Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Fondprospekt och rapporter

På den här sidan hittar du fondprospekt, rapporter och information om hållbarhet relaterade till placeringsprodukter.

Faktablad och fondprospekt

Läs faktabladen innan du gör en teckning. För fonderna publiceras också ett fondprospekt som ger korrekt och heltäckande information om fonderna, fondbolaget och ärendehanteringen. Fondspecifik information om produktens hållbarhet publiceras också som bilagor till fondprospektet. Fondernas stadgar kompletterar fondprospektet.

Läs mer i faktabladet för LokalTapiola Investeringsfastigheter via länken nedan:

LokalTapiola Investeringsfastigheter (pdf)

Information om den finansiella produktens hållbarhet, regelbundna rapporter

Följande länkar är för fondernas del bilagor till årsberättelsen som innehåller regelbundna rapporter för fonder som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper (artikel 8 SFDR) eller har ett hållbart investeringsmål (artikel 9 SFDR) i enlighet med EU:s Upplysningsförordning 2019/2088 (förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn, SFDR).

Läs mer om blandfondernas hållbarhet via länkarna nedan:

LokalTapiola 2025 ESG (pdf)

LokalTapiola 2035 ESG (pdf)

LokalTapiola 2045 ESG (pdf)

Läs mer om investeringsfastigheternas hållbarhet via länken nedan:

LokalTapiola Investeringsfastigheter (pdf)

Information om den finansiella produktens hållbarhet, blanketter för förhandsinformation

Följande länkar är för fondernas del bilagor till fondprospektet som innehåller blanketter för förhandsinformation för fonder som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper (artikel 8 SFDR) eller har ett hållbart investeringsmål (artikel 9 SFDR) i enlighet med EU:s Upplysningsförordning 2019/2088 (förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn, SFDR).

Läs mer om investeringsfastigheternas hållbarhet via länken nedan:

LokalTapiola Investeringsfastigheter (pdf)

Regler för fondernas och placeringsportföljerna

Läs mer om fondernas stadgar via länkarna nedan:

LokalTapiola Kortränta ESG (pdf)

LokalTapiola Långränta ESG (pdf)

LokalTapiola Realränta ESG (pdf)

LokalTapiola Företagsränta ESG (pdf)

LokalTapiola Hållbar Påverkan Ränta (pdf)

LokalTapiola Nordlig Företagsränta ESG (pdf)

LokalTapiola Räntevärld (pdf)

LokalTapiola High Yield (pdf)

LokalTapiola Europa High Yield ESG (pdf)

LokalTapiola Tillväxtmarknader Ränta (pdf)

LokalTapiola Skydd (pdf)

LokalTapiola Världen 20 (pdf)

LokalTapiola Världen 50 (pdf)

LokalTapiola Världen 80 (pdf)

LokalTapiola 2025 ESG (pdf)

LokalTapiola 2035 ESG (pdf)

LokalTapiola 2045 ESG (pdf)

LokalTapiola Hållbar Miljö (pdf)

LokalTapiola Framtid (pdf)

LokalTapiola Europa Mid Cap ESG (pdf)

LokalTapiola Europa Klimatindex (pdf)

LokalTapiola USA Mid Cap ESG (pdf)

LokalTapiola USA Klimatindex (pdf)

LokalTapiola Välfärd ESG (pdf)

LokalTapiola Norden ESG (pdf)

LokalTapiola Tillväxtmarknader ESG (pdf)

LokalTapiola Utvecklade Asien ESG (pdf)

LokalTapiola Stjärnkapitalförvaltning 50 (pdf)

LokalTapiola Stjärnkapitalförvaltning 75 (pdf)

Seligson & Co Europa Indexfond (pdf)

Seligson & Co Nordamerika Indexfond (pdf)

Seligson & Co Asien Indexfond (pdf)

Seligson & Co Finland Indexfond (pdf)

Seligson & Co Global Top 25 Brands (pdf)

Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals (pdf)

Seligson & Co Phoebus (pdf)

Seligson & Co Familjebolag (pdf)

Seligson & Co Tropico LatAm (pdf)

Seligson & Co Pharos (pdf)

Seligson & Co Euroobligation (pdf)

Seligson & Co Euro Corporate Bond (pdf)

Seligson & Co Penningmarknadsfond (pdf)

Läs mer om stadgarna för specialplaceringsfonder via länkarna nedan:

LokalTapiola Specialplaceringsfonden LokalTapiola Investeringsfastigheter (pdf)

Halvårs- och årsrapport

Halvårs- och årsrapporterna innehåller uppgifter om alla placeringsobjekt som fonderna placerar i samt de viktigaste nyckeltalen. Årsrapporten utkommer före utgången av mars och halvårsrapporten före utgången av augusti.

Rapport över hållbarhet i placering

Ansvarsfullt placerande är en del av vår vardag. Vi publicerar flera rapporter över hållbarhet i placering.

Läs mer om hållbarhet i placering och våra rapporter här.

Läs mer i rapporter och fondmodellportföljer

Vi publicerar också en veckorapport om placeringsmarknaderna, hållbarhetsrapporter om fonder och fondmodellportföljer.

Läs mer om rapporter