Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Aktiefonder

Aktiefonder placerar enligt sitt namn huvudsakligen i aktier. De lämpar sig som ett komplement eller alternativ till direkta aktieplaceringar. Aktiefonderna har högre förväntad avkastning och större risk jämfört med ränte- och blandfonderna och därför lämpar de sig ofta för långsiktigt sparande. Aktiefonderna lämpar sig för sparare och placerare som vill placera på aktiemarknaderna på ett enkelt och diversifierat sätt. Bekanta dig med våra aktiefonder, köp en aktiefond i vår nättjänst eller boka tid till vår specialist.

Vad är en aktiefond?

  • Aktiefonder placerar huvudsakligen i aktier.
  • Till aktiefonderna ansluter sig högre förväntade avkastningar och större risker än till exempel till räntefonderna, eftersom aktiekurserna kan stiga och sjunka kraftigt. Risknivån är dock lägre än vid enskilda aktieplaceringar eftersom risken minskar av att placeringarna diversifieras i flera olika objekt.
  • Bra förväntad avkastning, lätthet och diversifiering räknas som fördelar för aktiefonderna.
  • Med hjälp av aktiefonderna kan man till exempel placera i olika marknadsområden eller branscher. Vi erbjuder aktiefonder från marknader i hela världen.
  • LokalTapiola Kapitalförvaltnings principer för hållbara placeringar gäller alla aktiefonder. Läs mer om principerna för hållbara placeringar (pdf).
  • Aktiefondernas risker påverkas av riskerna i anslutning till aktiemarknaderna.

När lönar det sig att placera i aktiefonder?

  • Räntefonderna passar för sparare och placerare, som vill börja spara enkelt med mindre belopp.
  • En aktiefond är ett passande alternativ för dem vars placeringstid är lång och för placeringar som man eftersträvar hög avkastning.
  • Aktiefonder passar för sparare och placerare som tål den avkastningsfluktuation som ansluter sig till aktiemarknaderna. Med långsiktiga placeringar är det dock möjligt att uppnå bättre avkastning än på räntemarknaderna.
  • Aktiefonder passar utmärkt till exempelvis när man ska sparar till ett barn eller för pensionssparande, när spartiden är lång.

Bekanta dig med våra aktiefonder

Tjänsteleverantörer

Placeringsförsäkringar: LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. LokalTapiolas fonder administreras av Seligson & Co Fondbolag Abp och LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab. Närmare uppgifter finns i faktabladet och i övrigt fondmaterial. LokalTapiola Kapitalförvaltning fungerar som kapitalförvaltare och förmedlare av uppdrag och som försäkringsombud för LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Vid placering finns det alltid en risk att värdet på placeringen minskar och kapitalet förloras. Tidigare avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.