Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Världen-fonderna

Genom att placera i Världen-fonderna får du sinnesro. LokalTapiolas chefsekonom Jari Järvinen har redan i 18 år ansvarat för förvaltningen av fonderna. Du får tillgång till en globalt diversifierad portfölj vars mål är en avkastning som är bättre än avkastningen på räntor med en lägre risk än risken på aktiemarknaderna.


”Fonderna har haft framgång eftersom alla ändringar görs med eftertanke och alla beslut fattas utgående från fakta, inte prognoser. Fokus i portföljförvaltningen ligger inte endast på att söka avkastning utan även på riskhanteringen. Det kan låta tråkigt men gör att kunderna kan sova lugnt på nätterna.”

Jari Järvinen, chefsekonom och direktör, LokalTapiola Kapitalförvaltning


Varför Världen-fonder?

 • Lätta alternativ för att spara. Portföljförvaltaren diversifierar tillgångarna och gör de placeringsändringar som behövs.
 • Målet är en avkastning som är bättre än avkastningen på ränteplaceringar med en lägre risk än risken på aktiemarknaderna.
 • Fonderna har en lång historia, upp till 20 år. Placeringsprocesserna har visat sig fungera både under hög- och lågkonjunkturer.
 • Världen-fonderna har fått pris många gånger i Morningstars och Thomson Reuter Lippers opartiska fondjämförelser.
 • Fonderna placerar långsiktigt och med eftertanke
 • Inga tecknings- eller inlösenavgifter.
 • Det räcker med 30 euro för att börja spara.

Så här placerar du i en Världen-fond

 1. Logga in i nättjänsten med dina bankkoder.
 2. När du loggar in första gången får du några frågor om din kundrelation och placerarerfarenhet.
 3. Välj en Världen-fond och önskat teckningsbelopp. Du kan göra en engångsplacering eller placera i fonden regelbundet.
 4. Betala fondteckningen i din nätbank eller gör den till en regelbundet återkommande betalning.
 5. 5. Några bankdagar efter betalningen ser du fonden i din nättjänst.

Köp

Tjänsteleverantörer

Placeringsförsäkringar: LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. LokalTapiolas fonder administreras av Seligson & Co Fondbolag Abp och LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab. Närmare uppgifter finns i faktabladet och i övrigt fondmaterial. LokalTapiola Kapitalförvaltning fungerar som kapitalförvaltare och förmedlare av uppdrag och som försäkringsombud för LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Vid placering finns det alltid en risk att värdet på placeringen minskar och kapitalet förloras. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.