Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Blandfonder

Blandfonder placerar i både aktier och räntebärande objekt. De erbjuder ett välallokerat placeringsalternativ även med mindre belopp. När du sparar i blandfonder, får du flera placeringsobjekt med en placering, varvid placeringsriskerna minskar tack vare diversifieringen. Blandfonderna erbjuder ett lätt sätt att placera på både aktie- och räntemarknaden. Bekanta dig med våra blandfonder, köp en blandfond i vår nättjänst eller boka tid till vår specialist.

Vad är en blandfond?

 • Blandfonderna innehåller både aktie- och ränteplaceringar. Med en placering får du diversifiering på både aktie- och räntemarknaden.
 • Tillgångarna diversifieras till olika branscher och marknader, så genom att placera i blandfonderna är det möjligt att enkelt få tillgång till olika placeringsobjekt.
 • Bland våra blandfonder finns alternativ för både avkastningsinriktade och försiktiga placerare. Spararen behöver bara välja sparbelopp och önskad risknivå.
 • Fonderna som utgör placeringsobjekt kan vara aktivt förvaltade eller följa index.
 • LokalTapiola Kapitalförvaltnings principer för hållbara placeringar gäller alla blandfonder. Läs mer om principerna för hållbara placeringar (pdf).
 • Risken i blandfonderna påverkas av andelen ränte- och aktieplaceringar i fonden, ränte- och kreditrisker för ränteplaceringarna och risker i anslutning till aktiemarknaderna.

När lönar det sig att placera i blandfonder?

 • Blandfonder passar för sparare och placerare, som vill att specialister sköter deras placeringar enligt marknadssituationen. Blandfonder är enkla och populära alternativ för sparande.
 • Räntefonderna passar för sparare och placerare, som vill börja spara enkelt med mindre belopp. De passar också som objekt för större engångsplaceringar.
 • Blandfonder passar för sparare och placerare som samtidigt enkelt vill placera på både aktie- och räntemarknaderna.
 • Blandfonder passar också för sparare och placerare som vill minska placeringsriskerna genom att tillgångarna diversifieras i olika objekt.
 • Beroende på fond lönar det sig att placera i blandfonder under flera år. Du kan också välja målåret, vilket passar till exempel för sparande till barn eller för pensionssparande.

Bekanta dig med våra blandfonder

Tjänsteleverantörer

Placeringsförsäkringar: LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. LokalTapiolas fonder administreras av Seligson & Co Fondbolag Abp och LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab. Närmare uppgifter finns i faktabladet och i övrigt fondmaterial. LokalTapiola Kapitalförvaltning fungerar som kapitalförvaltare och förmedlare av uppdrag och som försäkringsombud för LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Vid placering finns det alltid en risk att värdet på placeringen minskar och kapitalet förloras. Tidigare avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.