Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Hemförsäkring

Alla hem behöver en hemförsäkring, oberoende av om du bor i höghus, radhus, egnahemshus eller parhus. Du behöver även en hemförsäkring för din stuga och fritidsbostad. Hemförsäkringen skyddar ditt hem mot skador så att vardagen kan fortsätta även efter ett skadefall. Hos oss kan du lätt välja en hemförsäkring vars omfattning och självrisk lämpar sig för ditt hem och dina behov. Bekanta dig och välj den bästa hemförsäkringen för dig. Du får veta priset på försäkringen och köper den lätt på nätet.

Välj den bästa hemförsäkringen för dig och ditt hem


Vad täcker hemförsäkringen?

LokalTapiolas hemförsäkring täcker skador på hemmet och saker i hemmet. Den omfattande hemförsäkringen är till hjälp om något plötsligt går sönder. Även vid andra skador har den omfattande försäkringen ett mer täckande skydd än de reducerade försäkringarna. Andra skador som hemförsäkringen täcker är till exempel brand, vattenskada, storm eller stöld. Hemförsäkringen inkluderar även en ansvars- och rättsskyddsförsäkring vilka är viktiga försäkringar för alla. De betalar ersättning om du orsakar skada för en utomstående eller om du behöver juristhjälp.

Priset på hemförsäkring

Priset på hemförsäkringen fastställs utifrån omfattningen på försäkringsskyddet du valt och självrisken samt på uppgifterna om ditt hem och dig själv. Sådana uppgifter är till exempel din ålder och orten där ditt hem eller din fritidsbostad finns, ytan och andra uppgifter om byggnaden. Du får lätt och snabbt veta priset på hemförsäkringen i vår nätbutik i vilken du även kan jämföra hur olika självrisker och försäkringsskydd påverkar priset på försäkringen.

Det är viktigt att du väljer ett tillräckligt omfattande försäkringsskydd för ditt hem eller din fritidsbostad så att du inte hamnar i knipa vid en skada. En billig hemförsäkring täcker inte alltid skador ditt hem eller din egendom kan råka ut för. Det lönar sig alltså inte att endast beakta priset utan även försäkringsskyddets omfattning.

Räkna ut och köp

Omfattande eller reducerat skydd enligt behov

Den omfattande hemförsäkringen täcker mest

Vår omfattande hemförsäkring erbjuder ett mångsidigt skydd om din egendom går sönder och mot andra plötsliga och oförutsedda skador. De flesta av LokalTapiolas kunder väljer den omfattande försäkringen. Det är också försäkringen vi rekommenderar eftersom endast den omfattande hemförsäkringen täcker bräckageskador. Därtill täcker den även andra skador på ett mer omfattande sätt än våra andra försäkringar. I första hand ersätts reparationskostnaderna.

Omfattande Plus – tilläggsskydd för hemmets lösegendom

Om du väljer omfattande hemförsäkring kan du förbättra försäkringsskyddet för lösegendomen i ditt hem med Omfattande Plus. Vid skador på bl.a. lösegendomen är åldersavdragen förmånligare än i andra hemförsäkringar och du får även ett basskydd för filer som täcker kostnader för sökning och återställning av filer i samband med en skada på datorn. Ingen tilläggssjälvrisk avdras från kostnaderna för tillfälligt boende. Dessutom får du ett mer omfattade skydd för fast inredning i lägenheten.

Basskydd för grundläggande behov

Bas hemförsäkring är ett bra och billigare alternativ till den omfattande försäkringen när du till exempel inte behöver skydd mot bräckageskador. Bas hemförsäkring täcker bland annat skador som orsakas av brand, storm, blixtnedslag, hagel, läckage och stöld samt skadegörelse.

Reducerat skydd – när en begränsad försäkring räcker

Reducerad hemförsäkring är lämplig när du i första hand vill försäkra dig mot brandskador. Utöver brandskador täcker försäkringen skador orsakade av storm, hagel och blixtnedslag. Vid behov kan du utvidga det reducerade skyddet att täcka stöldskador och skadegörelse. Det reducerade skyddet lämpar sig bl.a. för ekonomibyggnader och sommarstugor i vilka det inte finns risk för läckageskador.

Välj rätt - försäkring för lösegendomen, försäkring för byggnaden eller båda?

  • I ett höghus eller radhus behöver du en försäkring för lösegendomen i hemmet oberoende av om du bor på hyra eller äger bostaden. Bostadsaktiebolaget ser till att försäkra byggnaden.
  • Om du bor i ett egnahemshus lönar det sig att utöver lösegendomen försäkra ditt hus och andra byggnader på tomten.
  • Du behöver även försäkringar för stugan, sommarvillan eller motsvarande fritidsbostäder samt lösegendomen i dem. Om din fritidsbostad hör till ett bostadsaktiebolag räcker det med en försäkring för lösegendomen.
  • I parhus eller fristående småhus vilka har bostadsaktiebolagsform försäkrar du endast din egen lösegendom och bolaget försäkrar byggnaden.
  • Har man en placeringsbostad rekommenderar vi alltid försäkringen Lägenhetsskydd.

Hemförsäkringen inkluderar ansvars- och rättsskyddsförsäkring

LokalTapiolas hemförsäkring inkluderar även en ansvars- och rättsskyddsförsäkring. De gäller både dig som försäkringstagare och familjemedlemmar som bor i samma hushåll med dig.

Ansvarsförsäkringen är till hjälp om du inte är den enda som berörs av skadan. Ansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som orsakas utomstående och som du är skyldig att ersätta enligt gällande rätt. Vid en ersättningsbar skada utreder vi på dina vägnar grunden och beloppet för skadeståndskravet du fått.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader för juristhjälp i tviste- eller brottmål eller ansökningsärenden som gäller ditt privatliv.Råkade du ut för en skada?

Läs anvisningarna för skadesituationer och anmäl en skada på webben.

Skadeanmälan