Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Omfattande hemförsäkring

Omfattande hemförsäkring ger ett täckande skydd för ditt hem. Jämför noggrant och välj en försäkring som bäst lämpar sig för dina behov.

Vad är omfattande hemförsäkring

Omfattande hemförsäkring är vår mest populära hemförsäkring. Den är ett viktigt skydd för ditt hem och omfattar även lösegendomen i hemmet. Lösegendom är till exempel mobiltelefoner, hushållsmaskiner, möbler, kläder och värdeföremål.

Omfattande hemförsäkring ersätter även plötsliga och oförutsedda bräckage på saker. I första hand ersätter omfattande hemförsäkring reparationskostnader. Omfattande hemförsäkring ersätter också mera omfattande andra skador än våra mera begränsade försäkringar.

Gick något sönder? Se anvisningar .

Vad ersätter omfattade hemförsäkring

Ersätter läckageskador, som orsakats av byggnadens fasta rör, drivanordningar, behållare eller akvarium. En läckageskada kan orsakas av vatten, olja eller annan vätska.

Ersätter skador till följd av exceptionell översvämning, när vatten strömmar in i byggnaden från markytan och skadar byggnaden eller lösegendomen.

Försäkringen ersätter skada på grund av eld som kommit lös samt skada som plötsligt och oförutsett orsakats av sot eller rök.

Från försäkringen ersätts kostnader för tillfälligt boende under högst ett år om du måste flytta hemifrån under reparationsarbetet på grund av en skada som ersätts från försäkringen.

Försäkringen ersätter person- och sakskador som orsakas utomstående, vilka du enligt lag är skyldig att ersätta. LokalTapiola utreder å dina vägnar om ersättningskravet som framställts är rätt och lagenligt.

Försäkringen ersätter kostnader, om du måste anlita juristhjälp i tviste- och brottmål eller ansökningsärenden som gäller privatliv, såsom t.ex. advokatkostnader i tvister som gäller bostadsaffärer.

Omfattande Plus - tilläggsskydd för hemmets lösegendom

Du kan förbättra skyddet för hemmets lösegendom med Omfattande Plus -skyddet. Vid skador på lösegendom får du bättre åldersavdrag än i andra hemförsäkringar samt skydd för återställning av filer, som täcker kostnader för sökning och återställning av filer i samband med en datorskada. Från kostnaderna för tillfälligt boende avdras ingen tilläggssjälvrisk. Dessutom får du ett mera omfattande skydd för fasta inredningar i lägenheten.

Pris på omfattande hemförsäkring

Priset på omfattande hemförsäkring påverkas av storleken på självrisken som du har valt för din försäkring. Priset på omfattande hemförsäkring påverkas dessutom av din ålder, bostadsort och ytan på bostaden. Du kan enkelt räkna priset på en omfattande hemförsäkring med vår räknare. I räknaren kan du jämföra hur olika självriskalternativ inverkar på priset på en omfattande hemförsäkring.

Hur väljer man den bästa hemförsäkringen

Jämför olika skydd

Bekanta dig med olika försäkringsskydd och jämför dem. Kolla, vad försäkringen innehåller och omfattar samt hur mycket den kostar. Kom ihåg att det billigaste inte alltid är det bästa alternativet.

Kartlägg dina behov

Fundera på hurdant skydd du behöver för ditt hem och dina saker. Om du har värdefull egendom, välj en mera omfattande försäkring. Uppskatta värdet på din egendom realistiskt, så undviker du obehagliga överraskningar när en skada inträffar.

Beakta självrisken

Kontrollera självriskbeloppet. En låg självrisk kan innebära en högre försäkringspremie.

Vår smidiga kundtjänst hjälper dig

En snabb ersättningstjänst är värdefull när en skada inträffar. Med omfattande hemförsäkring kan du till exempel låta reparera en söndrig mobiltelefon hos vår servicesamarbetspartner - i allmänhet redan under samma dag. Vid allvarligare försäkringsskador kan du även kontakta oss per telefon 24/7.

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Larmtjänsten hjälper i akut situationer 24/7 Ifall det skett en stor skada i ditt hem, vänligen kontakta oss på numret 0800 04531 .

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.