Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Faktablad om placeringsprodukter

Faktabladen har tagits fram och offentliggjorts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter. Syftet med faktabladet är att hjälpa placeraren att förstå placeringsprodukten och främja jämförbarhet med liknande produkter. På den här sidan har vi samlat faktablad om placeringsprodukter och specialinformation om placeringsobjekten som kan anslutas till dem. På sidan finns också uppgifter om placeringsobjektens årliga avkastningshistorik.

Försäkringar

LokalTapiola Placeringsförsäkring faktablad (pdf)

LokalTapiolas Kapitaliseringsavtal faktablad (pdf)

Omfattande diversifiering av tillgångsslag

Omfattande Måttlig specialuppgifter (pdf) / avkastningshistorik (pdf)

Omfattande Jämvikt specialuppgifter (pdf) / avkastningshistorik (pdf)

Omfattande Modig specialuppgifter (pdf) / avkastningshistorik (pdf)

Hemmamarknadsinriktad kapitalförvaltning

Kapitalförvaltning Finland Plus specialuppgifter (pdf) / avkastningshistorik (pdf)

Kapitalförvaltning Nordic Plus specialuppgifter (pdf) / avkastningshistorik (pdf)

Kapitalförvaltning Europa Plus specialuppgifter (pdf) / avkastningshistorik (pdf)

Global aktie-ränta-kapitalförvaltning

Aktie-ränta-strategiportföljer

Räntestrategi specialuppgifter (pdf) / avkastningshistorik (pdf)

Strategi 10 specialuppgifter (pdf) / avkastningshistorik (pdf)

Strategi 30 specialuppgifter (pdf) / avkastningshistorik (pdf)

Strategi 50 specialuppgifter (pdf) / avkastningshistorik (pdf)

Strategi 70 specialuppgifter (pdf) / avkastningshistorik (pdf)

Seligson & Co Kapitalförvaltning 25 specialuppgifter (pdf) / avkastningshistorik (pdf)

Seligson & co Kapitalförvaltning 50 specialuppgifter (pdf) / avkastningshistorik (pdf)

Seligson & Co Kapitalförvaltning 75 specialuppgifter (pdf) / avkastningshistorik (pdf)

Seligson & Co Kapitalförvaltning 100 specialuppgifter (pdf)

Kapitalförvaltning som baserar sig på olika placeringsstilar

Momentum-kapitalförvaltning specialuppgifter (pdf) / avkastningshistorik (pdf)

Kapitalförvaltningsportföljer

Kapitalförvaltning 100 specialuppgifter (pdf) avkastningshistorik (pdf)

Andra placeringsportföljer

Placeringsfond LokalTapiola Kortränta ESG VI (A) specialuppgifter (pdf)

Placeringsfond LokalTapiola Nordlig Företagsränta ESG VI (A) specialuppgifter (pdf)

Kapitalplaceringsportfölj I specialuppgifter (pdf)

Avkastningsutsikt

12/2022 avkastningsutsikt (csv)
1/2023 avkastningsutsikt (csv)
2/2023 avkastningsutsikt (csv)
3/2023 avkastningsutsikt (csv)
4/2023 avkastningsutsikt (csv)
5/2023 avkastningsutsikt (csv)
6/2023 avkastningsutsikt (csv)
7/2023 avkastningsutsikt (csv)
8/2023 avkastningsutsikt (csv)
9/2023 avkastningsutsikt (csv)
10/2023 avkastningsutsikt (csv)
11/2023 avkastningsutsikt (csv)
12/2023 avkastningsutsikt (csv)
1/2024 avkastningsutsikt (csv)
2/2024 avkastningsutsikt (csv)
3/2024 avkastningsutsikt (csv)