Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Försäkring för hyresvärd

Försäkring för hyresvärd, det vill säga Lägenhetsskydd ger trygghet till privata bostadsplacerare. Försäkringen täcker till exempel sakskador när hyresgästen oväntat har avslutat sin egen hemförsäkring. Från försäkringen ersätts även försluter av hyresintäkter som uppstått på grund av sakskada och rättegångskostnader med anknytning till tvister gällande lägenheten.

Försäkring för hyresvärd tryggar din placeringsbostad för eventuella skador.

Avbrottsförsäkring ersätter förlorade hyresintäkter om till exempel en läckageskada händer i bostaden.

Du får smidig lokal ersättningsbetjäning i skadesituationer.

Vad täcker Lägenhetsskydd

Försäkring för hyresvärd ersätter om det i bostaden du äger inträffar en sakskada eller om du förlorar hyresintäkter exempelvis på grund av en vattenskada.

Försäkringens innehåll Innehåller

Ersätter skador på lägenhetens inredning och fasta möblemang, om hyresgästen har avslutat sin egen hemförsäkring.

Ingår i försäkringen

Ersätter skador där aktieägaren har skadeståndsskyldighet, även om hen inte bor i bostaden.

Ingår i försäkringen

Ersätter rättegångskostnader som orsakas av tvister gällande hyresbostaden.

Ingår i försäkringen

Ersätter förlorade hyresintäkter om det uppstår en sakskada i bostaden och bostaden av den anledningen tillfälligt inte är beboelig.

Valfri

Vanliga frågor

Försäkring för placeringsbostad är viktig av många olika orsaker, varav de tre viktigaste är:

 1. 1.

  Förlust av hyresintäkter: vanligen avbryts hyresintäkterna om det uppstår en skada i din bostad och den blir obeboelig. Försäkring för hyresvärd ersätter den förlorade hyresintäkten när du har valt att komplettera försäkringen med Avbrottsförsäkring för hyresintäkt som tilläggsskydd.

 2. 2.

  När en tvist uppstår: om din hyresbostad är föremål för en tvist, till exempel mellan dig och din hyresgäst, och det orsakar rättegångskostnader, hjälper försäkringen dig eller ersätter kostnader.

 3. 3.

  Aktieägarens ansvar för skadan: om aktieägaren har försummat sin skyldighet att underhålla bostaden och hyresgästen eller fastigheten därför orsakas skada, kan skadan bli en dyr historia. I sådana fall täcker Lägenhetsskydd kostnaderna.

Priset på Lägenhetsskydd påverkas förutom av omfattningen på det valda försäkringsskyddet, även till exempel av typen av lägenhet och dess placering samt det valda försäkringsbeloppet och självrisken.

Skadorna som nämns nedan är exempel på skador som vi ersätter. Från Lägenhetsskydd kan vi även ersätta andra skador.

 • Ett trasigt rör på övervåningen orsakar en vattenskada i försäkringstagarens bostad. Under torkningsarbetet tas alla våtutrymmen alltid ur bruk och hyran sänks. Från avbrottsförsäkringen ersätts diskrepansen i hyresintäkter mellan den normala och den sänkta hyran.

 • Hyresgästen har inte betalat hyra på fyra månader. Hyresvärden kräver att de obetalda hyrorna ska betalas. Hyresgästen bestrider fordran och hyresvärden tar hjälp av en advokat för att sköta tvisten i tingsrätten. Från rättsskyddsförsäkringen ersätter vi hyresvärdens advokatarvoden.

 • På grund av en handduk på avloppet i duschen rinner duschvatten ut på parkettgolvet i vardagsrummet, vilket orsakar en vattenskada på parketten i vardagsrummet. Hyresgästen har ingen egen hemförsäkring. Vi ersätter skador på den fasta inredningen i bostaden.

Priset på Lägenhetsskydd

Priset på lägenhetsskyddet påverkas utöver av omfattningen av det valda försäkringsskyddet även till exempel av lägenhetens typ och läge samt det valda försäkringsbeloppet och självrisken.

Be ett anbud

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Se anvisningar

Larmtjänsten hjälper 24/7 Då du behöver rådgivning i försäkringsärenden gällande trafik- eller reseskador, vänligen kontakta oss på numret +358 800 04531.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt