Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Momentum-kapitalförvaltning

Placeringsbesluten i Momentum-modellen grundar sig på tillgångsklassernas avkastningsutveckling. Tillgångsklassallokeringen baserar sig på modeller som drar nytta av pristrenderna på marknaderna. Strategin fungerar disciplinerat enligt en på förhand fastställd modell och grundar sig på varken åsikter eller känslor. Som placeringsobjekt används kostnadseffektiva börsnoterade indexprodukter, indexfonder och placeringsfonder. Tillgångsklassallokeringen är aktivare än den traditionella kapitalförvaltningen och portföljen kan helt övergå till riskfyllda tillgångsklasser såsom till aktier eller råvaror.