Ersättningen som betalas utifrån livförsäkringen är inte bundet till bostadslånebeloppet utan kan utöver återbetalningen av lånet användas till att trygga uppehället för dina närstående.