Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Hyresgästens hemförsäkring

När du flyttar in i en hyresbostad, är det viktigt att du försäkrar ditt hem. Ofta kräver också hyresvärden och bostadsbolaget att en hemförsäkring tecknas. Hemförsäkringen ger trygghet förutom för lösegendomen, även för den fasta inredningen i bostaden. Försäkringen hjälper dig även i fråga om ansvarsskador.

Hemförsäkringen tryggar ditt hem i skadesituationer.

Du kan själv välja hur omfattande hemförsäkring du tecknar för ditt hem och din lösegendom.

Du får smidig lokal ersättningsbetjäning i skadesituationer.

När du koncentrerar dina försäkringar i LokalTapiola sparar du upp till 17 % på försäkringspremierna.

Vad omfattar Hyresgästens hemförsäkring?

Omfattningen av Hyresgästens hemförsäkring kan du välja enligt dina behov och din situation. Hemförsäkringen lönar det sig att hålla uppdaterad, eftersom den är en av de viktigaste försäkringarna för många.

Läs mer om hemförsäkringar för hög- och radhusbostäder .

Läs mer om hemförsäkring för egnahemshus .

Läs mer om hemförsäkringar för parhus och fristående hus .

Vanliga frågor

Hyresvärdar och bostadsbolag kräver ofta att hyresgästen har en giltig hemförsäkring. Detta beror på att du med hemförsäkringen tryggar förutom lösegendomen i din bostad, även bostadens fasta inredning, såsom golv- och väggytor samt skåp, som åligger aktieägarens ansvar.

Hemförsäkringen omfattar även en ansvarsförsäkring, från vilken man kan ersätta till exempel skador orsakade av vårdslöshet. Bostadsaktiebolagets och hyresvärdens försäkringar ersätter inte skador orsakade på hyresgästens lösegendom eller skador, som hyresgästen enligt lag är skadeståndsskyldig för. Hyresgästens försäkring gynnar med andra ord även hyresvärden.

Utöver omfattningen på det valda försäkringsskyddet påverkas priset på hemförsäkringen även till exempel av din ålder och storleken på din bostad samt dess placering. Hemförsäkringen för hyresgäster i höghus har ett annat pris än hemförsäkringen för ett stort egnahemshus.

Hemförsäkring krävs även för studentbostäder. Räkna ut priset på din nya hemförsäkring med räknaren ovan och teckna försäkringen smidigt på nätet.

I regel omfattar hemförsäkringen ansvars- och rättsskyddsförsäkringar. Från ansvarsförsäkringen kan man ersätta skador som du till exempel av vårdslöshet har orsakat en utomstående person eller hens egendom, och som du enligt lagen är skadeståndsskyldig för. Skadeståndsansvar är ovanliga, men om det händer dig, kan skadeståndsbeloppen vara oerhört stora och de kan ha en negativ inverkan på resten av livet.

Omfattande hemförsäkring är vår mest populära försäkring, men du kan välja hemförsäkringens omfattning efter sina behov och din situation. Hemförsäkringen täcker skador på hemmet och saker i hemmet som har orsakats till exempel av brand, vattenskada, storm eller stöld. Omfattande hemförsäkring ersätter till exempel om saker plötsligt eller oförutsägbart går sönder samt även andra skador i en större utsträckning än de reducerade hemförsäkringarna.

Till hemförsäkringen hör även ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring, som är viktiga för alla. De ersätter även när du orsakar skada för utomstående eller om du behöver juridisk hjälp. Det lönar sig att konkurrensutsätta och jämföra hemförsäkringen, eftersom du på det sättet hittar den bästa försäkringen för dig och din egendom. Den billigaste hemförsäkringen är inte alltid det bästa alternativet.

Skadorna som nämns nedan är exempel på skador som vi ersätter. Från hemförsäkringen för studerande och unga kan man dessutom ersätta många andra skador. Det valda försäkringsskyddets omfattning påverkar hur stor ersättning som betalas i olika situationer.

 • När din telefon eller en vitvara går sönder, ersätter vi i första hand en reparation. Om apparaten inte går att reparera, ersätter vi priset för en ny med åldersavdrag.

 • Om du har ny elektronik eller nya vitvaror, får du med Omfattande Plus-skyddet en större ersättning för skada på ny egendom, då sakernas ålder påverkar ersättningen först senare.

 • För läckageskador ersätter vi skador på din egendom och den fasta inredningen som du har ansvar för, bland annat golvet och andra ytmaterial i ditt hem. Försäkringen täcker även skador i din tillfälliga bostad, som du är ersättningsskyldig för, under reparationsarbetet.

I försäkringsvillkoren nämns separat händelser
som försäkringen inte täcker. Sådana är till exempel:

 • att egendom försvunnit, glömts kvar eller skador till följd av dessa

 • stöldskador på olåst cykel

 • idrotts- och hobbyutrustning som går sönder när de används för det ändamål de är avsedda för

 • de flesta skador som orsakats av sällskaps- eller husdjur och insekter

 • skador som uppstått gradvis till exempel av slitage eller rost

 • skador som täcks av garanti

 • skador på data- eller smartanordningar, dataprogram och filer vilka beror på skadliga program, användarens fel, förlust av
  data eller av att dessa inte fungerar då själva enheten inte har gått sönder

 • skador som orsakats avsiktligen.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Faktablad (pdf)

Villkor (pdf)

Allmänna avtalsvillkor (pdf)

Priset på Hyresgästens hemförsäkring

Utöver omfattningen på det valda försäkringsskyddet påverkas priset på Hyresgästens hemförsäkring även till exempel av din ålder och storleken på ditt hem samt dess placering.

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Larmtjänsten hjälper i akut situationer 24/7 Ifall det skett en stor skada i ditt hem, vänligen kontakta oss på numret 0800 04531 .

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.