Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Hur beskattas livförsäkringar?

När du tecknar en livförsäkring, väljer du en förmånstagare till vilken livförsäkringsersättningen betalas. Beskattningen av ersättning beror på om förmånstagaren är en nära anhörig eller inte.

Livförsäkringsersättning som omfattas av arvsskatt

Livförsäkringsersättningarna som betalats till nära anhöriga är i sin helhet underkastade arvsskatt. Nära anhöriga är till exempel make/maka, barn, barnbarn och föräldrar. Livförsäkringsersättningen betalas snabbt, ofta redan före det övriga arvsskiftet. Av den anledningen ger ersättningen förmånstagaren ett stöd för betalning av arvsskatt, trots att den är underkastad arvsskatt.

Livförsäkringsersättning som omfattas av kapitalinkomstskatt

Om ersättningen betalas till andra än nära anhöriga, utgör de betalda ersättningarna skattepliktig kapitalinkomst i sin helhet.

Notera att beskattningen kan ändra i framtiden. Beskattningen har presenterats enligt beskattningsbestämmelserna 1.1.2024. Läs mer om beskattningsbestämmelser på webbplatsen vero.fi .

Beskattning av skydd vid allvarlig sjukdom

Engångsersättningen som betalas på basis av skydd vid allvarlig sjukdom är skattefri för dig. Notera att beskattningen kan ändra i framtiden. Beskattningen har presenterats enligt beskattningsbestämmelserna 1.1.2024.

Läs mer

Fastställande av ersättningsbelopp för livförsäkring

Det är viktigt att dimensionera livförsäkringen enligt den egna livssituationen så att den ger ett tillräckligt skydd för dina närstående. Läs specialisternas råd för att fastställa ett korrekt ersättningsbelopp.

Val av förmånstagare i livförsäkring

Vid din bortgång betalas livförsäkringsersättningen till förmånstagaren du valt. Läs tips om vad som skulle vara bra att beakta i valet av förmånstagare.

Skydd vid allvarlig sjukdom

Skydd vid allvarlig sjukdom finns som stöd för dig, när det är dags att koncentrera sig på livet och på att tillfriskna efter en allvarlig sjukdom.