Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Rättsskyddsförsäkring i hemförsäkringen

Badrumsrenoveringen som du låter utföra i ditt hem går inte så bra och det uppstår en tvist mellan dig och entreprenören. Du blir tvungen att anlita en jurist. Rättsskyddsförsäkringen finns som skydd för dig i sådana här situationer, eftersom den ersätter kostnader för juristhjälp i tviste- eller brottmål eller ansökningsärenden som gäller ditt privatliv. Rättsskyddsförsäkringen ingår i din hemförsäkring, om annat inte avtalats när du skaffade försäkringen.

Rättsskyddsförsäkringen ingår i hemförsäkringen

 • Rättsskyddsförsäkringen omfattar bl.a. kostnader för anlitande av advokat i tviste- eller brottmål eller ansökningsärenden, rättegångsavgifter och bevisningskostnader.

 • Rättsskyddsförsäkringen gäller för försäkringstagaren och de personer som bor i samma hushåll som denne.

 • Du kan välja ett försäkringsbelopp på 10 000, 20 000 eller 50 000 €. Din självrisk är 15 % av kostnaderna.

 • Det lönar sig att alltid hålla i kraft rättsskyddsförsäkringen, eftersom den ersätter försäkringsfall som inträffat under försäkringens giltighetstid. Tänk på att om försäkringen har varit i kraft i mindre än 2 år, ska också de ärenden på vilka tvisten, kravet eller åtalet grundar sig, ha uppstått under försäkringens giltighetstid.

 • Du kan utvidga din rättsskyddsförsäkring att även omfatta motpartens rättegångskostnader, ifall du åläggs att betala motpartens kostnader.

Bekanta dig med hemförsäkring

Vanliga frågor

Från rättsskyddsförsäkringen ersättas arvoden för advokaten du anlitat och rättegångskostnader i tviste- och brottmål eller ansökningsärenden. De vanligaste fallen som ersätts från rättsskyddsförsäkringen gäller kostnader som orsakas av anlitande av advokat i tvistemål. Dessa gäller till exempel bostads-, testaments- och arvstvister.

Ersättningarna betalas alltid först efter domstolsbeslutet eller efter att förlikning nåtts.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter också bl.a. följande situationer:

 • Tvistemål om bostadsaffärer.

 • Tvister gällande renovering av den egna bostaden eller sommarstugan.

 • Frågor som gäller ägande av fastighet, såsom gränstvister.

 • Om du råkar ut för ett brott, såsom misshandel eller identitetsstöld och du kräver skadestånd av förövaren.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter till exempel inte följande situationer:

 • Juridisk rådgivning.

 • Ärenden som inte kan föras till tingsrätten (t.ex. förvaltningsrättsärenden).

 • Anskaffning av inkomster, såsom verksamhet i anslutning till uthyrning av bostaden. För dessa situationer kan du teckna Lägenhetsskydd, vilket innehåller rättsskyddsförsäkringen. Läs mer om försäkringen Lägenhetsskydd.

 • Ärenden som gäller förvärvsarbete, affärsverksamhet eller anställningsförhållande.

 • Ärenden som gäller skilsmässa eller separation inklusive tvister.

Självrisken för rättsskyddsförsäkringen, som är en del av hemförsäkringen, är 15 % av kostnaderna.

Rättsskyddsförsäkringen gäller i Finland och i de övriga nordiska länderna.

Exempel på ersättning med stöd av rättsskyddsförsäkring

Ett par köpte ett egnahemshus och ett halvt år efter affären upptäckte man mögelskador i huset. Paret krävde att priset skulle sänkas och köpet hävas. Säljaren vägrade och ärendet blev tvistigt och fördes till tingsrätten. Parets kostnader för juristhjälp och rättegångskostnader ersattes från rättsskyddsförsäkringen. Självrisken var 15 % av kostnaderna.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Faktablad (pdf)

Villkor (pdf)

Allmänna avtalsvillkor (pdf)

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Se anvisningar

Larmtjänsten hjälper i akut situationer 24/7 Ifall det skett en stor skada i ditt hem, vänligen kontakta oss på numret 0800 04531.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt