Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Seligson & Co Penningmarknadsfond

Fonden lämpar sig för sparare och investerare som vill investera i penningmarknadsinstrument såsom korta ränteinstrument och i inlåning.